Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 8 октомври 2012 г.

Действия по климата: Комисията си сътрудничи с бизнеса, природозащитните организации и университетите в търсене на решения по проблемите на климата

Днес европейският комисар по действията в областта на климата Кони Хедегор обяви началото на общоевропейска комуникационна кампания в сътрудничество с над 70 организации от цяла Европа. Под мотото „Свят, който ви харесва. С климат, който ви харесва“ кампанията ще се стреми да поставя на обсъждане практически решения във връзка с измененията на климата и да показва как действията в тази област могат да увеличат благоденствието и да донесат икономически ползи на европейските граждани.

В цяла Европа има изобилие от примери за интелигентни, новаторски решения на проблеми, свързани с климата; решения, които способстват за намаляването на замърсяването с въглероден диоксид, като същевременно подобряват качеството на живот на хората. Например, централната гара на Стокхолм превръща телесната топлина на пътниците в отопление за стояща недалеч офис сграда, което не само намалява емисиите, но свива и сметката за енергия на сградата с 20-25 %. В Дания училището в Гедвед, община Хорсенс, спестява по 30 000 евро годишно благодарение на слънчевата енергия. Спестените средства се влагат в подобряване на образованието.

Такива ситуации, при които няма губещи, където пестенето на средства, време и емисии на парникови газове са съчетани, са в центъра на комуникационната кампания, която комисар Хедегор стартира в кметството на Лондон.

„Имаме избор: Можем да ДЕЙСТВАМЕ съобразно натрупаните си знания за изменението на климата. Или да стоим безучастно и да наблюдаваме как нещата се влошават. И двата варианта имат своята цена. Така че защо да не създадем свят, който харесваме, с климат, който харесваме, докато все още има време за това? С тази кампания искаме да съсредоточим дебатите върху решенията и да открием какво ни спира да ги прилагаме,“ каза Кони Хедегор.

Кампанията, представена на уебсайт, който скоро ще бъде достъпен на всичките 23 езика на ЕС, е създадена като платформа за участие, където частни лица, предприятия и местни организации ще могат да представят, популяризират и обсъждат своите решения за понижаване на въглеродните емисии и да се включат в общоевропейското съревнование за избор на най-доброто и най-оригиналното сред тях.

Основен елемент на кампанията са партньорствата между организации със сходни идеи. Над 70 организации вече са потвърдили участието си в нея, включително стопански асоциации, университети, неправителствени организации и държавни институции. Намерението е с развитието на кампанията да се включат повече партньори.

На официалното откриване под мотото „Визии за свят, който ви харесва“ партньорите на кампанията и гражданите участваха наред с комисар Хедегор, държавния секретар по въпросите на енергетиката и измененията в климата на Обединеното кралство Ед Дейви, министъра на околната среда на Испания Федерико Рамос де Армас и други официални лица в старта на дебатите. Дискусията се излъчва пряко на фейсбук-страницата на кампанията, а в Туитър могат да се правят коментари.

В редица държави членки, сред които България, Италия, Полша и Португалия, ще последват още свързани с кампанията събития през 2012 и 2013 г.

Контекст

Кампанията ще продължи до края на 2013 г. и има за цел да покаже съществуващите икономически ефективни решения за постигане на целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 80—95 % до 2050 г.

Тя е своеобразно продължение на „Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност“ на Комисията от март 2011 г., която очертава пътищата за значително, но икономически ефективно понижаване на емисиите в основните промишлени отрасли. Пътната карта показва, че изграждането на икономика с ниска въглеродна интензивност ще засили инвестициите в чисти технологии и инфраструктура, като например интелигентните електропреносни мрежи, и драстично ще намали разходите за внос на петрол и природен газ.

В средносрочен план, до 2020 г. ЕС възнамерява да намали емисиите на парникови газове с 20 %, да подобри енергийната ефективност с 20 % и да увеличи дяла на енергията от възобновяеми източници в енергийния микс до 20 %. Понастоящем емисиите в ЕС са с повече от 17 % по-ниски от нивата през 1990 г.

Допълнителна информация:

Официалното откриване се предава пряко на страницата на кампанията във Фейсбук www.facebook.com/EUClimateAction. Можете да се включите в дискусията в Туитър на #worldulike.

Уебсайт на кампанията: http://world-you-like.europa.eu. На сайта са предоставени информация за пресата и снимки.

Списък с проектите в целия ЕС: http://world-you-like.europa.eu/en/success-stories

За повече информация относно Пътната карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, виж уебстраницата на ГД „Действия по климата“

http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm.

За контакти:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar