Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 5 octombrie 2012

Salariile profesorilor sunt reduse sau înghețate în tot mai multe țări europene

Șaisprezece țări europene au redus sau au înghețat salariile profesorilor ca urmare a dificultăților economice. Profesorii din Irlanda, Grecia, Spania, Portugalia și Slovenia sunt cei mai afectați de restricțiile bugetare și de măsurile de austeritate, conform unui raport publicat de Comisia Europeană cu ocazia Zilei mondiale a profesorilor. Salariile profesorilor din Bulgaria, Cipru, Estonia, Franța, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Regatul Unit, Croația și Liechtenstein au scăzut ușor sau au rămas la același nivel. Cu toate acestea, raportul „Salariile și sporurile profesorilor și directorilor de școli din Europa 2011/12” arată, de asemenea, că în patru țări, Republica Cehă, Polonia, Slovacia și Islanda, salariile profesorilor au crescut începând cu mijlocul anului 2010, în timp ce în România au ajuns la nivelurile de dinainte de criză.

Profesorii joacă un rol vital în viața copiilor și, după cum toată lumea știe, pot fi un factor determinant pentru viitorul lor” a declarat Androulla Vassiliou, comisarul pentru educație, cultură, multilingvism și tineret. „Remunerația profesorilor și condițiile de muncă ar trebui să fie o prioritate de vârf pentru a-i atrage și păstra pe cei mai buni din această profesie. Dar atragerea celor mai buni profesori nu implică doar nivelul remunerației: este imperios necesar ca sălile de clasă să fie bine echipate, iar profesorii să aibă o influență corespunzătoare asupra modernizării programelor școlare și asupra reformelor din învățământ.

Raportul arată că, de la jumătatea anului 2010, criza economică a avut un impact semnificativ asupra salariilor profesorilor, un număr tot mai mare de țări reducând atât salariile, cât și sporurile, cum ar fi sporul de concediu și primele. Grecia a redus salariile de bază ale profesorilor cu 30% și a eliminat primele de Paște și de Crăciun. Irlanda a redus salariile profesorilor debutanți cu 13% în 2011, iar cei angajați după 31 ianuarie anul curent s-au confruntat cu o scădere suplimentară de 20% a remunerației, din cauza eliminării sporurilor pentru nivelul de calificare. În Spania, salariile profesorilor și ale altor angajați din sectorul public au fost reduse în 2010 cu aproximativ 5% și de atunci nu au mai fost adaptate la inflație; măsuri similare au fost aplicate în Portugalia.

În Europa, salariul maxim al profesorilor cu vechime mare este, în general, de două ori mai mare decât salariul minim al debutanților. Însă, având în vedere că este nevoie în medie de 15 - 25 de ani pentru a obține salariul maxim, organizațiile profesorilor se tem că tinerii ar putea fi descurajați să se orienteze către această profesie.

În timp ce salariile profesorilor debutanți au tendința să fie neatractive, prin luarea în considerare a sporurilor pentru responsabilități suplimentare sau pentru orele suplimentare majoritatea salariilor profesorilor sunt aproape de nivelul maxim al salariului statutar din multe țări europene. De exemplu, în Letonia, salariul net efectiv este aproape dublu față de salariul de bază maxim. În Danemarca, Lituania, Polonia, Slovacia, Finlanda, Anglia și Țara Galilor, salariul net este, de asemenea, mai mare decât salariul de bază maxim atunci când sunt luate în considerare și sporurile. Aceasta se explică într-o oarecare măsură prin faptul că o parte relativ importantă a profesorilor aparține grupelor cu vârste avansate. Mai multe țări se confruntă cu o penurie de profesori și întâmpină probleme cauzate de îmbătrânirea forței de muncă („Date-cheie privind educația în Europa 2012”, IP/12/121).

Raportul „Salariile și sporurile profesorilor și directorilor de școli din Europa 2011/12” arată, de asemenea, că, în timp ce toate țările susțin faptul că îmbunătățirea nivelurilor de performanță ale elevilor și studenților este o prioritate de vârf, numai jumătate dintre țările cuprinse în raport acordă sporuri profesorilor pe baza performanțelor pozitive în predare sau a rezultatelor elevilor (Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Grecia, Letonia, Ungaria, Austria, Polonia, România, Slovenia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit - Anglia și Țara Galilor, Irlanda de Nord și Turcia).

Context

Salariile și sporurile profesorilor și directorilor de școli din Europa 2011/12

Acest raport anual conține o trecere în revistă comparativă a salariilor din 32 de țări europene (statele membre ale UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croația și Turcia). El vizează profesorii și directorii angajați cu normă întreagă și complet calificați de la nivelurile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și secundar superior.

Raportul include informații cu privire la:

  • organisme decizionale responsabile de stabilirea salariilor profesorilor;

  • salariile din sectorul privat;

  • salariile statutare minime și maxime în raport cu PIB-ul pe cap de locuitor și cu salariile efective (salariile statutare plus sporurile);

  • creșterea salariilor în raport cu experiența;

  • ultimele date privind creșterea/scăderea puterii de cumpărare a profesorilor și efectul crizei economice;

  • diferitele tipuri de sporuri și organismele decizionale responsabile de alocarea lor.

Eurydice

Raportul este întocmit pentru Comisia Europeană de rețeaua Eurydice, care oferă informații și analize privind sistemele și politicile europene în materie de educație. Rețeaua constă din 38 de unități naționale situate în cele 34 de țări participante la programul UE „Învățare pe tot parcursul vieții” (statele membre ale UE, Croația, Serbia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Turcia). Serbia și Elveția nu au fost cuprinse în raportul „Salariile și sporurile profesorilor și directorilor de școli din Europa 2011/12”. Eurydice este coordonată și administrată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a UE.

Pentru informații suplimentare

Raportul „Salariile și sporurile profesorilor și directorilor de școli din Europa 2011/12”, în limba engleză, în formă integrală, este disponibil la adresa: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/salaries.pdf

Comisia Europeană: Educație și formare

Site-ul internet al dnei Androulla Vassiliou

Urmăriți-o pe dna Androulla Vassiliou pe Twitter: @VassiliouEU

Persoane de contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Anexe

Figura 1: Evoluția salariilor statutare ale profesorilor și directorilor de școli în termeni absoluți în sectorul public în 2010/11 și 2011/12 în comparație cu anul precedent

2010/11

2011/12

Creștere determinată de
reforma salariilor

Creștere determinată de
ajustări specifice pentru profesor
i

Ajustări doar în funcție de
costul vieții

Salarii înghețate

Scădere

Note specifice țărilor

Irlanda: Salariile profesorilor activi în 2011/12 au rămas aceleași ca și în 2010/11. Pentru profesorii debutanți angajați după 1 ianuarie 2010, salariile au fost reduse cu 10%. O reducere suplimentară de 3,2% a fost aplicată debutanților angajați după 1 decembrie 2011.

Franța: Indexarea generală a salariilor a fost de 0,5% în 2010, iar în 2011 și în 2012 indexarea nu s-a mai realizat. Înghețarea salariilor în 2011 și 2012 privește punctul de indexare. În 2011 s-a realizat o primă ajustare a salariilor profesorilor debutanți situați în partea de jos a grilei de indexare. O a doua ajustare a avut loc în 2012. Ambele au constat în trecerea profesorilor la o treaptă superioară de indexare.

Țările de Jos: Nu există date

Figura 2: Salariile brute statutare anuale minime și maxime pentru profesorii angajați cu normă întreagă și complet calificați din școlile publice și salariile brute anuale efective medii ale acestei categorii de profesori, exprimate în Standardul puterii de cumpărare Euro (SPC EURO) (2011/12)

Învățământ primar

Învățământ gimnazial

Învățământ secundar superior

Salariul minim statutar

Salariul maxim statutar

Salariul efectiv mediu

Salariul minim statutar

Salariul maxim statutar

Salariul efectiv mediu

Salariul minim statutar

Salariul maxim statutar

Salariul efectiv mediu

Belgia (comunitatea franceză)

25 815

44 483

:

25 815

44 483

:

32 120

56 286

:

Belgia (comunitatea germanofonă)

23 282

40 009

23 282

40 009

:

29 337

51 012

:

Belgia (comunitatea flamandă)

26 262

45 507

37 805

26 262

45 507

37 457

32 812

57 625

49 229

Bulgaria

6 010

n.a.

10 405

6 010

n.a.

10 405

6 010

n.a.

10 405

Republica Cehă

13 412

16 201

16 820

13 412

16 201

16 853

13 412

16 201

17 958

Danemarca

29 640

35 741

46 152

29 640

35 741

46 152

30 307

39 114

56 336

Germania

38 395

51 168

:

42 873

56 864

:

46 374

63 944

:

Estonia

10 308

15 066

13 446

10 308

15 066

13 446

10 308

15 066

13 446

Irlanda

25 430

54 272

:

25 430

54 272

:

25 430

54 272

:

Grecia

15 327

27 990

22 213

15 327

27 990

22 213

15 327

27 990

22 213

Spania

30 061

42 625

:

33 662

47 190

:

33 662

47 190

:

Franța

20 649

39 385

25 227

23 029

41 898

25 227

23 219

42 107

25 227

Italia

22 394

32 924

26 359

24 141

36 157

28 257

24 141

37 799

29 568

Cipru

29 614

64 839

:

29 614

64 839

:

29 614

64 839

:

Letonia

6 257

6 512

12 948

6 257

6 512

12 948

6 257

6 512

14 608

Lituania

6 155

11 341

:

6 155

11 341

14 711

6 155

11 341

14 711

Luxemburg

54 600

96 343

75 471

63 358

110 132

86 745

63 358

110 132

86 745

Ungaria

8 598

14 722

14 419

9 126

18 485

14 419

9 126

18 485

16 581

Malta

23 326

30 904

:

23 326

30 904

:

23 326

30 904

:

Țările de Jos

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Austria (AHS)

26 426

50 738

:

29 074

61 181

52 308

29 074

61 181

52 308

Polonia

9 021

14 992

22 170

10 159

17 092

22 506

11 484

19 562

21 998

Portugalia

25 758

52 441

34 727

25 758

52 441

36 386

25 758

52 441

36 386

România

5 024

14 205

9 614

5 345

14 205

9 775

5 345

14 205

9 775

Slovenia

22 094

34 241

:

22 094

34 241

:

22 094

34 241

:

Slovacia

8 860

11 996

13 968

8 860

11 996

13 968

8 860

11 996

13 925

Finlanda

25 617

33 317

34 553

27 666

35 983

38 333

29 338

38 843

42 524

Suedia

22 439

31 188

26 762

22 439

31 188

26 762

24 394

33 452

28 923

Regatul Unit (Anglia, Țara Galilor)

24 430

41 594

41 304

24 430

41 594

44 134

24 430

41 594

44 134

Regatul Unit (Irlanda de Nord)

24 430

41 594

38 040

24 430

41 594

41 635

24 430

41 594

41 635

Regatul Unit (Scoția)

29 101

38 702

36 375

29 101

38 702

36 375

29 101

38 702

36 375

Liechtenstein (gimnaziu)

44 454

72 142

:

52 502

85 210

:

52 502

85 210

:

Norvegia

31 236

n.a.

37 537

31 236

n.a.

37 537

32 663

n.a.

40 213

Croația

13 394

15 950

17 103

13 394

18 139

17 103

13 394

18 139

18 249

Islanda

21 983

27 465

:

21 983

27 465

:

27 089

36 044

29 110

Turcia

20 039

23 547

:

20 039

23 547

:

18 977

22 485

:

: Nu există date n.a. nu se aplică.

Sursa: Eurydice

Note specifice țarilor

Bulgaria: Statutul profesorilor determină numai salariul statutar minim de bază, dar nu și pe cel maxim. Valorile indicate sunt pentru profesorii debutanți fără experiență de profesor.

Germania: Date din anul școlar 2010/2011.

Polonia: Salariile minime și maxime ale profesorilor pentru învățământul primar și gimnazial sunt calculate pentru profesori cu calificări complete minime. Cu toate acestea, aproximativ 90% dintre profesori au un nivel de calificare mai mare și primesc o remunerație mai mare.

Norvegia: Profesori cu 4/5 ani de formare inițială.

Figura 3: Tendințele salariului statutar anual brut de bază minim în SPC EURO (în prețurile din 2000) pentru profesorii din învățământul primar și secundar superior (ISCED 1 și ISCED 3), 2000 - 2012

Primar

Secundar superior

NB: Axa X = ani de referință; 2000 - 2012

Axa Y = creștere relativă procentuală, anul 2000 = 100

Sursa: Eurydice.

Note explicative și specifice de țară

A se vedea raportul complet.


Side Bar