Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 8. oktobra 2012

Podnebni ukrepi: Komisija sodeluje s podjetji, okoljskimi skupinami in univerzami pri promoviranju rešitev v zvezi s podnebjem

Connie Hedegaard, evropska komisarka za podnebne ukrepe, je danes začela vseevropsko komunikacijsko kampanjo v sodelovanju z več kot 70 organizacijami iz celotne Evrope. S sloganom „Svet, ki vam je všeč. S podnebjem, ki vam je všeč“ želi kampanja postaviti praktične rešitve v središče razprave o podnebnih spremembah in pokazati, kako lahko podnebni ukrepi povečajo blaginjo in prinesejo gospodarske koristi evropskim državljanom.

Po Evropi obstajajo številni primeri inteligentnih in inovativnih rešitev v zvezi s podnebjem, ki zmanjšujejo onesnaževanje s CO2, hkrati pa tudi izboljšujejo kakovost življenja ljudi. Na primer, stockholmska glavna železniška postaja pretvarja telesno toploto dnevnih migrantov v toploto za bližnje poslovno poslopje in tako zmanjšuje ne le emisije, ampak za 20–25 % tudi energijske stroške tega poslopja. Na Danskem šola Gedved v Horsensu zaradi uporabe sončne energije prihrani 30 000 EUR letno. Privarčevani denar se porabi za izboljšanje izobraževanja.

Take vsestransko koristne rešitve – pri katerih gre varčevanje z denarjem in časom z roko v roki z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov – so v središču komunikacijske kampanje, ki jo je komisarka Hedegaard začela v londonski mestni hiši (City Hall).

Na izbiro imamo dve možnosti. Lahko SMO DEJAVNI, na podlagi tega, kar vemo o podnebnih spremembah. Lahko pa sedimo križem rok in opazujemo, kako se stvari poslabšujejo. Vsaka od obeh možnosti nekaj stane. Zakaj torej ne bi ustvarili sveta, kakršen nam je všeč, s podnebjem, kakršno nam je všeč – dokler še imamo čas? S to kampanjo želimo razpravo osredotočiti na rešitve in ugotoviti, kaj nam preprečuje, da bi jih uporabili,“ je dejala Connie Hedegaard.

Glavno prizorišče kampanje bo spletna stran, ki bo kmalu na voljo v vseh 23 jezikih, kampanja pa je zasnovana kot platforma za sodelovanje, na kateri bodo lahko posamezniki, podjetja in lokalne skupine pokazali in promovirali svoje nizkoogljične rešitve, razpravljali o njih in sodelovali v vseevropskem tekmovanju za najboljšo in najizvirnejšo.

Partnerstva s podobno mislečimi organizacijami so osrednji del kampanje. Več kot 70 organizacij je že potrjenih partnerjev kampanje; med njimi so poslovna združenja, univerze, nevladne organizacije in vladne ustanove. Naš namen je, da bi med kampanjo vključili vanjo še več partnerjev.

Na otvoritvenem dogodku „Vizije za svet, ki vam je všeč“ so se komisarki Hedegaard, državnemu sekretarju Združenega kraljestva za energijo in podnebne spremembe Edu Daveyu, španskemu državnemu sekretarju za okolje Federicu Ramos de Armasu in drugim govornikom pridružili partnerji kampanje in državljani, da bi dali začetni zagon razpravi. Razprave se v živo prenašajo na Facebookovi strani kampanje, prispevke pa je možno objaviti na Twitterju.

Več dogodkov bo sledilo v številnih državah članicah, vključno z Bolgarijo, Italijo, Poljsko in Portugalsko, v letih 2012 in 2013.

Ozadje

Kampanja bo potekala do konca leta 2013, njen cilj pa je promovirati obstoječe stroškovno učinkovite rešitve za doseganje cilja EU, da se emisije toplogrednih plinov do leta 2050 zmanjšajo za 80 do 95 odstotkov.

Gre za nadaljevanje Komisijinega „Načrta za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050“ iz marca 2011, ki določa poti za izrazito, vendar stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij v glavnih gospodarskih sektorjih. Načrt kaže, da bo izgradnja gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika povečala naložbe v čiste tehnologije in infrastrukturo, na primer v pametna električna omrežja, ter močno zmanjšala stroške uvoza nafte in plina.

V srednjeročnem obdobju, do leta 2020, pa si EU prizadeva za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 %, povečanje energetske učinkovitosti za 20 % in povečanje deleža obnovljivih virov energije v naboru energetskih virov na 20 %. Trenutno so emisije EU za več kot 17 % manjše od ravni iz leta 1990.

Dodatne informacije

Otvoritveni dogodek se v živo prenaša na Facebookovi strani kampanje, na spletnem naslovu www.facebook.com/EUClimateAction. Razpravi se je možno pridružiti na Twitterju na #worldulike.

Spletna stran kampanje: http://world-you-like.europa.eu. Na spletni strani so na voljo informacije za medije in fotografije.

Seznam projektov na ravni EU: http://world-you-like.europa.eu/en/success-stories

Več informacij o Načrtu za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 najdete na spletni strani GD za podnebne ukrepe:

http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm.

Kontakta:

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)


Side Bar