Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE IT PT EL HU LT PL SK HR

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Frankfurt/Bryssel den 9 oktober 2012

Vinnarna av Europeiska unionens litteraturpris 2012 tillkännages vid bokmässan i Frankfurt

Vinnarna av Europeiska unionens litteraturpris 2012 för bästa nya författare i EU tillkännages i dag vid bokmässan i Frankfurt. De är Anna Kim (Österrike), Lada Žigo (Kroatien), Laurence Plazenet (Frankrike), Viktor Horváth (Ungern), Kevin Barry (Irland), Emanuele Trevi (Italien), Giedra Radvilavičiūtė (Litauen), Gunstein Bakke (Norge), Piotr Paziński (Polen), Afonso Cruz (Portugal), Jana Beňová (Slovakien) och Sara Mannheimer (Sverige). Varje vinnare (se nedan) får en prissumma på 5 000 euro och vad viktigare är företräde till finansiering från EU:s kulturprogram för att få sin bok översatt till andra språk.

– Jag vill framföra mina varmaste lyckönskningar till årets vinnare. Vi hoppas att det här priset ökar deras renommé både på hemmaplan och i andra länder. Att få litteratur att överskrida gränser är inte bara bra för författare och förläggare som vill nå nya marknader, utan också bra för läsare som får ett större urval och får möta verk som de annars kanske aldrig hade hört talas om. Med vårt nya program Kreativa Europa kan vi ge ännu mer stöd till författare och kulturell mångfald i framtiden, säger Androulla Vassiliou, ledamot av kommissionen med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor.

Europeiska unionens litteraturpris står öppet för de 37 länder som deltar i EU:s kulturprogram (EU:s 27 medlemsstater samt Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Island, Liechtenstein, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Norge, Serbien, Turkiet). Varje år utser nationella juryer i en tredjedel av länderna vinnande författare, så att alla länder i programmet blir representerade under tre år.

Sedan priset inleddes 2009 har EU:s kulturprogram bistått med finansiering så att 32 av vinnarna fått sina böcker översatta till andra språk. Hittills har över 100 översättningar som omfattar 19 språk fått EU-medel. Vinnarna uppmärksammas också särskilt vid bokmässan i Frankfurt, bokmässan i London och Passaporta-festivalen i Bryssel.

Årets vinnare får sina priser vid en ceremoni i Bryssel den 22 november i närvaro av Androulla Vassiliou och ledande företrädare för litteraturen, kulturen och politiken. Priset organiseras av Europeiska kommissionen, Europeiska bokhandlarförbundet, Europeiska författarrådet och Europeiska förläggarföreningen.

Bakgrund

Kommissionen anslår 3 miljoner euro om året till litterära översättningar och över 2,4 miljoner euro till samarbetsprojekt där boksektorn ingår. Branschen står för 23 miljarder euro i EU:s BNP och sysselsätter 135 000 heltidsanställda. Böcker är EU:s näst mest exporterade kulturprodukt efter konstverk och antikviteter.

Förlagsverksamhet är en viktig del av kulturlivet och den kreativa sektorn, som står för omkring 4,5 % av EU:s BNP och omkring 8,5 miljoner jobb. Även om dessa sektorer visat sig förhållandevis tåliga mot krisen står de inför betydande utmaningar i form av den digitala omställningen, globaliseringen och marknadens uppdelning längs kulturella och språkliga gränser.

Kommissionen har lagt fram ett förslag till nytt program, Kreativa Europa, för att stärka de här sektorernas konkurrenskraft och främja den kulturella mångfalden. Kommissionen planerar en total budget på 1,8 miljarder euro för Kreativa Europa åren 2014–2020, en ökning med 37 % jämfört med nuvarande anslagsnivåer. Programmet ska finansiera översättningar av över 5 000 böcker, och ska också ge stöd till 8 000 kulturella organisationer och låta 300 000 konstnärer och kulturellt yrkesverksamma och deras verk färdas över gränserna och få internationell erfarenhet (IP/11/1399).

Den 26 september lade kommissionen fram en strategi med rubriken ”Att främja de kulturella och kreativa sektorerna för tillväxt och sysselsättning i EU”. Målet är att öka de här sektorernas exportpotential och ta vara på deras avknoppningar på andra områden såsom innovation, informations- och kommunikationsteknik och stadsförnyelse. Strategin går ut på att stärka kompetensutveckling, öka tillgången till finansiering, främja nya företagsmodeller, bygga upp publik, skapa tillgång till internationella marknader och förbättra kopplingarna till andra sektorer (IP/12/1012).

Vinnarna och deras böcker

Anna Kim (Österrike)

Anna Kim föddes 1977 i Daejeon i Sydkorea. Familjen flyttade 1979 till Tyskland. Hon studerade filosofi och teatervetenskap vid Wiens universitet. Hon har publicerat flera noveller, essäer och dikter samt tre romaner, däribland Die gefrorene Zeit, som har översatts till engelska och albanska. Hon bor i Wien.

 • Die gefrorene Zeit (Den frusna tiden)

Berättaren i Anna Kims roman är en rätt oerfaren forskare som arbetar för ett Rödakorskontor, vilket hjälper personer från ex-Jugoslavien att hitta sina förlorade släktingar. När hon hjälper en man från Kosovo, vars fru försvann under kriget, kommer hon i kontakt med rättsarkeologernas, rättsläkarnas och rättsantropologernas makabra upptäckter. Hon blir alltmer personligt engagerad i sin klients öde, och följer med honom till Kosovo där hon ser konfliktens resultat på egen hand.

Lada Žigo (Kroatien)

Lada Žigo föddes 1970 i Zagreb. Hon har en examen i jämförande litteratur och filosofi från Zagrebs universitet. Hon har skrivit litterära recensioner och essäer för många dagstidningar och kultur- och litteraturtidskrifter, och leder en litterär panel inom det kroatiska författarförbundet. Hennes första bok, Ljudi i novinari (Folk och journalister) kom ut 2007 och nominerades till två litteraturpriser. Rulet (Roulett) är hennes tredje roman. Lada Žigo är medlem av det kroatiska författarförbundet och det kroatiska förbundet för fristående konstnärer. Hon bor och verkar i Zagreb.

 • Rulet (Roulett)

Rulet är en roman om hur hasardspel kan bli det enda hoppet för människor som lever i ett samhälle utan framtid. Huvudpersonen är en soldat som börjar spela sedan han tappar förtroendet för serbiska och kroatiska ledare, som han betraktar som brottslingar. Samtidigt tycker han att kulturens och språkets ”amerikanisering” undergrävt landets självständighet och förstört folks jobbutsikter i den liberala kapitalismens namn. Han tyr sig till roulett, ett ödesdigert spel där han kan vinna eller förlora allt.

Laurence Plazenet (Frankrike)

Laurence Plazenet föddes i Paris 1968. Hon läste vid Ecole Normale Supérieure och har en högre statlig lärarexamen i klassisk litteratur och har doktorerat i litteraturvetenskap. Hon började sin karriär som föreläsare vid Sorbonne och studerade vid Princeton 1994. Hon arbetade sedan i den akademiska världen i tio år innan hon publicerade sin första roman, L’amour seul (Bara kärleken). Hon sedan dess skrivit två andra böcker, La Blessure et la soif (Såret och törsten) och Disproportion de l’homme (Människans oproportionerlighet). Hon föreläser i fransk litteratur vid Paris-Sorbonne, är ledamot av det franska nationella centret för vetenskaplig forskning och Institut Universitaire de France och är vice ordförande i Societé des Amis de Port-Royal. Hon arbetar för närvarande på sin fjärde roman.

 • L’amour seul (Bara kärleken)

Louise Catherine d’Albrecht är femton när hon möter sin privatlärare Monsieur de Ramon. De blir älskande i hemlighet, tills hennes far tvingar henne att flytta från Paris tillbaka till landsorten. Senare, tillbaka i Paris, hoppas hon att hennes älskare ska hitta henne igen, men han dyker inte upp. Upptagen av ängslan och fromhet viger hon sitt liv åt sina studier och skriver sin första bok. De Ramon återvänder, och de återupptar sin förbindelse, men han känner sig gammal och ovärdig hennes kärlek så han lämnar henne. Hon bedriver en enkelriktad brevväxling med honom och slutar sitt liv i försakelse, hemsökt av åtrå.

Viktor Horváth (Ungern)

Viktor Horváth föddes 1962 i Pécs. Mellan 2003 och 2006 doktorerade han vid Miskolcs universitet. Sedan 2003 har han undervisat i den poetiska strukturens teori och formens historia under medeltid och senmedeltid vid Pécs universitet. Han översätter från engelska, tyska och spanska.

 • Török tükör (Turkisk spegel)

Török tükör tar med läsaren på en äventyrlig resa till 1500-talets Ungern, när landet fortfarande var en ny provins under sultan Süleyman den store. Romanen utspelar sig i ett instabilt gränsland mellan två imperier, med en färgstark kavalkad av kalendrar, språk, heliga skrifter, kungar, kejsare och stormäktiga sultaner, ungerska adelsmän och ottomanska beyer, krämare, bymagistrater och ibland till och med änglar, djinner och märkliga flygmaskiner.

Kevin Barry (Irland)

Kevin Barry föddes i Limerick 1969. Han reste runt mycket under sin ungdom, och hade samlat på sig 17 adresser innan han blev 36. Han bodde i Cork, Santa Barbara, Barcelona och Liverpool innan han slog sig ned i Sligo. Han har skrivit för många tidningar, bl.a. Sunday Herald, Irish Examiner, Guardian, Irish Times och Sydney Morning Herald. Hans noveller har getts ut på bägge sidor av Atlanten. Han vann Rooney-priset för irländsk litteratur 2007 med sin debutnovellsamling There Are Little Kingdoms, utgiven av Stinging Fly Press, Dublin. Han vann Sunday Times EFG Private Bank Short Story Award 2012.

 • City of Bohane (Staden Bohane)

Fyrtio år in i framtiden är den en gång välmående staden Bohane på den irländska västkusten på dekis, härjad av brott och etniskt uppdelad. Det finns gräddhyllor i Bohane, men det är i slummen och på bakgatorna i Smoke Town, höghusen i Northside Rises och de kusliga träsken i Big Nothin' som staden verkligen lever. I många år har Bohane hållits i ett järngrepp av Logan Hartnett, den välskräddade gudfadern i Hartnett Fancy-gänget. Men hans betrodda underhuggare börjar bli äregiriga, och hans fru vill att han ska sluta och bli hederlig. För att inte tala om hans mor...

Emanuele Trevi (Italien)

Emanuele Trevi föddes i Rom 1964. Han är författare och litteraturkritiker. Han var konstnärlig ledare för förlaget Fazi och har redigerat en antologi tillsammans med Marco Lodoli. Trevi har skrivit många essäer om poeter och författare, däribland en om poeten Pietro Tripodo som belönades med Sandro Onofri-priset. Han arbetar för närvarande för Rai 3 Radio med programmet Lucifer. Han har skrivit för tidskrifter som Il Caffè Illustrato och Nuovi Argomenti, och nationella dagstidningar som La Repubblica, La Stampa och Il Manifesto.

 • Qualcosa di scritto (Någonting skriftligt)

Rom i början av nittiotalet. En 30-årig författare, både cynisk och naiv, hittar ett jobb i ett arkiv, nämligen Pier Paolo Pasolini-stiftelsen, där han träffar den gamla argbiggan Laura Betti. Mötet med bokens galna hjältinna är på sätt och vis ett möte med Pasolini själv. Parallellt bildar en dold berättelse i Pasolinis ofullbordade roman Petrolio en kontrapunkt till vår tids besvikelser och livets mysterier.

Giedra Radvilavičiūtė (Litauen)

Radvilavičiūtė är en pseudonym för Giedra Subačienė, som föddes 1960 i Panevėžys i Litauen. Efter gymnasiet gick hon ut Vilnius universitet med en examen i litauiska språket och kulturen. Hon arbetade först som skollärare i sin hemtrakt innan hon blev journalist i Vilnius. Hon bodde 1994–1998 i Chicago, där hennes make Giedrius Subačius undervisade vid universitetet. Hon bor nu i Vilnius och arbetar i statlig tjänst som språklig redaktör.

 • Šiąnakt aš miegosiu prie sienos (I kväll sover jag vid väggen)

Dessa noveller handlar främst om vardagliga händelser, skenbart oviktiga erfarenheter och upplevelser. Några av novellerna handlar om en medelålders kvinna som bor med sin dotter i en liten lägenhet i Vilnius gamla stadsdel. Ett kapitel, ”Textens lockelse”, ställer upp fem kriterier på ett gott litterärt verk, som författaren sedan illustrerar i berättelsen. En annan novell, ”De jag skulle vilja återse: en introduktion”, är en narrativ fundering över ett brokigt persongalleri.

Gunstein Bakke (Norge)

Gunstein Bakke föddes 1968 i Setesdal i södra Norge. Han debuterade som författare 2000 med romanen Kontoret. Alla hans romaner har fått ett gott mottagande, men med Maud og Aud erkänns han slutligen som en av den norska litteraturens mest särpräglade stämmor. I Bakkes tankeväckande roman förenas poetiskt språk, polyfont berättande och inkännande analyser. Bakke är för närvarande hemmahörande i Oslo och på Gotland.

 • Maud og Aud: ein roman om trafikk (Maud och Aud: en roman om trafik)

Den här romanen växlar mellan berättarprosa och poetiska beskrivningar; den innehåller funderingar om trafik och mänsklighetens fysiska aspekter i ett samhälle där tekniken är en allt viktigare del av våra liv. Intrigen rör sig kring en familj som drabbas av en bilolycka där modern dör och som gör att fadern bara kan överleva med konstgjorda kroppsdelar; tvillingsystrarna Maud och Aud överlever, men ärrade till kropp och själ.

Piotr Paziński (Polen)

Piotr Paziński, född 1973, har skrivit tre böcker: en monografi om James Joyces Ulysses, en personligt hållen guidebok till Joyces Dublin samt romanen Pensjonat, utgiven 2010 av förlaget Nisza. För romanen fick han priset Paszport Polityki, den polska tidskriften Politykas kulturpris. Paziński bor i Warszawa, där han verkar som chefredaktör för den judiska tidskriften Midrash. Han arbetar på en novellsamling.

 • Pensjonat (Pensionatet)

På ytan är intrigen i Pensjonat inte märkvärdig; den handlar om en ung mans dagsutflykt till ett pensionat utanför Warszawa. Som liten tillbringade han ofta tid där med sin mormor, och han möter nu flera äldre gäster som minns honom som barn. Men det är inget vanligt pensionat: gästerna är alla judar som överlevde Förintelsen, så allt som inträffar här är som en dröm om det förflutna, en besvärjelse av spöken, en återupplivning av människor, händelser, debatter och ideologiska argument från en svunnen tid.

Afonso Cruz (Portugal)

Afonso Cruz föddes i Figueira da Foz 1971. Han arbetar som regissör av animerade filmer, illustratör, musiker och författare. Cruz studerade vid konstskolan António Arroio i Lissabon, vid konsthögskolan och vid Madeiras konstinstitut. Hans karriär inom animation omfattar flera filmer och serier. Han spelade 2007 in ett album med sitt blues/roots-band The Soaked Lamb, där han skrev text och musik och spelade gitarr, banjo och ukulele. Han inledde sin skönlitterära karriär 2008 med romanen A Carne de Deus (Guds kött).

 • A Boneca de Kokoschka (Kokoschkas docka)

Den här romanen handlar om vänskap, om hur den Andre är grundläggande för vår egen identitet. I romanen figurerar bl.a. Isaac Dresner, en jude som började halta i vänster fot som en traumatisk reaktion på att hans bäste vän dödades inför hans ögon under andra världskriget, Bonifaz Vogel, en man med upphävt samvete, Tsilia Kacev, en ortodox jude som får stigmata, samt miljonären Zsigmond Varga som vill väga människosjälen och mäta ondska och synd med en hydraulisk våg.

Jana Beňová (Slovakien)

Jana Beňová, född 1974, skriver poesi och prosa. Hon gick ut Bratislavas musikaliska och dramatiska akademi med en examen i teatervetenskap. Hon har skrivit för publikationerna Dotyky, Fragment och Slovenské Pohľady, och sedan under namnet Jana Parkrová som journalist för dagstidningen SME. För närvarande är hon redaktör vid Bratislavas teaterinstitut. Hon debuterade med diktsamlingen Svetloplachý (Världsomsegling). Hon har också skrivit två diktsamlingar till, Lonochod (Månlandare) och Nehota, romanen Parker och novellsamlingen Dvanásť poviedok a Ján Med (Tolv berättelser och Ján Med).

 • Café Hyena är ett traditionellt kafé i Bratislavas stadskärna där turister blandas med stamgäster och förälskade par. En bok om hur viktigt det är att beledsaga och skydda dem vi älskar, särskilt på väg genom labyrinten Petržalka (och särskilt när minotauren har smugit i väg i tysthet).

Sara Mannheimer (Sverige)

Sara Mannheimer växte upp i Göteborg, utbildade sig i USA, Nederländerna och Tjeckien och bor nu i Stockholm. Förutom skrivandet driver hon glashyttan Stockholm Heta Glas. Stockholms stadsteater satte 2011 och 2012 upp hennes kritikerrosade dansteaterverk Komma rusande, där hon samarbetade med koreografen Birgitta Egerbladh. Hennes roman Reglerna nominerades 2008 till Augustpriset och vann Borås Tidnings debutantpris. Handlingen nominerades till Sveriges Radios romanpris.

 • Handlingen

Handlingen är berättelsen om en kvinna som drivs av önskan att besegra Biblioteket, som innehåller den samlade världslitteraturen. Bakom detta neurotiska behov att kontrollera omvärlden och bemästra Roland Barthes och Julia Kristevas komplexa teorier ligger hennes överväldigande sorg över ett missfall. Magi och realism sammanvävs i Mannheimers poetiska prosa, och hon lyckas avbilda vardagens ofta väl dolda bräcklighet och sudda ut den tunna gränsen mellan verklighet och fantasi.

Mer information

Prisets webbplats: http://www.euprizeliterature.eu/

EU:s kulturportal: http://ec.europa.eu/culture

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar