Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 8 października 2012 r.

Działania w dziedzinie klimatu: Komisja łączy siły z przedsiębiorstwami, organizacjami środowiskowymi i uniwersytetami w celu promowania rozwiązań związanych z klimatem

Connie Hedegaard – komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu – zainaugurowała dziś ogólnoeuropejską kampanię komunikacyjną we współpracy z ponad 70 organizacjami z całej Europy. Kampania, której przyświeca hasło „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada.” ma na celu położenie nacisku na praktyczne rozwiązania związane z debatą w sprawie zmiany klimatu oraz wykazanie, że działania dotyczące klimatu mogą zwiększyć dobrobyt i przynieść korzyści gospodarcze obywatelom Europy.

W całej Europie można znaleźć wiele przykładów inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie klimatu prowadzących do ograniczenia zanieczyszczenia CO2 i poprawy jakości życia Europejczyków. Przykładowo na dworcu głównym w Sztokholmie wykorzystuje się ciepło ciał pasażerów do ogrzania pobliskiego biurowca. Prowadzi to nie tylko do ograniczenia emisji, ale także zmniejszenia rachunków za energię dla tego budynku o 20-25 proc. Duńska szkoła Gedved w miejscowości Horsens oszczędza rocznie 30 tys. euro dzięki wykorzystaniu energii słonecznej. Zaoszczędzone kwoty wydaje się na poprawę edukacji.

Podobne rozwiązania przynoszące korzyści wszystkim zainteresowanym – pozwalające na uzyskanie oszczędności pieniędzy, czasu i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – są głównym celem kampanii komunikacyjnej, którą komisarz Hedegaard zainaugurowała w londyńskim ratuszu.

„Mamy wybór: możemy DZIAŁAĆ, wykorzystując wiedzę na temat zmiany klimatu albo siedzieć bezczynnie i obserwować pogarszającą się sytuację. Obie opcje kosztują. Dlaczego więc nie mielibyśmy stworzyć świata, jaki lubimy, z klimatem, który nam odpowiada – dopóki mamy na to jeszcze czas? Celem kampanii jest skoncentrowanie debaty na możliwych rozwiązaniach i powodach, dla których ich nie stosujemy” - powiedziała Connie Hedegaard.

Strona internetowa kampanii będzie wkrótce dostępna we wszystkich 23 językach UE. Ma się stać platformą, na której obywatele, przedsiębiorstwa i grupy lokalne będą mogli przedstawiać, promować i omawiać rozwiązania służące ograniczeniu emisji oraz uczestniczyć w ogólnoeuropejskim konkursie na najlepsze i najbardziej oryginalne rozwiązanie.

Centralnym elementem kampanii są partnerstwa z organizacjami o podobnych dążeniach. Obecnie do partnerów kampanii należy ponad 70 organizacji obejmujących stowarzyszenia biznesowe, uniwersytety, organizacje pozarządowe i instytucje rządowe. W miarę rozwoju kampanii uczestniczyć w niej będzie coraz więcej podmiotów.

Podczas inauguracji pod hasłem „Wizje świata, jaki lubisz” komisarz Hedegaard, Sekretarz Stanu Wielkiej Brytanii ds. Energii i Zmiany Klimatu Ed Davey, hiszpański Sekretarz Stanu ds. Środowiska Federico Ramos de Armas oraz inni prelegenci rozpoczęli debatę, w której uczestniczyli również partnerzy kampanii i obywatele. Dyskusję można oglądać na żywo na stronie kampanii na Facebooku oraz komentować na Twitterze.

W latach 2012-2013 zorganizowane zostaną kolejne imprezy w różnych państwach członkowskich, w tym w Bułgarii, Polsce, Portugalii i we Włoszech.

Kontekst

Kampania potrwa do końca 2013 r. Zademonstrowane zostaną istniejące opłacalne rozwiązania w zakresie spełnienia celu UE polegającego na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc. do 2050 r.

Stanowi ona uzupełnienie „Planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” Komisji z marca 2011 r., w którym określono sposoby znacznych, ale opłacalnych ograniczeń emisji w głównych sektorach gospodarki. W planie działania wykazano, że stworzenie gospodarki niskowęglowej umożliwi zwiększenie inwestycji w „czyste” technologie i infrastrukturę – np. inteligentne sieci elektryczne - oraz znaczne zmniejszenie importu ropy i gazu.

W średnioterminowej perspektywie do 2020 r. UE zamierza ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 proc, zwiększyć efektywność energetyczną o 20 proc. i zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym do 20 proc. Obecnie emisje UE są o 17 proc. niższe niż w roku 1990.

Dodatkowe informacje

Inaugurację można oglądać na żywo na stronie kampanii na Facebooku: www.facebook.com/EUClimateAction. Dyskusja prowadzona będzie na Twitterze: #worldulike.

Strona internetowa kampanii: http://world-you-like.europa.eu. Na stronie dostępne są informacje prasowe i zdjęcia.

Lista projektów w całej UE: http://world-you-like.europa.eu/en/success-stories

Dalsze informacje na temat „Planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” znajdują się na stronie internetowej DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm.

Kontakt:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar