Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. spalio 8 d., Briuselis

Lengvatinių PVM tarifų peržiūra siekiant veiksmingesnės mokesčių sistemos

Šiandien Komisija pradeda viešas konsultacijas, kuriose prašoma, kad piliečiai, įmonės ir kitos suinteresuotosios šalys pateiktų savo nuomonę dėl tam tikrų lengvatinių PVM tarifų. Taip pat prašoma, kad jie apsvarstytų, kokios būtų šios srities ES teisės aktų pakeitimo pasekmės. Šios konsultacijos yra dalis platesnių veiksmų, kuriais siekiama iš esmės pertvarkyti ES PVM sistemą, kad ji taptų paprastesnė, veiksmingesnė ir tvirtesnė. Konsultacijos vyks iki 2013 m. sausio 3 d.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Pats laikas kitaip pažvelgti į lengvatinius PVM tarifus. Valstybėms narėms reikia naujų pajamų šaltinių, o įmonėms reikia paprastesnės mokesčių sistemos, kad sumažėtų jos reikalavimų laikymosi išlaidos. Šiandien klausiame, ar tam tikri lengvatiniai PVM tarifai pasiteisina, o gal dėl jų tik kyla daugiau problemų?“

Remiantis ES PVM strategijoje (IP/11/1508) nustatytais principais, šiandien pradėtose konsultacijose daugiausia dėmesio skiriama 3 konkrečioms persvarstytinų lengvatinių PVM tarifų sritims. Pirma, respondentų klausiama, ar kuris nors iš dabar taikomų lengvatinių tarifų iškreipia konkurenciją bendrojoje rinkoje. Antra, dėl prekių ir paslaugų, kurioms būtų naudinga taikyti lengvatinį tarifą, sąrašo valstybės narės susitarė prieš daug metų, o per tą laiką įvyko didelių ES politikos pokyčių. Todėl respondentų prašoma pareikšti nuomonę, ar tam tikri lengvatiniai PVM tarifai yra nesuderinami su dabartinės ES politikos tikslais. Atsakymuose daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama lengvatiniams vandens, energijos, atliekų tvarkymo ir būstų tarifams. Be to, per konsultacijas klausiama, kaip PVM tikslais turėtų būti traktuojamos panašios prekės ir paslaugos, atsižvelgiant į technologijų naujoves.

Šios konsultacijos yra vertinimo proceso dalis, ir Komisija šiame etape nesiūlo nei panaikinti esamų, nei įvesti naujų lengvatinių PVM tarifų. Viešų konsultacijų rezultatai bus panaudoti rengiant naujus pasiūlymus dėl PVM tarifų, kuriuos Komisija pateiks kitais metais.

Pagrindiniai faktai

Pagal ES PVM direktyvą valstybės narės turi taikyti ne mažesnį kaip 15 % standartinį PVM tarifą. Tačiau jos turi teisę pasirinkti taikyti vieną ar du lengvatinius ne mažesnius kaip 5 % PVM tarifus prekėms ir paslaugoms, įtrauktoms į ribotą sąrašą, pridėtą prie direktyvos. Šio sąrašo turi būti laikomasi griežtai, t. y. valstybės narės negali lengvatinio tarifo taikyti į sąrašą neįtrauktai prekei ar paslaugai.

Tačiau ši paprasta sistema tapo sudėtinga dėl daugybės direktyvoje numatytų ir tam tikroms valstybėms narėms padarytų išimčių, pavyzdžiui, numatytų Stojimo aktuose arba išsiderėtų Taryboje.

PVM strategijoje, kurią Komisija pristatė praėjusiais metais siekdama pradėti esminę ES PVM sistemos reformą, lengvatinių PVM tarifų persvarstymas laikomas prioritetu. Išvardyti trys principai, kuriais turėtų būti remiamasi atliekant šią peržiūrą:

  • trukdančių tinkamai veikti vidaus rinkai lengvatinių tarifų panaikinimas;

  • lengvatinių tarifų prekėms ir paslaugoms, kurių vartojimą skatinama mažinti pagal kitas ES politikos kryptis, panaikinimas;

  • panašioms prekėms ir paslaugoms turėtų būti taikomas tas pats PVM tarifas ir turėtų būti atsižvelgiama į technologijų pažangą.

Remdamasi šiais principais Komisija parengė šiandien paskelbtą konsultacijų dokumentą ir tęs vertinimą, kad 2013 m. pateiktų pasiūlymą dėl PVM tarifų.

Viešos konsultacijos truks 12 savaičių, jų tinklalapis http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/index_en.htm

Bendra įvairių minėtų išimčių apžvalga pateikiama tinklalapyje

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar