Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 8. októbra 2012

Oblasť klímy: Komisia hľadá riešenia na ochranu klímy spolu s podnikateľmi, ochranárskymi skupinami a vysokými školami

Európska komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová dnes v spolupráci s vyše 70 organizáciami z celej Európy spustila celoeurópsku informačnú kampaň. Cieľom kampane, ktorá sa nesie v znamení motta „Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád“, je sústrediť diskusiu o zmene klímy na praktické riešenia a preukázať, ako môžu opatrenia na ochranu klímy priniesť európskym občanom výhody z hľadiska dobrých životných podmienok a z hospodárskeho hľadiska.

V rámci EÚ možno nájsť celý rad príkladov inteligentných a inovatívnych riešení, ktoré znižujú emisie CO2 a súčasne prispievajú k zvýšeniu kvality života. Ako príklad možno uviesť hlavnú železničnú stanicu v Štokholme, kde sa telesné teplo cestujúcich využíva na výrobu energie, ktorá slúži na vykurovanie neďalekej kancelárskej budovy, vďaka čomu dochádza nielen k znižovaniu emisií, ale aj nákladov na elektrinu v danej budove o 20 -20 %. Ďalší príklad: škola Gedved v dánskom meste Horsens dosahuje vďaka solárnej energii ročnú úsporu vo výške 30 000 EUR Ušetrené prostriedky sa využívajú na skvalitnenie vyučovacieho procesu.

Takéto riešenia, ktoré sú výhodné pre všetkých a pri ktorých sa dosahuje nielen finančná a časová úspora, ale aj znižovanie emisií, sú v centre pozornosti informačnej kampane, ktorú dnes komisárka Hedegaardová otvorila v londýnskej City Hall.

Máme na výber: Môžeme svoje poznatky o zmene klímy premeniť na ČINY. Alebo môžeme nečinne sedieť a pozorovať, ako sa situácia zhoršuje. Obe možnosti sú spojené s finančnými výdavkami. Prečo sa teda – kým je ešte čas – nezamerať na to, aby naša Zem a jej klíma boli podľa našich predstáv? Touto kampaňou chceme diskusiu zamerať na riešenia a zistiť, čo nám prípadne bráni v ich realizácii,“ uviedla Connie Hedegaardová.

Kampaň, ktorej webstránka bude čoskoro dostupná vo všetkých 23 jazykoch EÚ, má slúžiť ako účastnícka platforma, v rámci ktorej budú mať jednotlivci, podniky a miestne skupiny možnosť nahrávať, propagovať a podrobovať diskusii vlastné nízkouhlíkové riešenia a zúčastniť sa celoeurópskej súťaže o najlepšie a najoriginálnejšie riešenie.

Základnou súčasťou kampane sú partnerstvá medzi organizáciami, ktoré sa venujú rovnakej problematike. Partnerstvá v rámci kampane už utvorilo a ohlásilo vyše 70 organizácií vrátane obchodných združení, vysokých škôl, mimovládnych organizácií a vládnych inštitúcií. V priebehu kampane má dôjsť k vytvoreniu ďalších partnerstiev.

Na úvodnom podujatí „Nápady pre svet, ktorý máš rád“ sa spolu s komisárkou Hedegaardovou, britským štátnym tajomníkom pre oblasť energie a zmeny klímy Edom Daveym a španielskym štátnym tajomníkom pre životné prostredie Federicom Ramosom de Armas a ďalšími rečníkmi zapojili do diskusie aj partneri kampane a občania. Diskusie je možné sledovať cez livestream na facebookovej stránke kampane a príspevky sa dajú zasielať aj cez Twitter.

Na toto podujatie nadviažu ďalšie, ktoré sa v rokoch 2012 – 2013 budú konať vo viacerých členských štátoch vrátane Bulharska, Talianska, Poľska a Portugalska.

Súvislosti

Kampaň potrvá do konca roku 2013. Má za cieľ zviditeľniť existujúce nákladovo efektívne riešenia, vďaka ktorým EÚ dokáže do roku 2050 znížiť emisie skleníkových plynov o 80 – 95 % a dosiahnuť tak cieľ, ktorý si stanovila.

Ide o opatrenie, ktoré nadväzuje na „Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050“ z marca 2011, v ktorom sú stanovené spôsoby výrazného, no nákladovo efektívneho znižovania emisií v najdôležitejších hospodárskych sektoroch. V pláne sa poukazuje na to, že budovanie nízkouhlíkového hospodárstva prinesie zvýšenie investícií do čistých technológií a infraštruktúr (napríklad inteligentné elektrické rozvody) a drastické zníženie nákladov na dovoz ropy a zemného plynu.

V strednodobom období do roku 2020 si EÚ stanovila za cieľ znížiť emisie skleníkových plynov o 20 %, zlepšiť energetickú účinnosť o 20 % a zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na energetickom mixe na 20 %. V súčasnosti sú emisie EÚ o viac ako 17 % pod úrovňou z roku 1990.

Ďalšie informácie

Úvodné podujatie sa dá sledovať cez livestream na facebookovej stránke kampane www.facebook.com/EUClimateAction. Do diskusie sa možno zapojiť aj na Twitteri (#worldulike).

Webová stránka kampane: http://world-you-like.europa.eu. Tlačové informácie a fotografie sú dostupné na tejto stránke.

Zoznam celoeurópskych projektov: http://world-you-like.europa.eu/en/success-stories

Viac informácii o Pláne prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 možno nájsť na webovej lokalite GR pre oblasť klímy:

http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm.

Kontaktné osoby :

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar