Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. spalio 8 d., Briuselis

Klimato politika. Siekdama su klimatu susijusių sprendimų, Komisija imasi bendradarbiauti su įmonėmis, aplinkos sektoriaus grupėmis ir universitetais

Šiandien už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard pradėjo Europos lygmens komunikacijos kampaniją, rengiamą bendradarbiaujant su daugiau kaip 70 organizacijų iš visos Europos. Vykdant kampaniją, kurios šūkis „Pasaulis ir klimatas, kokių norėtumėte“, bus siekiama užtikrinti, kad diskusijose dėl klimato kaitos visų pirma būtų siekiama praktinių sprendimų ir kad būtų atskleista, kaip klimato politika gali padėti didinti Europos piliečių gerovę ir suteikti jiems ekonominės naudos.

Visoje Europoje gausu pavyzdžių, kaip taikant pažangius inovacinius klimato srities sprendimus mažinama anglies dioksido tarša ir gerinama žmonių gyvenimo kokybė. Pavyzdžiui, Stokholmo centrinė geležinkelio stotis keleivių kūno šilumą paverčia šiluma šalia esančiam biurų pastatui šildyti. Taip sumažinama ne tik išlakų, bet ir pastato energijos sąskaita (20–25 %). Panaudojant saulės energiją Danijos Horsenso miesto Gedvedo mokyklos energijos sąskaitos sumažėja 30 000 EUR per metus. Sutaupyti pinigai skiriami mokymo procesui gerinti.

Būtent tokiais visiems naudingais sprendimais, kai sutaupoma lėšų bei laiko ir išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, grindžiama komunikacijos kampanija, apie kurios pradžią Komisijos narė C. Hedegaard paskelbė Londono rotušėje.

Galime pasirinkti: VEIKTI remdamiesi turimomis žiniomis apie klimato kaitą arba nieko nedaryti ir stebėti, kaip padėtis blogėja. Abiem atvejais išlaidos neišvengiamos. Tad kodėl, kol dar turime laiko, negalėtume sukurti pasaulio ir klimato, kokių norėtume. Vykdydami šią kampaniją diskusijas norime sutelkti į sprendimus ir nustatyti, kas mums trukdo juos taikyti“, – sakė Connie Hedegaard.

Vykdant kampaniją, kurios svetainė netrukus bus parengta visomis 23 ES kalbomis, bus siekiama fiziniams asmenims, įmonėms ir vietos grupėms suteikti galimybę pateikti, skleisti ir aptarti anglies dioksido išmetimą padedančius mažinti sprendimus ir dalyvauti Europos geriausio ir originaliausio sprendimo atrankos konkurse.

Partnerystė su panašių idėjų turinčiomis organizacijoms yra labai svarbi kampanijos dalis. Jau patvirtinta, kad per 70 organizacijų, įskaitant verslo asociacijas, universitetus, nevyriausybines organizacijas ir valdžios įstaigas, yra kampanijos partnerės. Vykdant kampaniją ketinama įtraukti daugiau partnerių.

Įžanginiame renginyje „Pasaulio, kokio norėtumėte, vizijos“ pradėtos diskusijos, kuriose dalyvauja Komisijos narė C. Hedegaard, JK energetikos ir klimato kaitos ministras Edas Davey, už aplinką atsakingas Ispanijos valstybės sekretorius Federico Ramos de Armas ir kiti kalbėtojai, taip pat kampanijos partneriai ir paprasti piliečiai. Diskusijos tiesiogiai transliuojamos kampanijai skirtame socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje, o savo pastabas galima pateikti tinkle „Twitter“.

2012–2013 m. bus surengta renginių įvairiose valstybėse narėse, įskaitant Bulgariją, Italiją, Lenkiją ir Portugaliją.

Pagrindiniai faktai

Kampanijos, kuri vyks iki 2013 m. pabaigos, tikslas – pristatyti jau egzistuojančius taupius sprendimus, susijusius su vieno iš ES tikslų – iki 2050 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų sumažinti 80–95 % – įgyvendinimu.

Tuo būdu tęsiama tai, kas buvo numatyta 2011 m. kovo mėn. Komisijos priimtame Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plane, kuriame nustatyti esminio, tačiau ekonomiškai efektyvaus išlakų mažinimo būdai pagrindiniuose ekonomikos sektoriuose. Plane atskleidžiama, kad mažo anglies dioksido kiekio ekonomikos kūrimas padės pritraukti daugiau investicijų į švarias technologijas ir infrastruktūrą, pvz., į pažangiuosius elektros tinklus, ir leis smarkiai sumažinti naftos ir dujų importą.

Vidutinės trukmės laikotarpiu (iki 2020 m.) ES siekia šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų sumažinti 20 %, energijos vartojimo efektyvumą padidinti 20 % ir atsinaujinančių išteklių dalį padidinti iki 20 %. Šiuo metu ES išlakų lygis daugiau kaip 17 % mažesnis nei 1990 m.

Daugiau informacijos

Įžanginis renginys transliuojamas tiesiogiai kampanijos „Facebook“ puslapyje www.facebook.com/EUClimateAction. Prie diskusijos galima prisijungti tinkle „Twitter“ – #worldulike.

Kampanijos svetainė – http://world-you-like.europa.eu. Svetainėje pateikiama informacija spaudai ir nuotraukos.

ES lygmens projektų sąrašas – http://world-you-like.europa.eu/en/success-stories.

Daugiau informacijos apie Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planą pateikiama Klimato politikos generalinio direktorato svetainėje http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm.

Asmenys ryšiams:

Stephanie Rhomberg, tel.+32 2 298 72 78

Isaac Valero Ladron, tel.+32 2 296 49 71


Side Bar