Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2012. gada 8. oktobris

Klimata politika: Komisija kopīgi ar uzņēmumiem, vides aizstāvjiem un universitātēm popularizē klimata pārmaiņu risinājumus

Eiropas klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda šodien atklāja Eiropas mēroga informatīvo kampaņu, kurā ar Komisiju sadarbojas vairāk nekā 70 organizāciju no visas Eiropas. Kampaņas moto ir "Tev tīkama pasaule ar klimatu, kas tev patīk", un tās mērķis — diskusiju par klimata pārmaiņām virzīt uz praktisku risinājumu meklēšanu un parādīt, kā klimata jomā veiktie pasākumi var vairot Eiropas iedzīvotāju labklājību un nest viņiem saimniecisku labumu.

Eiropā ir daudz reālu piemēru tam, kā gudri, inovatīvi klimata pārmaiņu risinājumi var samazināt CO2 emisijas un vienlaikus uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Piemēram, Stokholmas centrālā dzelzceļa stacija piepilsētas satiksmes pasažieru ķermeņa siltumu izmanto tuvējās biroju ēkas apkurei, tādā veidā par 20–25 % samazinot ne vien emisijas, bet arī ēkas siltumenerģijas rēķinu. Dānijā, Horsenas pilsētā ir skola, kurai saules enerģijas izmantošana ļauj ietaupīt 30 000 eiro gadā. Ietaupīto naudu skola tērē izglītības kvalitātes uzlabošanai.

Londonas pilsētas domē komisāres Hēdegordas atklātās komunikācijas kampaņas sirds ir tieši šādi, visiem izdevīgi risinājumi, kuros līdzekļu un laika ietaupījums iet roku rokā ar siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu.

"Mūsu izvēle ir vienkārša. Mēs varam rīkoties, liekot lietā mūsu zināšanas par klimata pārmaiņām, un mēs varam nerīkoties, bet sēdēt un skatīties, kā viss kļūst aizvien sliktāk. Abos gadījumos gaidāmi lieli tēriņi. Tad kāpēc gan mums neizveidot pasauli tādu, kāda mums patīk, ar klimatu, kas mums patīk, — kamēr vēl ir laiks? Ar šo kampaņu mēs gribam tuvoties reāliem risinājumiem un noskaidrot, kas mūs kavē tos ieviest," sacīja Konnija Hēdegorda.

Kampaņas tīmekļa vietne drīz būs pieejama visās 23 ES valodās: tā paredzēta kā līdzdalīga platforma, kurā privātpersonas, uzņēmumi un vietējas vides aizstāvju grupas varēs augšupielādēt, popularizēt un apspriest savus zemu CO2 emisiju risinājumus un piedalīties Eiropas mēroga konkursā par labāko un oriģinālāko šādu risinājumu.

Būtisks kampaņas elements ir partnerības ar līdzīgām organizācijām. Vairāk nekā 70 organizāciju jau ir apstiprinājušas līdzdalību, to vidū ir uzņēmumu apvienības, universitātes, nevalstiskās organizācijas un valsts iestādes. Kampaņai vēršoties plašumā, ir iecerēts piesaistīt vēl vairāk partnerorganizāciju.

Atklāšanas pasākumā "Jums tīkamas pasaules redzējumi" uzrunas teica un kopīgi ar kampaņas partnerorganizācijām un iedzīvotājiem diskusiju atklāja komisāre Hēdegorda, Apvienotās Karalistes enerģētikas un klimata pārmaiņu ministrs Edvards Deivijs, Spānijas vides valsts sekretārs Federiko Ramoss de Armas un citi runātāji. Diskusijas var noskatīties tiešraidē kampaņas Facebook lapā, un tiek gaidīts kāds vārds arī no tvītotājiem.

2012.–2013. gadā sekos vēl citi pasākumi vairākās dalībvalstīs, tostarp Bulgārijā, Itālijā, Polijā un Portugālē.

Vispārīga informācija

Kampaņa turpināsies līdz 2013. gada beigām, un tās mērķis ir parādīt esošos rentablos risinājumus, lai sasniegtu ES mērķi līdz 2050. gadam par 80–95 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Tas ir turpinājums Komisijas 2011. gada marta "Ceļvedim virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā", kurā izklāstītas iespējas panākt būtiskus, bet rentablus emisiju samazinājumus galvenajās tautsaimniecības nozarēs. Ceļvedis apliecina, ka zemu oglekļa emisiju ekonomikas veidošana palielinās ieguldījumus tīrajās tehnoloģijās un infrastruktūrā, piemēram, viedajos elektrotīklos, un krasi samazinās vajadzību pēc importētās naftas un gāzes.

Vidējā termiņā jeb līdz 2020. gadam ES mērķis ir par 20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, par 20 % uzlabot energoefektivitāti un par 20 % palielināt atjaunojamās enerģijas daļu kopējā enerģijas bilancē. Patlaban ES emisijas ir vairāk nekā 17 % zemākas par 1990. gada līmeņiem.

Papildu informācija

Atklāšanas pasākumu var noskatīties tiešraidē kampaņas Facebook lapā www.facebook.com/EUClimateAction. Diskusijā piedalīties var, tvītojot #worldulike.

Kampaņas tīmekļa vietne: http://world-you-like.europa.eu. Šajā vietnē ir pieejama informācija presei un fotoattēli.

ES mēroga projektu saraksts: http://world-you-like.europa.eu/en/success-stories.

Plašāka informācija par "Ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā" Klimata politikas ĢD tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm.

Kontaktpersonas:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar