Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 8. oktobra 2012

Sprejeta nova pomorska agenda za rast in delovna mesta

Evropski ministri, pristojni za pomorsko politiko, in Evropska komisija, ki jo zastopata predsednik José Manuel Barroso in komisarka Maria Damanaki, so danes na konferenci v mestu Limassol, ki jo je organiziralo ciprsko predsedstvo, sprejeli evropsko agendo za ustvarjanje rasti in delovnih mest v morskem in pomorskem sektorju. Pet let po začetku izvajanja celostne pomorske politike EU so države članice in Komisija potrdile, da dinamičen in usklajen pristop k pomorskim zadevam krepi razvoj „modrega gospodarstva“ EU ter hkrati zagotavlja dobro stanje morij in oceanov.

V deklaraciji je predlagana pomorska agenda za podporo strategiji Evropa 2020. Kot je bilo poudarjeno v nedavni pobudi Komisije za modro rast glede možnosti za trajnostno rast v pomorskem sektorju (IP/12/955), se agenda osredotoča na rastoče pomorske sektorje z velikim potencialom za nova delovna mesta in rast. Ti sektorji so morski viri obnovljive energije, akvakultura, modra biotehnologija, obalni turizem in rudarjenje na morskem dnu.

Ministri so tudi pozvali države članice in evropske institucije, naj vzpostavijo ustrezne pogoje za modro gospodarstvo, s katerim bi uresničili podporo za raziskave in znanje o morju, pomorsko usposabljanje, stroškovno učinkovito sodelovanje na področju pomorskega nadzora, boljše načrtovanje pomorskega prostora in nadaljnje izvajanje okvirne direktive o morski strategiji.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je povedal: "Morja in oceani imajo lahko odločilno vlogo pri oživitvi evropskega gospodarstva. Sporočilo današnje deklaracije je jasno: izkoristiti moramo potencial evropskega modrega gospodarstva.“

Komisarka za ribištvo in pomorske zadeve Maria Damanaki je poudarila, da "za uresničitev trenda rasti in možnosti v pomorskem gospodarstvu potrebujemo prispevek vseh – institucij, držav članic, regij, industrije, malih in srednjih podjetij ter civilne družbe. Delovati skupaj za doseganje najboljših rezultatov je znak zrelosti in pomorska politika je najprimernejše orodje za spodbujanje modrega gospodarstva v Evropi.“

Ozadje

Zakaj EU potrebuje pomorsko agendo za rast in delovna mesta? Zakaj zdaj?

Modro gospodarstvo je pomembno za Evropo. Njegova bruto dodana vrednost je ocenjena na okrog 500 milijard eurov, do leta 2020 pa naj bi se povečala na približno 600 milijard eurov. V istem obdobju naj bi se število zaposlenih v modrem gospodarstvu povečalo s 5,4 milijona eurov na 7 milijonov eurov. Pomembno je tudi dejstvo, da 75 % evropske zunanje trgovine in 37 % notranje trgovine poteka po morju. Evropski oceani, morja in obale so in bodo še naprej življenjsko pomembni za evropsko gospodarstvo.

Evropa mora izkoristiti vse priložnosti, ki so na voljo za zagotavljanje trajnostne rasti in delovnih mest, s čimer bi se lahko izvila iz sedanje finančne in gospodarske krize. Morje ponuja številne možnosti. EU ima na voljo številne instrumente, ki lahko dodajo vrednost dosedanjim dejavnostim držav članic in industrije na tem področju.

Kako je bilo določenih pet izbranih pomorskih sektorjev?

Evropska komisija je izdelala celosten pregled gospodarske zmogljivosti in zaposlovanja v morskih in pomorskih sektorjih v Evropi, preučila pa je tudi, v kateri smeri bi se v prihodnjih letih dejansko lahko razvijali ti sektorji ter kje je poseben inovacijski potencial in največ možnosti za nova delovna mesta.

Njene ugotovitve kažejo, da je obalni in pomorski turizem v smislu bruto dodane vrednosti in zaposlovanja največji pomorski sektor, pričakuje pa se, da se bo do leta 2020 še povečal za 2 do 3 %. Na področju križarjenj se do leta 2020 v primerjavi z letom 2010 pričakuje 100 000 novih delovnih mest. Ker se bodo v bližnji prihodnosti nameščene svetovne zmogljivosti za izkoriščanje energije oceanov po napovedih vsako leto podvojile, se bo komercializacija tehnologij za uporabo energije valovanja in plimovanja z zmanjšanjem stroškov tehnologije povečala. Ocenjuje se, da bo celotni letni promet na področju pomorskega rudarjenja v naslednjih desetih letih zrasel s skoraj nič na 5 milijard evrov, do leta 2030 pa na 10 milijard evrov. Akvakultura EU bi lahko prispevala k zdravi prehrani, če bi dosegli stopnjo rasti zunaj EU. V naslednjem desetletju naj bi na področju modre biotehnologije nastajali množični trgi za izdelke, kot so kozmetika, živila, farmacevtski izdelki, kemikalije in biogoriva.

Kateri bo naslednji korak?

Po sprejetju deklaracije iz Limassola bo Komisija v bližnji prihodnosti začela sklop pobud, s katerimi želi raziskati in povečati možnosti za rast na teh področjih. Med pobudami bodo tudi sporočila o obalnem in pomorskem turizmu, energiji oceanov, modri biotehnologiji in pomorskem rudarjenju ter strateške smernice o akvakulturi. Vse pobude bo uresničevala v posvetovanju z državami članicami in ustreznimi zainteresiranimi stranmi.

Več informacij:

Spletišce EU o pomorskih zadevah:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_sl.htm

Spletna stran konference:

http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/transport-telecommunications-energy/informal-ministerial-meeting-on-eu-integrated-maritime-policy

Kontakta:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar