Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 9 октомври 2012 г.

Слабо увеличаване на възможностите за риболов на дълбоководни видове за периода 2013—2014 г.

Днес Европейската комисия представи възможностите за улов на дълбоководни рибни запаси в ЕС и в международни води в североизточната част на Атлантическия океан за периода 2013—2014 г. В съответствие с научните становища тя предлага увеличаване на общия допустим улов (ОДУ) за три запаса, намаляване за 13 запаса, и запазване на ОДУ на настоящото равнище за 8 запаса (включително нулев ОДУ за 6 запаса) в сравнение с 2012 г.

Комисията предлага увеличаване на ОДУ за гренадир на запад от Британските острови със 77 % за 2013 г. (до 4500 тона). Риболовът при тези нива би позволил възстановяването на устойчивите размери на този запас до 2015 г. (т.нар. максимален устойчив улов). Комисията предлага и увеличаване съответно с 20 % и 5 % на ОДУ за два запаса от афанопус в западните води (на запад от Шотландия/Ирландия). Научните становища за тези запаси указват и как да се постигне максимален устойчив улов през 2015 г. Предлага се ОДУ за останалите запаси от афанопус и гренадир да бъдат намалени или да останат непроменени. Възприемайки подхода на предпазливост, Комисията предлага да се намали с 20 % ОДУ за северния пагел и синята молва, тъй като не е извършена цялостна оценка на природозащитния статус на тези запаси.

Европейският комисар по морско дело и рибарство Мария Даманаки заяви: За да съхраним риболова на дълбоководни видове, трябва да следваме експертните научни становища и да не експлоатираме прекомерно тези уязвими видове. Въпреки това, три от запасите показват признаци на възстановяване и връщане към нивата на максимален устойчив улов. Нашата управленска цел е ясна: дългосрочно устойчиво използване на тези запаси.“

С две изключения, наличните данни за дълбоководните запаси не са достатъчни, за да позволят на учените да оценят изцяло статуса им нито по отношение на броя на рибите, нито по отношение на процента смъртност при риболов. Въпреки това научните становища показват подобрение, особено по отношение на запасите, предоставящи най-големите възможности за риболов.

Контекст

От 2003 г. насам риболовът на дълбоководни видове се регулира от Eвропейския съюз по отношение на общия допустим улов (ОДУ) по видове и зони и по отношение на максималното риболовно усилие, приложимо в североизточната част на Атлантическия океан.

Дълбоководните видове се ловят във води извън основните риболовни зони на континенталния шелф. Те са разпределени на континенталния склон или обитават подводни възвишения. Повечето от тези видове растат бавно и живеят дълго, което ги прави особено уязвими при риболов.

Само около 1 % от разтоварената риба от североизточната част на Атлантическия океан е от дълбоководен риболов, но някои местни риболовни общности зависят до известна степен от него. Уловът и свързаните с него работни места намаляват от години насам поради изчерпване на запасите.

Предложенията на Комисията се основават на научни становища от Международния съвет за изследване на морето (ICES).

Неотдавна Комисията предложи нова система за управление на дълбоководния риболов, за да гарантира по-добрата защита на дълбоководните запаси и техните местообитания (виж IP/12/813).

Допълнителна информация

За контакти:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Обзор на промените в ОДУ за периода 2012—2014 г. (в тонове; промени в % спрямо предходната година)

Вид

Зона

ОДУ през 2012 г.

Предложен ОДУ за 2013 г.

Промяна в ОДУ: 2012 спрямо предложението за 2013 г. (%)

Предложен ОДУ за 2014 г.

Промяна в ОДУ: 2013 спрямо предложението за 2014 г. (%)

Дълбоководни акули

Води на ЕС и международни води от зони V, VI, VII, VIII и IX

0

Pm1

0%

Pm1

-

Дълбоководни акули

Води на ЕС и международни води от зона X

0

Pm1

0%

Pm1

-

Дълбоководни акули, Deania hystricosa и Deania profundorum

Международни води от зона XII

0

Pm1

0%

Pm1

-

Афанопус

Води на ЕС и международни води от зони I, II, III и IV

9

9

0%

9

0%

Афанопус

Води на ЕС и международни води от зони V, VI, VII и XII

2179

2.615

20%

3138

20%

Афанопус

Води на ЕС и международни води от зони VIII, IХ и Х

3348

3.515

5%

3691

5%

Афанопус

Води на ЕС и международни води по CECAF 34.1.2.

3867

3.094

-20%

2475

-20%

Берикс

Води на ЕС и международни води от зони III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

328

305

-7%

280

-8%

Гренадир

Води на ЕС и международни води от зони I, II и IV

13

13

0%

13

0%

Гренадир

Води на ЕС и международни води от зона III

850

680

-20%

544

-20%

Гренадир

Води на ЕС и международни води от зони Vb, VI, VII

2546

4.500

77%

4500

0%

Гренадир

Води на ЕС и международни води от зони VIII, IX, X, XII и XIV

3979

3.350

-16%

2850

-15%

Атлантически големоглав

Води на ЕС и международни води от зона VI

0

0

0%

0

0%

Атлантически големоглав

Води на ЕС и международни води от зона VII

0

0

0%

0

0%

Атлантически големоглав

Води на ЕС и международни води от зони I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII и XIV

0

0

0%

0

0%

Синя молва

Води на ЕС и международни води от зони II и IV

56

45

-20%

36

-20%

Синя молва

Води на ЕС и международни води от зона III

8

6

-20%

5

-20%

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от зони VI, VII и VIII

215

172

-20%

138

-20%

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от зона IX

780

624

-20%

500

-20%

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от зона X

1136

909

-20%

727

-20%

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони I, II, III и IV

31

25

-20%

20

-20%

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

2028

1.622

-20%

1298

-20%

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони VIII и IX

267

214

-20%

171

-20%

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони X и XII

54

43

-20%

35

-20%

1 :

Pm = ОДУ ще бъде предложен по-късно, когато са налице научните становища.


Side Bar