Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 8. října 2012

Opatření v oblasti klimatu: Komise ve spolupráci s podniky, ekologickými skupinami a univerzitami podporuje řešení klimatických otázek

Evropská komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová dnes zahájila ve spolupráci s více než 70 organizacemi ze všech koutů Evropy celoevropskou komunikační kampaň. Smyslem kampaně s heslem „Naše planeta. Naše klima.” je zaměřit debatu o změnách klimatu na praktická řešení a ukázat, jak mohou opatření v oblasti klimatu zvýšit blahobyt a přinést evropským občanům hospodářské výhody.

V celé Evropě najdeme řadu příkladů inteligentních, inovativních řešení klimatických otázek, která snižují znečištění oxidem uhličitým a zároveň zlepšují kvalitu života. Například na stockholmském hlavním nádraží přeměňují tělesné teplo produkované cestujícími na vytápění pro blízkou kancelářskou budovu, čímž nejen redukují emise, ale také snižují náklady na energie u této budovy o 20–25 %. V Dánsku ušetří škola Gedved ve městě Horsens za energie 30 000 EUR ročně díky solární energii. Ušetřené prostředky vynakládá na zlepšení výuky.

Právě taková všestranně výhodná řešení, kde úspora peněz, času i emisí skleníkových plynů jdou ruku v ruce, tvoří jádro komunikační kampaně, kterou komisařka Hedegaardová zahájila na londýnské radnici.

„Máme na výběr: můžeme na základě poznatků o změně klimatu JEDNAT. Nebo můžeme nečinně sedět a přihlížet, jak se situace zhoršuje. Každá možnost něco stojí. Proč tedy nevytvořit planetu podle našich představ s klimatem podle našich představ, dokud je ještě čas? V této kampani se chceme zaměřit na debatu o možných řešeních a zjistit, co nám brání v jejich uplatňování,“ uvedla Connie Hedegaardová.

Kampaň, jejímž středobodem jsou internetové stránky, které budou brzy dostupné ve všech 23 jazycích EU, je navržena jako účastnická platforma, na niž budou jednotlivci, podniky i místní sdružení moci nahrávat svá řešení nízkouhlíkových technologií, propagovat je a diskutovat o nich a také se účastnit celoevropské soutěže o nejlepší a nejoriginálnější z nich.

Ústřední součást kampaně tvoří partnerství s podobně smýšlejícími organizacemi. Potvrzenými partnery kampaně je již více než 70 organizací, včetně podnikatelských sdružení, univerzit, nevládních organizací a vládních institucí. Záměrem je získat v průběhu kampaně další partnery.

Na zahajovací akci „Vize planety podle vašich představ“ odstartovali debatu komisařka Hedegaardová, britský ministr pro energetiku a změnu klimatu Ed Davey, španělský ministr životního prostředí Federico Ramos de Armas a další řečníci společně s partnery kampaně a občany. Diskusi je možné sledovat živě na facebookové stránce kampaně a lze rovněž zasílat příspěvky na Twitter.

V průběhu let 2012 a 2013 pak budou následovat další akce v řadě členských států včetně Bulharska, Itálie, Polska a Portugalska.

Souvislosti

Kampaň bude probíhat do konce roku 2013 a má za cíl představit stávající nákladově efektivní řešení pro dosažení cíle EU, jímž je snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 o 80 až 95 %.

Navazuje na „Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“ vydaný Komisí v březnu 2011, který uvádí scénáře pro výrazné, ale nákladově efektivní snížení emisí v hlavních odvětvích hospodářství. Plán ukazuje, že budování nízkouhlíkového hospodářství zvýší investice do čistých technologií a infrastruktury, jako jsou inteligentní rozvodné elektrické sítě, a značně omezí výdaje na dovoz ropy a zemního plynu.

Ve střednědobém výhledu je cílem EU do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů o 20 %, zvýšit energetickou účinnost o 20 % a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů ve skladbě zdrojů energie na 20 %. V současné době jsou emise v EU více než 17 % pod úrovní z roku 1990.

Další informace

Zahajovací akci je možné sledovat živě na facebookové stránce kampaně www.facebook.com/EUClimateAction. Do diskuse na Twitteru se lze zapojit na #worldulike.

Internetové stránky kampaně: http://world-you-like.europa.eu. Na stránkách jsou k dispozici tiskové informace a fotografie.

Seznam celoevropských projektů: http://world-you-like.europa.eu/en/success-stories.

Více informací o plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 naleznete na internetových stránkách GŘ pro oblast klimatu

http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm.

Kontaktní osoby:

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)


Side Bar