Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. október 8.

Belső piaci eredménytábla: A tagállamok javítottak teljesítményükön

Ebben a válságos időszakban az egységes piac kulcsszerepet játszik abban, hogy Európát kivezesse a gazdaság stagnáló helyzetéből. A jogszabályok időben történő átültetése elengedhetetlen az irányelvekben foglalt politikai célkitűzések eléréséhez. Az Európai Bizottság ma közreadott belső piaci eredménytáblája szerint a tagállamok előrelépést tettek az uniós szabályok nemzeti jogba való átültetése terén. A 2011 májusában és novemberében tapasztalt növekedést (1,2%) követően az európai átlagos átültetési deficit – azaz azoknak a belső piaci irányelveknek a százalékos aránya, amelyeket nem ültettek át időben a nemzeti jogba – újra 0,9%, azaz az európai állam- és kormányfők által 2007-ben meghatározott célkitűzés alatt van. Ebben az időszakban tizenhat tagállam teljesítette az 1%-os célkitűzést.

A tagállamoknak továbbá sikerült csökkenteniük a helytelenül átültetett irányelvek számát is. Ez az átlagos megfelelési hiány a hat hónappal ezelőtti 0,8%-ról mára 0,7%-ra csökkent, közelítve a 2011 áprilisában az egységes piaci intézkedéscsomagban javasolt 0,5%-os célkitűzéshez. Ugyanakkor növekedett azon irányelvek száma, amelyek átültetése két vagy akár több évet is késik, valamint az uniós irányelvek nemzeti jogba való átültetéséhez szükséges átlagos többletidő is (7,9 hónapról 9,1 hónapra).

Az uniós jog alkalmazását illetően csökkenőben van a kötelezettségszegési eljárások száma, nagy valószínűséggel azon mechanizmusok bevezetésének köszönhetően, amelyek az eljárás korábbi szakaszában hivatottak az uniós jog megsértésének problémájára megoldást találni. A Bizottság által indított legtöbb kötelezettségszegési eljárás Olaszországgal szemben folyik, a sorban Görögország és Belgium a következő.

Valamennyi végrehajtási indikátort figyelembe véve Lettország, Észtország, Luxemburg és Litvánia teljesít a legjobban.

A belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos, Michel Barnier kijelentette: Az egységes piac az újfajta gazdasági növekedés motorja, azonban csak akkor eredményes, ha minden ország helyesen alkalmazza a szabályokat. Üdvözlöm a tagállamok által az uniós jog átültetése terén tett előrehaladást.”

A belső piaci irányelvek végrehajtása

  • Az EU átlagos átültetési deficitje az elmúlt hat hónap során 1,2%-ról 0,9%-ra csökkent, és az 1%-os célkitűzést teljesítő tagállamok száma tizenegyről tizenhatra emelkedett. Luxemburg, Romána, Finnország, az Egyesült Királyság, Ausztria, Portugália, Szlovénia, Belgium, Ciprus, Lengyelország és Olaszország részéről nagyobb erőfeszítésre van szükség e célkitűzés eléréséhez.

  • Összesen nyolc tagállam érte el vagy teljesítette újra legjobb eredményét: a Cseh Köztársaság, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Lettország és Málta. Mindez azt bizonyítja, hogy az említett tagállamok kiemelt hangsúlyt fektettek az időben történő átültetésre.

  • Az élen Málta és Lettország áll: esetükben már csak két irányelv vár átültetésre. De különösen a Cseh Köztársaság átültetési deficitjének a javulása lenyűgöző a hat hónappal ezelőtti állapothoz képest: a deficit a májusi 1,9%-ról mára 0,6%-ra esett vissza. Végezetül a folyamatos és kitartó munka eredményeként Görögországnak sikerült a deficitet jóval az 1%-os célkitűzés alá, 0,5%-ra szorítania. Két évvel ezelőtt Görögországnak volt a 27 tagállam közül a legmagasabb átültetési deficitje.

  • A tagállamok jelenleg átlagosan kilenc hónappal lépik túl az uniós irányelvek átültetésére kitűzött határidőt. A 2011. novemberi állapothoz képest csak Málta, Svédország, Spanyolország, Franciaország és Lettország esetében lett rövidebb a késedelem átlagos időtartama. Azon irányelvek esetében, amelyek átültetése a kitűzött határidőhöz képest több mint két évet késik (jegyzéküket lásd a jelentésben), huszonkét tagállam teljesíti a „zéró tolerancia” célkitűzést (a hat hónappal ezelőtti huszonöthöz képest).

Kötelezettségszegések

  • A belső piaccal kapcsolatos kötelezettségszegési eljárások száma javuló tendenciát mutat: 2007 óta 37%-kal csökkent.

  • Napjainkban a lezáratlan kötelezettségszegési eljárások száma uniós átlagban tagállamonként 31 ügy, szemben a hat hónappal ezelőtti 34 üggyel. A legtöbb kötelezettségszegési eljárás jelenleg Olaszországgal szemben folyik, a sorban Görögország és Belgium a következő. A kötelezettségszegési eljárások több mint 40%-a a környezetvédelemmel és az adózással kapcsolatos.

  • A lezáratlan kötelezettségszegési eljárások átlagos időtartama egy év (Luxemburg) és három év (Svédország) között mozog.

  • Amennyiben a Bíróság az uniós jogszabályok megsértését állapítja meg, a tagállamoknak azonnali intézkedést kell hozniuk a bírósági ítéletnek való megfelelésre. Sok ügy megoldása azonban meglehetősen hosszú ideig – átlagosan több mint 17,5 hónapig – tart. Írország, Franciaország és Spanyolország esetében ez az időszak megközelíti a két évet.

Kiemelt téma: Az egységes piac irányítása

A Bizottság „Az egységes piac jobb irányítása” című közleményében egy sor intézkedésre tett javaslatot az egységes piac irányításának megerősítése érdekében (lásd IP/12/587), meghatározva azokat a kulcsfontosságú területeket, ahol a legnagyobb eredmény valószínűsíthető a növekedés és munkahelyteremtés tekintetében. E területekkel kapcsolatban a Bizottság arra kérte a tagállamokat, hogy „zéró toleranciára” vállaljanak kötelezettséget az irányelvek átültetése vonatkozásában. Ezen túlmenően bejelentette, hogy erélyesebben fog élni jogérvényesítési jogkörével, és együttműködésre szólította fel a tagállamokat, azért hogy az Unióval szembeni jogsértés minél hamarabb: tizennyolc, illetőleg bírósági ítélet esetén tizenkét hónapon belül megszűnjön. A belső piaci eredménytábla a későbbiekben figyelemmel kíséri majd ezen új célszámok betartását.

A Bizottság éves jelentést fog készíteni az egységes piac integrációjáról, amelyben az egységes piac gyakorlati működésére összpontosít majd, különös tekintettel e kulcsterületekre. A jelentés adalékul szolgál majd az európai szemeszter folyamatához kapcsolódó országspecifikus ajánlásokhoz.

További információk:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Melléklet: A belső piaci végrehajtási táblázat

A belső piaci végrehajtási táblázat a legfontosabb mutatókat tünteti fel, hogy jobb áttekintést nyújtson a tagállami megfelelésről a belső piaccal kapcsolatos jogszabályok végrehajtása és alkalmazása terén.

Side Bar