Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 8. oktober 2012

Klima: Kommissionen går sammen med erhvervslivet, miljøgrupper og universiteter om at promovere klimaløsninger

Klimakommissær Connie Hedegaard lancerede i dag en fælleseuropæisk klimakampagne i samarbejde med mere end 70 organisationer fra hele Europa. Under sloganet "En verden du kan lide. Med et klima du kan lide" søger kampagnen at sætte praktiske løsninger i centrum af debatten om klimaforandringer og vise, hvordan klimaindsatsen kan øge velfærden og samtidig medføre økonomiske fordele for borgerne i Europa.

På tværs af Europa er der talrige eksempler på intelligente, innovative klimaløsninger, der reducerer CO2-udledningen, samtidig med at borgernes livskvalitet forbedres. For eksempel bruger Stockholms hovedbanegård pendlernes kropsvarme til at producere energi, der anvendes i en kontorbygning i nærheden. Derved reduceres ikke blot CO2-udledningen, men også bygningens elregning med 20‑25 %. Og i Danmark sparer Gedved skole i Horsens 30 000 EUR om året på energi takket være solenergi, og de sparede penge bruges på bedre undervisning.

Disse "win-win"-løsninger – hvor økonomiske besparelser, tidsbesparelser og en reducering af CO2-udledningen går hånd i hånd – er kernen i den kampagne, som klimakommissær Connie Hedegaard skød i gang fra London City Hall i dag.

"Vi har et valg: Vi kan HANDLE på vores viden om klimaforandringer. Eller vi kan sidde og se til, mens det bliver værre. Begge dele har en pris. Så hvorfor ikke skabe en verden vi kan lide, med et klima vi kan lide - mens vi stadig kan? Med denne kampagne ønsker vi at sætte fokus på løsningerne og finde ud af, hvad der forhindrer os i at bruge dem," sagde Connie Hedegaard.

Omdrejningspunktet vil være et websted, der snart er tilgængeligt på alle 23 EU-sprog, og kampagnen er designet som en platform, hvor privatpersoner, erhvervslivet og lokale grupper kan deltage ved at præsentere, promovere og diskutere deres lavemissionsløsninger og deltage i en fælleseuropæisk konkurrence om at finde den bedste og mest originale løsning.

Partnerskaber med ligesindede organisationer er et centralt element i kampagnen. Mere end 70 organisationer er allerede bekræftet som kampagnepartnere, inklusive erhvervsorganisationer, universiteter, statslige og ikke-statslige organisationer. Målet er at indgå flere partnerskaber, efterhånden som kampagnen udfolder sig.

Kampagnepartnere og borgere deltager desuden sammen med Connie Hedegaard, Ed Davey, Det Forenede Kongeriges energi- og klimaminister, Federico Ramos de Armas, Spaniens miljøminister m.fl., i arrangementet "Visioner for en bedre verden", hvor kampagnen og debatten sparkes i gang. Debatten kan følges live på kampagnens Facebookside, og man kan give sit bidrag til den via Twitter.

Flere arrangementer vil løbe af stablen i løbet af 2012-2013 i en række medlemsstater, herunder Bulgarien, Italien, Polen og Portugal.

Baggrund

Kampagnen kører frem til slutningen af 2013 og har til formål at præsentere eksisterende omkostningseffektive løsninger til opnåelse af EU's mål om at reducere drivhusgasudledningen med 80-95 % inden 2050.

Den er en del af opfølgningen på Kommissionens "Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050" fra marts 2011, der baner vejen for en væsentlig, men omkostningseffektiv emissionsreduktion i de vigtigste økonomiske sektorer. Køreplanen viser, at omstilling til lavemissionsøkonomi vil øge investeringerne i rene teknologier og infrastruktur, såsom intelligente elforsyningsnet, og drastisk reducere regningen for import af olie og gas.

På mellemlang sigt, dvs. inden 2020, sigter EU mod at reducere drivhusgasudledningen med 20 %, forbedre energieffektiviteten med 20 % og øge andelen af vedvarende energikilder i energimixet til 20 %. På nuværende tidspunkt ligger EU's emissioner mere end 17 % under 1990-niveauerne.

Yderligere oplysninger

Kampagnestarten kan følges live på kampagnens Facebookside www.facebook.com/EUClimateAction, og man kan deltage i debatten på Twitter #worldulike.

Kampagnens websted: http://world-you-like.europa.eu/da/. Presseinformation og billeder er tilgængelige på webstedet.

Liste over projekter: http://world-you-like.europa.eu/da/success-stories

Yderligere oplysninger om "Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050" findes på webstedet for GD Klima

http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm.

Kontaktpersoner:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar