Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SV PT EL HU PL SK HR

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Frankfurtas ir Briuselis, 2012 m. spalio 9 d.

Frankfurto knygų mugėje paskelbti 2012 m. Europos Sąjungos literatūros premijos laureatai

Šiandien Frankfurto knygų mugėje buvo paskelbti Europos Sąjungos literatūros premijos, teikiamos naujiems ar garsėjantiems valstybių narių rašytojams, 2012 m. laureatai. Šių metų nugalėtojai: Anna Kim (Austrija), Lada Žigo (Kroatija), Laurence Plazenet (Prancūzija), Viktor Horváth (Vengrija), Kevin Barry (Airija), Emanuele Trevi (Italija), Giedra Radvilavičiūtė (Lietuva), Gunstein Bakke (Norvegija), Piotr Paziński (Lenkija), Afonso Cruz (Portugalija), Jana Beňová (Slovakija) ir Sara Mannheimer (Švedija). Kiekvienam laureatui bus įteikta 5 000 EUR premija ir dar viena nemažiau svarbi dovana – pirmenybė gauti knygų vertimo finansavimą pagal ES programą „Kultūra“.

„Nuoširdžiai sveikinu šių metų premijos laureatus. Tikimės, kad šis apdovanojimas padės jiems išgarsėti tiek gimtojoje šalyje, tiek užsienyje. Kad literatūra peržengtų sienas, svarbu ne tik norintiems patekti į naujas rinkas autoriams ir leidėjams, bet ir skaitytojams, kuriems suteikiama daugiau galimybių rinktis ir susipažinti su kitų šalių kūriniais. Naujoji programa „Kūrybiška Europa“ padės mums dar labiau remti rašytojus ir kultūrų įvairovę,“ – kalbėjo už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Europos Sąjungos literatūros premiją gali gauti rašytojai iš 37 ES programoje „Kultūra“ dalyvaujančių šalių (27 ES valstybės narės, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Islandija, Lichtenšteinas, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija, Norvegija, Serbija, Turkija). Kiekvienais metais trečdalyje šių šalių suburiamos nacionalinės komisijos, kurios nominuoja premijos vertus autorius. Taip visos dalyvaujančios šalys kas trejus metus gali pasiūlyti savo atstovus.

Pirmą kartą premijos įteiktos 2009 m. Nuo tol ES programos „Kultūra“ lėšomis finansuotas 32 laureatų knygų vertimas į įvairias kalbas. ES jau finansavo daugiau kaip 100 knygų vertimą iš 19 skirtingų kalbų ir į jas. Informacija apie laureatus viešinama Frankfurto ir Londono knygų mugėse bei Briuselyje vykstančiame festivalyje „Passaporta“.

Šių metų laureatams premijos bus įteiktos lapkričio 22 d. Briuselyje vyksiančiose iškilmėse, kuriose dalyvaus Komisijos narė A. Vassiliou ir žymūs literatūros, kultūros bei politikos sričių atstovai. Premiją remia Europos Komisija, Europos knygynų federacija, Europos rašytojų sąjunga ir Europos leidėjų federacija.

Pagrindiniai faktai

Europos Komisija kasmet literatūros vertimui skiria 3 mln. EUR, o įvairių sektorių, įskaitant knygų, kultūrinio bendradarbiavimo projektams – daugiau kaip 2,4 mln. EUR. Knygų sektoriuje, kuriame dirba 135 000 žmonių, sukuriama 23 mlrd. EUR Europos Sąjungos BVP. Dažniau nei knygos ES eksportuojami tik meno kūriniai ir antikvariniai dirbiniai.

Knygų leidyba – viena iš svarbiausių kultūros ir kūrybos sektorių, kuriuose sukuriama iki 4,5 proc. ES BVP ir dirba iki 8,5 mln. žmonių, sričių. Kultūros ir kūrybos sritys palyginti atsparios krizei, tačiau ir jose kyla didelių sunkumų, susijusių su globalizacija ir perėjimu prie skaitmeninių technologijų, taip pat su didele rinkos fragmentacija dėl kultūrų ir kalbų įvairovės.

Komisija, siekdama padidinti šių sektorių konkurencingumą ir paremti kultūrų įvairovę, pasiūlė naują programą „Kūrybiška Europa“. Komisijos numatytas bendras programos „Kūrybiška Europa“ 2014–2020 m. biudžetas – 1,8 mlrd. EUR, t. y. 37 proc. daugiau nei dabar. Pagal šią programą bus finansuojamas daugiau kaip 5 000 knygų vertimas, paremta 8 000 kultūros organizacijų ir prisidėta prie 300 000 menininkų ir kultūros srities specialistų judumo bei jų kūrinių tarpvalstybinės sklaidos, kad būtų įgyta tarptautinės patirties (IP/11/1399).

Rugsėjo 26 d. Komisija paskelbė strategiją „Kultūros ir kūrybos sektorių rėmimas siekiant ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo“. Ja siekiama padidinti šių sektorių eksporto potencialą ir maksimaliai prisidėti prie kitiems sektoriams (pavyzdžiui, inovacijų, IRT ir miestų atnaujinimo) teikiamos naudos. Daugiausia dėmesio strategijoje skiriama gebėjimų gerinimo, finansavimo galimybių didinimo, naujų verslo modelių rėmimo, auditorijos formavimo, patekimo į tarptautines rinkas ir sąsajų su kitais sektoriais gerinimo priemonėms (IP/12/1012).

Laureatai ir jų knygos

Anna Kim (Austrija)

Anna Kim gimė 1977 m. Tedžone (Pietų Korėja). 1979 m. su šeima persikėlė į Vokietiją. Vienos universitete studijavo filosofiją ir teatrologiją. Yra išleidusi apsakymų, esė ir eilėraščių, taip pat tris romanus, tarp jų romaną „Die gefrorene Zeit“, kuris išverstas į anglų ir albanų kalbas. Anna Kim gyvena Vienoje.

 • Die gefrorene Zeit (Įšaldytas laikas)

Annos Kim romano pasakotoja – nepatyrusi mokslininkė, dirbanti „Raudonajame kryžiuje“ ir padedanti žmonėms iš buvusiosios Jugoslavijos ieškoti dingusių šeimos narių. Padėdama karo metais dingusios žmonos ieškančiam kosoviečiui, ji sužino apie šiurpius teismo archeologų, gydytojų ir antropologų radinius. Vyro lemtis jai rūpi vis labiau, tad ji imasi lydėti jį į Kosovą, kur konflikto padarinius išvysta savo akimis.

Lada Žigo (Kroatija)

Lada Žigo gimė 1970 m. Zagrebe. Vietos universitete baigė lyginamosios literatūros ir filosofijos studijas. Šiuo metu rengia kelių laikraščių ir kultūros bei literatūros žurnalų literatūrines apžvalgas ir vadovauja vienai iš Kroatijos rašytojų asociacijos diskusijų grupių. 2007 m. išleista pirmoji Lados Žigo knyga „Ljudi i novinari“ buvo nominuota dviem literatūros apdovanojimams. „Rulet“ – trečiasis autorės romanas. Lada Žigo yra Kroatijos rašytojų asociacijos ir Kroatijos laisvai samdomų menininkų organizacijos narė. Gyvena ir dirba Zagrebe.

 • Rulet (Ruletė)

Romane svarstoma, kaip visuomenėje, kurioje žmonės nemato jokių perspektyvų, paskutine viltimi tampa azartiniai lošimai. Pagrindinis romano veikėjas – kareivis, nusivylęs Serbijos ir Kroatijos lyderiais ir laikantis juos nusikaltėliais, kuris įklimpsta į azartinius lošimus. Jis priešinasi kultūros ir kalbos amerikonėjimui, dėl kurio silpsta šalies suverenitetas, o dėl liberaliojo kapitalizmo mažėja darbo vietų. Jį įsuka ruletė – lemtingas žaidimas, kuriame galima viską laimėti arba viską prarasti.

Laurence Plazenet (Prancūzija)

Laurence Plazenet gimė 1968 m. Paryžiuje Ji yra prestižinės aukštosios mokyklos Ecole Normale Supérieure absolventė, literatūros mokslų daktarė. Jai taip pat suteiktas klasikinės literatūros mokslo garbės vardas. Savo karjerą pradėjusi kaip Sorbonos universiteto dėstytoja, 1994 m. studijas tęsė Prinstono universitete. Paskui dešimtmetį dirbo akademinį darbą ir išleido pirmąjį romaną „L’amour seul“. Vėliau parašė dar dvi knygas: „La Blessure et la soif“ ir „Disproportion de l’homme“. Laurence Plazenet dėsto prancūzų literatūrą Paryžiaus Sorbonos universitete, yra Prancūzijos nacionalinio mokslinių tyrimų centro ir Prancūzijos universitetinio instituto narė, „Societé des Amis de Port-Royal“ pirmininko pavaduotoja. Šiuo metu rašo ketvirtą romaną.

 • L’amour seul (Vien tik meilė)

Penkiolikmetė Louise Catherine d’Albrecht sutinka savo būsimą mokytoją de Ramoną. Jie slapta pamilsta vienas kitą, tačiau Louise tėvas priverčia ją išvykti iš miesto ir grįžti gyventi į kaimą. Vėliau, jau Paryžiuje, ji veltui tikisi, kad mylimasis sugrįš. Kankinama troškimų ir pamaldi, ji paskiria savo gyvenimą studijoms ir parašo knygą. De Ramonas sugrįžta, jų meilė vėl suliepsnoja. Tačiau slegiamas metų naštos, de Ramonas jaučiasi nevertas savo mylimosios, ir išeina. Likusį gyvenimą Louise rašo jam laiškus be atsako, gyvena asketiškai, puoselėdama geismo pėdsaku pažymėtą meilę.

Viktor Horváth (Vengrija)

Viktoras Horváthas gimė 1962 m. Pėče. 2003–2006 m. studijavo Miškolco universiteto doktorantūroje. Nuo 2003 m. Pėčo universitete dėsto poezijos kompozicijos teoriją ir ankstyvųjų bei vėlyvųjų viduramžių poezijos formos istoriją. Verčia raštu iš anglų, vokiečių ir ispanų kalbų.

 • Török tükör (Turkiškas veidrodis)

Skaitytojas nukeliamas į XVI a. Vengriją, tuoj po to, kai šalį užkariauja sultonas Suleimanas Didysis. Romane pasakojama apie nestabilų dviejų imperijų pasienio pasaulį. Tai spalvinga istorija, kurioje susipina įvykiai, kalbos, šventraščiai, gausu karalių ir imperatorių, galingų sultonų, Vengrijos didikų ir Osmanų imperijos bėjų, prekeivių, miestelių teisėjų ir netgi angelų, džinų bei keistų skraidančių aparatų.

Kevin Barry (Airija)

Kevinas Barry gimė 1969 m. Limerike. Jaunystėje daug keliavo, tad sulaukęs 36-ių jau buvo gyvenęs 17 skirtingų vietų: Korke, Santa Barbaroje, Barselonoje, Liverpulyje ir kt. Šiuo metu gyvena Slaigo (Airija). Kevinas Barry rašo įvairiems spaudos leidiniams: „Sunday Herald“, „Irish Examiner“, „The Guardian“, „The Irish Times“, „The Sydney Morning Herald“ ir kt. Jo apsakymai plačiai žinomi tiek Europoje, tiek už Atlanto. 2007 m. apdovanotas Airijos literatūros Rooney prizu už debiutinį apsakymų rinkinį „There Are Little Kingdoms“, kurį išleido Dublino leidykla „Stinging Fly Press“. 2012 m. pelnė „Sunday Times EFG Private Bank“ apsakymo apdovanojimą.

 • City of Bohane (Bohano miestas)

Tai skaitytoją keturiasdešimt metų į ateitį nukeliantis pasakojimas apie kadaise klestėjusį, o dabar žlugusį, amoralų, suskaldytą Airijos vakarinės pakrantės miestą Bohaną. Nors mieste yra ir prabangesnių rajonų, tikrasis gyvenimas verda lindynėse ir skersgatviuose, daugiabučių kvartaluose ir nykiose dykynėse. Jau daugelį metų miestą valdo dabita Loganas Hartnettas – Hartnetto gaujos krikštatėvis. Tačiau gaujos nariai rezga savus planus, o žmona vis labiau spaudžia mesti nešvarius darbelius ir grįžti į doros kelią. O dar ir motina…

Emanuele Trevi (Italija)

Emanuele’is Trevi gimė 1964 m. Romoje. Jis ne tik rašytojas, bet ir literatūros kritikas. Dirbo leidyklos „Fazi“ meniniu redaktoriumi ir drauge su Marco Lodoli suredagavęs antologiją. Parašė ne vieną esė apie poetus ir prozininkus, pavyzdžiui, esė apie poetą Pietro Tripodo, už kurią buvo apdovanotas Sandro Onofri premija. Šiuo metu dirba radijo stotyje „Rai 3“, kur rengia programą „Lucifer“. Yra rašęs tokiems žurnalams kaip „Il Caffè Illustrato“ ar „Nuovi Argomenti“ ir įvairiems šalies dienraščiams, įskaitant „La Repubblica“, „La Stampa“ ir „Il Manifesto“.

 • Qualcosa di scritto (Kažkas užrašyta)

Roma, aštuntojo dešimtmečio pradžia. Ciniškas, naivus trečią dešimtį einantis rašytojas pradeda dirbti režisieriaus Piero Paolo Pasolinio fondo archyve, kur susipažįsta su Laura Betti, barninga pagyvenusia moterimi. Pažintis su šia pašėlusia romano heroje – tarsi pažintis su pačiu Paolo Pasoliniu. O nebaigtas Pasolinio romanas „Petrolio“ tampa vedliu po žlugusių iliuzijų ir gyvenimo slėpinių pasaulį.

Giedra Radvilavičiūtė (Lietuva)

Radvilavičiūtės pavarde pasirašanti rašytoja Giedra Subačienė gimė 1960 m. Panevėžyje. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Po studijų grįžo į gimtąjį kraštą dirbti mokytoja, vėliau dirbo žurnaliste Vilniuje. 1994–1998 m. gyveno Čikagoje, kur jos vyras Giedrius Subačius dėstė universitete. Šiuo metu gyvena Vilniuje ir dirba valstybinėje įstaigoje kalbos redaktore.

 • Šiąnakt aš miegosiu prie sienos

Esė rinkinyje – kasdienybės nuotrupos, iš pirmo žvilgsnio nereikšmingi nutikimai ir įžvalgos. Kai kurių esė herojė – vidutinio amžiaus moteris, gyvenanti su dukra nedideliame Vilniaus senamiesčio bute. Esė „Teksto trauka“ išdėstomi penki paveikaus kūrinio kriterijai, kuriais autorė ir grindžia tolesnį tekstą. Esė „Susipažinkite: tie, kuriuos sutikti norėčiau dar kartą“ – itin spalvingas asmenybių kaleidoskopas.

Gunstein Bakke (Norvegija)

Gunsteinas Bakke gimė 1968 m. pietų Norvegijos Setesdalio miestelyje. 2000 m. išleido pirmąjį romaną „Kontoret“. Visi jo romanai įvertinti palankiai, o išėjus „Maud and Aud: A Novel on Traffic“ autorius buvo pripažintas vienu originaliausiu Norvegijos rašytojų. Šiame provokuojančiame romane susilieja poetinė kalba, daugiabalsis pasakojimas ir sumani analizė. Autorius šiuo metu turi dvi gyvenamąsias vietas – Oslą ir Gotlandą.

 • Maud og Aud: ein roman om trafikk (Modė ir Odė: romanas apie eismą)

Romane, kuriame pasakojimas derinamas su poetiniais intarpais, nagrinėjama eismo idėja ir kiti materialiosios būties aspektai šiandieninėje visuomenėje, kurioje vis labiau įsigali technologijos. Romano ašis – šeima, patyrusi siaubingą automobilio avariją, kurioje žuvo motina, tėvas buvo taip sužalotas, kad neišsiverčia be protezų, o dvynėms seserims Modei ir Odei nelaimę amžinai primins kūno ir dvasios randai.

Piotr Paziński (Lenkija)

1973 m. gimęs lenkų autorius Piotras Pazińskis yra parašęs tris knygas: monografiją apie Džeimso Džoiso „Ulisą“, kelionių vadovą „Dublinas Džeimso Džoiso pėdsakais“ ir romaną „Pensjonat“, kurį 2010 m. išleido leidykla „Nisza“. Už šį romaną gavo Lenkijos žurnalo „Polityka“ apdovanojimą „Paszport Polityki“. P. Pazińskis gyvena Varšuvoje ir dirba žydų kultūrai skirto leidinio „Midrash“ vyriausiuoju redaktoriumi. Šiuo metu rengia apsakymų rinkinį.

 • Pensjonat (Pensionas)

Iš pirmo žvilgsnio romano siužetas atrodo nesudėtingas – pasakojama apie jaunuolio apsilankymą pensione netoli Varšuvos. Vaikystėje jis su močiute šiame pensione praleisdavo daug laiko, o dabar atvykęs sutinka kelis vyresnio amžiaus gyventojus, kurie prisimena jį dar vaiką. Tai nepaprastas pensionas. Čia gyvena holokaustą patyrę žydai ir kiekviena diena – tarsi mistiški sapnai apie praeitį su šmėklomis, prisiminimais apie žmones ir įvykius, diskusijomis ir ideologiniais ginčais, ataidinčiais iš tolimos praeities.

Afonso Cruz (Portugalija)

Afonso Cruzas gimė 1971 m. Figeira da Fose. Jis – animacinių filmų režisierius, iliustratorius, muzikas ir rašytojas. Studijavo Lisabonos António Arroio meno akademijos Dailės fakultete ir Madeiros meno institute. Yra sukūręs ne vieną animacinį filmą ir serialą. 2007 m. su savo bliuzo grupe „The Soaked Lamb“ įrašė pirmąjį albumą, kuriam sukūrė muziką ir žodžius bei grojo gitara, bandža ir ukulele (Havajų gitara). Rašytojo karjerą pradėjo 2008 m. išleidęs romaną „A Carne de Deus“.

 • A Boneca de Kokoschka (Kokoškos lėlė)

Šis romanas – draugystės metafora. Kiti yra neatskiriama mūsų pačių tapatybės dalis. Vienas iš romano veikėjų – žydas Isaacas Dresneris, apšlubęs dėl jaunystėje patirtos dvasinės traumos. Antrojo pasaulinio karo metu jo akyse žuvo geriausias draugas. Skaitytojas taip pat susipažins su sąžinę praradusiu Bonifazu Vogeliu, žyde ortodokse Tsilia Kaceva, kuriai atsiveria stigmos, ir milijonieriumi Zsigmondu Varga, užsimojusiu pasverti žmogaus sielą, blogį ir nuodėmes.

Jana Beňová (Slovakija)

1974 m. gimusi Jana Beňová yra poetė ir prozininkė. Ji baigė Bratislavos Muzikos ir dramos akademiją, kur studijavo teatro dramaturgiją. Ši Janos Parkrovos vardu pasivadinusi autorė rašo straipsnius tokiems leidiniams kaip „Dotyky“, „Fragment“,Slovenské Pohľady“ bei dienraščiui „SME“. Šiuo metu dirba redaktore Bratislavos teatro institute. Debiutavo eilėraščių rinkiniu „Svetloplachý“. Vėliau išleido dar du poezijos rinkinius („Lonochod“ ir „Nehota“), romaną „Parker“ ir apsakymų rinkinį „Dvanásť poviedok a Ján Med“.

 • Café Hyena (Kavinė „Hiena“)

„Hiena“ – tradicinė kavinė Bratislavos centre, į kurią užsuka tiek turistai, tiek nuolatiniai lankytojai ir įsimylėjėlių porelės. Ši knyga – apie tai, kaip svarbu globoti ir branginti tuos, kuriuos mylime. Tai ypač svarbu Petržalkos rajono labirintuose ir ypač tada, kai tuose labirintuose nebelieka Minotauro.

Sara Mannheimer (Švedija)

Geteborge (Švedija) užaugusi autorė mokėsi JAV, Nyderlanduose ir Čekijoje. Šiuo metu gyvena Stokholme, vadovauja stiklo dirbtuvėms „Stockholm Heta Glas“. 2011 m. ir 2012 m. Stokholmo teatre pastatytas kritikų išgirtas šokio spektaklis „Come Rushing“, kurį ji sukūrė drauge su choreografe Birgitta Egerbladh. 2008 m. išleistas romanas „Reglerna“ buvo nominuotas apdovanojimui „August Prize“ gauti ir pelnė dienraščio „Borås Tidning“ debiutuojančių rašytojų apdovanojimą. Romanas „Handlingen“ buvo nominuotas Švedijos radijo apdovanojimui gauti.

 • Handlingen (Veiksmas)

Tai pasakojimas apie moterį, gyvenančią troškimu perskaityti visas Bibliotekos, kurioje sukaupti viso pasaulio literatūros lobiai, knygas. Už šio neurotiško noro kontroliuoti pasaulį ir perprasti sudėtingas Roland’o Barthes’o ir Julios Kristevos teorijas slypi didžiulis sielvartas dėl nutrūkusio nėštumo. Poetiškame kūrinyje susipina magija ir realizmas, sėkmingai išryškinamas kasdienybės trapumas, kurį dažnai ne taip ir lengva pastebėti, ir ištrinama subtili riba tarp realybės ir vaizduotės.

Daugiau informacijos

ES literatūros premijos svetainė: http://www.euprizeliterature.eu/

Europos Sąjungos portalas „Kultūra“: http://ec.europa.eu/culture

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58; Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67


Side Bar