Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. október 8.

Elfogadásra került a növekedést és foglalkoztatást célzó új tengerhasznosítási menetrend

A ciprusi elnökség által Limassolban szervezett konferencián a tengerpolitikáért felelős európai miniszterek és az Európai Bizottság – amelyet José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke és Maria Damanaki tengerügyi és halászati biztos képviselt – a mai napon elfogadta a növekedést és foglalkoztatást célzó európai tengerészeti és tengerhasznosítási menetrendet. Öt évvel az EU integrált tengerpolitikájának elindítását követően a tagállamok és a Bizottság ezáltal újból megerősítette, hogy a tengerügyek terén alkalmazott dinamikus és összehangolt megközelítéssel további fejlődésnek indulhat az EU-ban az úgynevezett „kék gazdaság”, és egyúttal megőrizhető a tengerek és óceánok jó állapota.

A nyilatkozat az Európa 2020 stratégia alátámasztására tengerészeti és tengerhasznosítási menetrend elfogadását javasolja. Ahogyan az a kék növekedésről, vagyis a tengergazdálkodási és tengergazdasági ágazatokban elérhető fenntartható növekedéssel kapcsolatos lehetőségekről szóló, nemrégiben közzétett bizottsági kezdeményezésben (IP/12/955) is szerepel, a menetrend azokra a tengergazdasági ágazatokra összpontosít, amelyekben a munkahelyteremtés és a növekedés vonatkozásában különleges potenciál rejlik. Ezek az ágazatok a következők: a megújuló tengeri energiaforrások, az akvakultúra, a kék biotechnológia, a tengerparti idegenforgalom és a tengerfenéken folytatott bányászat.

A miniszterek továbbá felkérték a tagállamokat és az európai uniós intézményeket, hogy teremtsék meg a kék gazdaság fejlődéséhez szükséges feltételeket, azaz támogassák a kutatást és a tengerrel kapcsolatos ismeretek bővülését, a tengerészeti képzést, a tengeri felügyelet terén való költséghatékony együttműködést, javítsák a tengeri területhasználat-tervezést, és folytassák a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv végrehajtását.

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „A tengerek és óceánok döntő szerepet játszhatnak az európai gazdaság fellendítésében. A mai napon elfogadott nyilatkozat egyértelműen azt az üzenetet közvetíti, hogy meg kell ragadnunk az európai kék gazdaságban rejlő lehetőségeket.”

Maria Damanaki tengerügyi és halászati biztos hangsúlyozta, hogy „a tengergazdasági ágazatok kínálta növekedési tendenciák és lehetőségek megvalósításához valamennyi érintett – azaz az intézmények, a tagállamok, a régiók, az ipar, a kkv-k és a civil társadalom – részvételére szükség van. A legjobb eredményeket sikeres együttműködéssel tudjuk elérni, és ennek érdekében valamennyi érintettől komoly részvételt várunk; a tengerpolitika pedig az ideális eszköz a kék gazdaságában rejlő lehetőségek legteljesebb kiaknázásához.”

Háttér-információk

Miért van szükség a növekedést és foglalkoztatást célzó európai tengerészeti és tengerhasznosítási menetrendre, és miért éppen most?

Az úgynevezett kék gazdaság rendkívül fontos Európa számára: bruttó értéke a becslések szerint 500 milliárd eurót tesz ki, 2020-ra pedig mintegy 600 milliárd euróra is nőhet. Ugyanebben az időszakban a kék gazdaságban foglalkoztatott személyek száma 5,4 millióról várhatóan 7 millióra növekszik majd. Mindehhez hozzá kell tenni, hogy Európa külkereskedelmének 75%-a és az EU-n belüli kereskedelem 37%-a tengeri útvonalakon zajlik. Európa óceáni kapcsolatai, tengerei és tengerparti területei a gazdaság köldökzsinórjának szerepét töltik be, és ez a jövőben is így lesz.

Kontinensüknek minden rendelkezésre álló lehetőséget meg kell ragadnia a fenntartható növekedésre és a munkahelyteremtésre, ezek révén pedig a pénzügyi és gazdasági válságból való kilábalásra. A tenger a lehetőségek széles skáláját kínálja, az EU-nak pedig egy sor olyan eszköze van, amelyek képesek hozzáadott értéket teremteni a tagállamok és az iparág által most is végzett tevékenységeken felül.

Hogyan került kiválasztásra az öt kiemelt tengergazdasági ágazat?

A Bizottság átfogó képet alakított ki az európai tengergazdálkodási és tengergazdasági ágazatokról azok gazdasági mérete és a foglalkoztatási helyzet szempontjából, továbbá megvizsgálta, hogy milyen irányokban fejleszthetők tovább ezek az ágazatok az elkövetkező években, és mely területekben rejlik különleges potenciál az innováció és a munkahelyteremtés vonatkozásában.

Megállapítást nyert, hogy a bruttó hozzáadott érték és a munkahelyek tekintetében a legnagyobb tengeri ágazat a tengerparti és tengeri idegenforgalom, hiszen itt 2020-ra 2–3%-os növekedés várható, és a hajóturizmus – a 2010-es foglalkoztatási adatokhoz képest – 2020-ra várhatóan 100 000 új munkahelyet fog teremteni. Tekintve, hogy az óceánokból nyert energiához kapcsolódó beépített kapacitás világszinten várhatóan évente megkétszereződik majd a közeljövőben, a hullám- és az árapály-technológiák értékesítése a technológiai költségek csökkenésének köszönhetően fokozódni fog. A becslések szerint a tengeri ásványi erőforrások kitermeléséből származó teljes éves forgalom, amely egyelőre szinte nullával egyenlő, az elkövetkező 10 évben várhatóan 5 milliárd euróra, 2030-ra pedig akár 10 milliárd euróra is nőhet. Ha az uniós akvakultúrának sikerülne lépést tartania az EU-n kívüli növekedéssel, hozzájárulhatna az egészséges táplálkozás előmozdításához. A következő mintegy tíz évben a kék biotechnológia ágazata várhatóan a tömegtermékek – többek között kozmetikai termékek, élelmiszerek, gyógyszerek, vegyszerek és bioüzemanyagok – piacainak ellátójává válik.

Mi a következő lépés?

A Limassoli nyilatkozat elfogadása nyomán a Bizottság a közeljövőben egy sor kezdeményezést indít útjára a kijelölt területeken rendelkezésre álló növekedési potenciál feltárására és továbbfejlesztésére, ideértve a tengerparti és tengeri idegenforgalomról, az óceánokból nyert energiáról, a kék biotechnológiáról és a tengerből származó ásványkincsek kitermeléséről szóló közleményeket, valamint az akvakultúrára vonatkozó stratégiai iránymutatást is. Az egyes kezdeményezések megvalósítására a tagállamokkal és az érintett felekkel konzultálva kerül majd sor.

További információk:

A tengerügyekkel foglalkozó weblap:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_hu.htm

A konferencia weblapja:

http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/transport-telecommunications-energy/informal-ministerial-meeting-on-eu-integrated-maritime-policy

Kapcsolattartók:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar