Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 8 oktober 2012

Klimaatactie: Commissie, bedrijven, milieugroepen en universiteiten slaan handen ineen voor klimaatoplossingen

Connie Hedegaard, Europees Commissaris voor Klimaat, heeft vandaag samen met meer dan 70 organisaties uit heel Europa het startschot gegeven voor een pan‑Europese communicatiecampagne. Onder het motto "Een wereld waar je van houdt. Met een klimaat waar je van houdt", plaatst de campagne praktische oplossingen centraal in het klimaatdebat en laat zij zien hoe klimaatactie het welzijn kan bevorderen en economische voordelen voor Europese burgers kan opleveren.

Verspreid over heel Europa zijn er talloze voorbeelden van slimme, innovatieve klimaatoplossingen die de CO2-uitstoot verminderen en tegelijkertijd de levenskwaliteit van mensen verbeteren. Zo zet het centrale treinstation in Stockholm de lichaamswarmte van forensen om in warmte voor een nabijgelegen kantoorgebouw, waardoor niet alleen de uitstoot, maar ook de energierekening van het gebouw met 20-25% daalt. In Denemarken bespaart de school in Gedved, bij Horsens, jaarlijks voor €30 000 aan energiekosten door zonne‑energie te gebruiken. Het uitgespaarde geld wordt besteed aan de verbetering van het onderwijs.

Dergelijke "win-winsituaties", waarbij geld‑ en tijdsbesparingen hand in hand gaan met het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, staan centraal in de communicatiecampagne waarvoor Commissaris Hedegaard in de Londense City Hall de aftrap heeft gegeven.

"We kunnen kiezen: we kunnen IN ACTIE KOMEN met wat we weten over klimaatverandering, of we kunnen doelloos achteroverleunen en toekijken terwijl de situatie verslechtert. Aan beide keuzes hangt een prijskaartje. Dus waarom creëren we geen wereld waar we van houden, met een klimaat waar we van houden – nu we daar nog tijd voor hebben? Met deze campagne richten we het debat op de oplossingen en komen we erachter wat ons tegenhoudt om deze oplossingen toe te passen", aldus Connie Hedegaard.

Gecentraliseerd op een website die binnenkort in alle 23 EU‑talen beschikbaar zal zijn, is de campagne opgezet als een platform waar individuen, bedrijven en lokale groeperingen aan kunnen deelnemen, waar zij hun koolstofarme oplossingen kunnen oploaden, promoten en bespreken en waar zij kunnen deelnemen aan een pan‑Europese wedstrijd in de zoektocht naar de beste en meest originele oplossing.

Partnerschappen met gelijkgestemde organisaties vormen een centraal onderdeel van de campagne. Meer dan 70 organisaties hebben al toegezegd campagnepartner te willen zijn, waaronder brancheorganisaties, universiteiten, niet‑gouvernementele organisaties en overheidsinstellingen. Het doel is er meer partners bij te betrekken naarmate de campagne zich ontwikkelt.

Bij de openingsmanifestatie "Visies op een wereld waar jij van houdt", hebben de campagnepartners en burgers zich bij Commissaris Hedegaard, de Britse staatssecretaris van Energie en Klimaat Ed Davey, de Spaanse staatssecretaris van Milieu Federico Ramos de Armas en andere sprekers gevoegd om de aftrap voor het debat te geven. De besprekingen worden via een livestream op de Facebookpagina van de campagne uitgezonden en er kunnen bijdragen worden geleverd via Twitter.

In de loop van 2012-2013 vinden er nog meer evenementen plaats in een aantal lidstaten, waaronder Bulgarije, Italië, Polen en Portugal.

Achtergrond

De campagne zal tot eind 2013 lopen en wil de aandacht vestigen op bestaande kostenefficiënte oplossingen om de door de EU beoogde vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95% tegen 2050 te verwezenlijken.

De campagne volgt op de "routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050" van de Commissie van maart 2011, waarin trajecten worden uitgezet voor een drastische maar kostenefficiënte vermindering van de uitstoot door de belangrijkste economische sectoren. De routekaart laat zien dat het opbouwen van een koolstofarme economie voor extra investeringen in schone technologieën en infrastructuur zorgt, zoals intelligente elektriciteitsnetwerken, en voor lagere facturen voor de invoer van olie en gas.

Op de middellange termijn, tegen 2020, streeft de EU ernaar de uitstoot van broeikassen met 20 % te verminderen, de efficiency van het energieverbruik met 20 % te verbeteren en het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix op te krikken tot 20 %. Op dit moment ligt de EU‑uitstoot meer dan 17 % onder het niveau van 1990.

Nadere informatie

De openingsmanifestatie wordt via een livestream op de Facebookpagina van de campagne uitgezonden via www.facebook.com/EUClimateAction. Meepraten kan via Twitter at #worldulike.

Campagnewebsite: http://world-you-like.europa.eu. Op de website zijn persinformatie en foto´s beschikbaar.

Een lijst met EU‑brede projecten: http://world-you-like.europa.eu/en/success-stories

Kijk voor meer informatie over de routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 op de website van DG Klimaat op

http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm

Contact:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar