Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 oktober 2012

Klimatåtgärder: kommission samarbetar med företag, miljögrupper och universitet för att främja miljölösningar

I dag inledde Connie Hedegaard, kommissionär med ansvar för miljöfrågor, en EU-omfattande informationskampanj i samarbete med över 70 organisationer från hela Europa. Kampanjen, som lanserats med sloganen ”A world you like. With a climate you like” (En värld efter ditt tycke. Med ett klimat efter ditt tycke), syftar till att få debatten om klimatförändringar att inriktas på praktiska lösningar och att demonstrera hur klimatåtgärder kan öka vår välfärd och ge den europeiska allmänheten ekonomiska fördelar.

Över hela EU finns det gott om exempel på smarta och nyskapande klimatlösningar som minskar koldioxidutsläppen och samtidigt förbättrar allmänhetens livskvalitet. Stockholms centralstation till exempel använder resenärernas kroppsvärme för att värma ett kontorshus nära stationen, vilket inte bara minskar utsläppen utan också energikostnaderna med 20-25 %. I Danmark sparar Gedvedskolan i Horsens 30 000 euro per år tack vare solenergi. Pengarna som sparas läggs på bättre utbildning.

Sådana lösningar som alla vinner på, där besparingar i pengar, tid och växthusgasutsläpp går hand i hand, är kärnan i den informationskampanj som kommissionär Connie Hedegaard invigde i Londons City Hall.

–Vi har ett val: vi kan GÖRA NÅGOT med det vi vet om klimatförändringen. Eller också kan vi bara sitta där och se på medan allt blir värre. Båda möjligheter har sitt pris. Så varför skulle vi inte skapa en värld efter vårt tycke, med ett klimat efter vårt tycke, medan vi fortfarande kan? Den här kampanjen ska inrikta debatten på lösningar och på vad som hindrar oss från att tillämpa dem, sa Connie Hedegaard.

Kampanjen ska byggas upp kring en webbplats som inom kort kommer att vara tillgänglig på alla 23 EU-språk, och ska vara en plattform där enskilda, företag och lokala grupper kan ladda upp, göra reklam för och diskutera sina lösningar för minskade koldioxidutsläpp, och delta i en EU-omfattande tävling om de bästa och originellaste lösningarna.

Partnerskap med organisationer som har liknande intressen är en viktig del av kampanjen. Över 70 organisationer har redan anmält sig som kampanjdeltagare, bland annat branschföreningar, universitet, icke-statliga organisationer och myndigheter. Målet är att fler ska ansluta sig under kampanjens gång.

Vid invigningsevenemanget “Visioner för en bättre värld” samlades kampanjdeltagare och allmänheten med kommissionär Connie Hedegaard, Storbritanniens Energi- och klimatförändringsminister (Secretary of State for Energy and Climate Change) Ed Davey, Spaniens miljöminister Federico Ramos de Armas och andra talare för att starta debatten. Diskussionerna kan fölas direkt på kampanjens Facebooksida, och man kan göra inlägg via twitter.

Under 2012-2013 kommer fler evenemang att följa i olika medlemsländer, bland annat Bulgarien, Italien, Polen och Portugal.

Bakgrund

Kampanjen pågår till slutet av 2013 och ska visa upp konkreta kostnadseffektiva lösningar för att uppnå EU:s mål att minska växthusgasutsläppen med 80-95 % till 2050.

Den är en uppföljning av kommissionens ”färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050” som lades fram i mars 2011, där man bereder vägen för omfattande men kostnadseffektiva utsläppsminskningar i de viktigaste sektorerna i näringslivet. Färdplanen visar att skapandet av en ekonomi med låga koldioxidutsläpp kommer att öka investeringarna i ren teknik och infrastruktur, som smarta elnät, och drastiskt kommer att minska utgifterna för import av olja och gas.

På medellång sikt, dvs. till 2020, vill EU minska sina växthusgasutsläpp med 20 %, öka sin energieffektivitet med 20 % och öka andelen förnybar energi i energimixen till 20 %. I dag ligger EU:s utsläpp mer än 17 % under 1990 års nivåer.

Ytterligare uppgifter

Inledningsevenemanget visas på kampanjens Facebooksida på www.facebook.com/EUClimateAction. Man kan delta i diskussionen på twitter på #worldulike.

Kampanjens webbplats: http://world-you-like.europa.eu. Press-info och foton finns på webbplatsen.

Förteckning över EU-omfattande projekt: http://world-you-like.europa.eu/en/success-stories

Ytterligare upplysningar om färdplanen för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 finns på GD Klimatpolitiks webbplats:

http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm.

Contacts :

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar