Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 8. oktoober 2012

Kliimameetmed: komisjon teeb lahenduste leidmiseks koostööd ettevõtete, keskkonnaühenduste ja ülikoolidega

Euroopa Komisjoni kliimameetmete volinik Connie Hedegaard avas täna üleeuroopalise teavituskampaania. Kampaania toimub koostöös enam kui 70 Euroopa organisatsiooniga. Kampaania loosungiks on „Sinu maailm. Kliimaga, mida armastad”. Eesmärgiks on seada kliimamuutuste debati keskmesse praktilised lahendused ja näidata, kuidas kliimameetmed suurendavad heaolu ja on eurooplastele majanduslikult kasulikud.

Kogu Euroopas on ohtrasti näiteid kliimaprobleemide arukate ja innovatiivsete lahenduste kohta, millega vähendatakse CO2 heidet ja parandatakse samal ajal inimeste elukvaliteeti. Näiteks Stockholmi keskraudteejaamas kasutatakse ära reisijate kehasoojust ja köetakse sellega lähedalasuvat kontorihoonet. Nii vähendatakse heidet ja ka kontorihoone energiaarve on 20-25% võrra väiksem. Taanis Horsenis Gedvedi koolis säästetakse aastas 30 000 eurot tänu päikeseenergiale. Kokkuhoitud raha kasutatakse hariduse parandamiseks.

Niisugused mitmepoolselt kasulikud lahendused, kus samaaegselt säästetakse raha ja aega ning vähendatakse CO2 heidet, moodustavadki selle teavituskampaania keskme, mille volinik Hedegaard Londoni raekojas avas.

„Meil on võimalik valida. Võime TEGUTSEDA selle põhjal, mida me kliimamuutustest teame. Või istuda, käed rüpes, ja pealt vaadata, kuidas asjad allamäge lähevad. Kummalgi valikul on oma hind. Miks siis mitte tegutseda selle nimel, et maailmas valitseks kliima, mida me armastame? Praegu on selleks veel aega. Me soovime selle kampaaniaga pidada arutelu lahenduste leidmiseks ja välja selgitada, mis takistab meil neid lahendusi rakendamast,” lausus Connie Hedegaard.

Kampaania keskpunkt on 23-keelne veebisait, mis toimib osalusplatvormina, kus üksikisikud, ettevõtted ja kohalikud kogukonnad võivad välja pakkuda ja reklaamida CO2 heidet vähendavaid lahendusi ning nende üle arutleda. Neil on ka võimalik osaleda üleeuroopalisel võistlusel, kus selgitatakse välja kõige parem ja originaalsem lahendus.

Kampaania tuumikuks on partnerlus samu vaateid jagavate organisatsioonidega. Juba on nõustunud partneriks olema üle 70 organisatsiooni. Nende seas on ettevõtjate ühendusi, ülikoole, vabaühendusi ja valitsusasutusi. Kampaania edenedes soovitakse partnereid juurde leida.

Kampaania avasündmusel „Visioonid sinu maailmast” esinevad volinik Hedegaard, Ühendkuningriigi energia ja kliimamuutuste sekretär Ed Davey, Hispaania riigisekretär keskkonna alal Federico Ramos de Armas ning teised kõnelejad, arutelu käimalükkamiseks kaasatakse kampaaniapartnereid ning üksikisikuid. Arutelu kantakse otse üle kampaania Facebooki lehel ja Twitteris saab esitada säutse.

2012-2013 toimub kampaania raames sündmusi mitmetes teistes liikmesriikides, sealhulgas Bulgaarias, Itaalias, Poolas ja Portugalis.

Taust

Kampaania toimub kuni 2013. aasta lõpuni ja selle eesmärgiks on esile tuua olemasolevaid kulutõhusaid lahendusi selleks, et saavutada ELi eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside heidet 80-95% võrra aastaks 2050.

See on jätkuks komisjoni loodud tegevuskavale „Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava”, mis võeti vastu märtsis 2011 ja milles pakutakse välja võimalused, kuidas peamised majandussektorid saaksid järsult ja kulutõhusalt vähendada heidet. Tegevuskavas näidatakse, et vähese CO2-heitega majanduse ülesehitamine suurendab investeeringuid sellistesse puhastesse tehnoloogiatesse ja taristutesse nagu näiteks nutikad elektrivõrgud ning vähendab tugevalt nafta ja gaasi impordiks kuluvaid summasid.

Keskpikas perspektiivis, aastaks 2020, on ELi eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside heidet 20% võrra, suurendada energiatõhusust 20% võrra ning suurendada taastuvenergia osakaalu energiaallikate jaotuses 20%ni. Praegu on ELi heide võrreldes 1990. aasta tasemega vähenenud enam kui 17%.

Lisateave

Avaüritusest on otseülekanne kampaania Facebooki lehel www.facebook.com/EUClimateAction Aruteluga võib liituda Twitteris märksõna #worldulike all.

Kampaania veebileht: http://world-you-like.europa.eu. Sealt võib leida pressiteavet ja fotosid.

ELi ulatusega projektide loend: http://world-you-like.europa.eu/en/success-stories

Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava, vt lisateavet kliimameetmete peadirektoraadi veebisaidilt

http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm.

Kontaktisikud:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar