Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea

Stqarrija għall-istampa

Brussell, il-5 ta' Ottubru 2012

Is-salarji tal-għalliema mnaqqsa jew iffriżati f’għadd dejjem akbar ta’ pajjiżi Ewropej

Sittax-il pajjiż Ewropew naqqsu jew iffriżaw is-salarji tal-għalliema minħabba t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku. Skont rapport ippubblikat mill-Kummissjoni Ewropea fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Għalliema, l-agħar li ntlaqtu mir-restrizzjonijiet baġitarji u l-miżuri tal-awsterità kienu l-għalliema fl-Irlanda, il-Greċja, Spanja, il-Portugall u s-Slovenja. Is-salarji tal-għalliema fil-Bulgarija, Ċipru, l-Estonja, Franza, l-Ungerija, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, ir-Renju Unit, il-Kroazja u l-Liechtenstein naqsu ftit jew inkella baqgħu l-istess. Madankollu, ir-rapport Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2011/12 (ir-Rapport dwar is-Salarji u l-Konċessjonijiet tal-Għalliema u l-Kapijiet tal-Iskola għall-2011/12) juri wkoll li f’erba’ pajjiżi, ir-Repubblika Ċeka, il-Polonja, is-Slovakkja u l-Islanda, is-salarji tal-għalliema żdiedu min-nofs l-2010, filwaqt li l-paga fir-Rumanija issa kważi rritornat għal-livelli ta' qabel il-kriżi.

L-għalliema jaqdu rwol vitali fil-ħajja ta’ wliedna u, kif jaf kulħadd, huma jistgħu jagħmlu d-differenza kollha fil-futur tagħhom,” qalet Androulla Vassiliou, il-Kummissarju għall-Edukazzjoni, il-Kultura, il-Multilingwiżmu u ż-Żgħażagħ. “Ir-rimunerazzjoni u l-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-għalliema għandhom ikunu prijorità ewlenija, sabiex din il-professjoni jirnexxilha tattira u żżomm l-aqwa nies. Iżda mhix il-paga biss li tattira lill-aqwa għalliema: huwa kruċjali li l-klassijiet ikunu mgħammra kif xieraq u li l-għalliema jkollhom sehem xieraq fl-immodernizzar tal-kurrikuli u r-riformi fl-edukazzjoni.”

Ir-rapport juri li, min-nofs l-2010, il-kriżi ekonomika bdiet taffettwa l-pagi tal-għalliema, b’għadd dejjem akbar ta’ pajjiżi jnaqqsu kemm is-salarji u kemm il-konċessjonijiet bħall-ħlas waqt il-vaganzi u l-bonuses. Il-Greċja naqqset is-salarji bażiċi tal-għalliema bi 30 % u waqqfet il-bonuses tal-Milied u l-Għid. Fl-2011, l-Irlanda naqqset is-salarji għall-għalliema ġodda bi 13 % u dawk li bdew jgħallmu wara l-31 ta’ Jannar ta’ din is-sena kellhom tnaqqis addizzjonali ta’ 20 % fil-paga minħabba li tneħħew il-konċessjonijiet tal-kwalifiki. Fl-2010, fi Spanja, is-salarji tal-għalliema u ta’ impjegati oħra tas-settur pubbliku, tnaqqsu b'madwar 5 % u minn dakinhar ma ġewx aġġustati għall-inflazzjoni; fil-Portugall ġew applikati miżuri simili.

Fl-Ewropa, is-salarju massimu b'mod ġenerali għal għalliema fi grad ogħla huwa darbtejn ogħla mis-salarju minimu għal għalliema ġodda. Iżda l-fatt li l-medja ta' żmien biex wieħed jilħaq is-salarju massimu hija bejn 15 u 25 sena, qed iħasseb lill-organizzazzjonijiet tal-għalliema li ż-żgħażagħ jistgħu jaqtgħu qalbhom milli jidħlu f’din il-professjoni.

Għalkemm is-salarji tal-għalliema għandhom it-tendenza li ma jkunux attraenti għall-ewwel, meta wieħed jikkunsidra l-konċessjonijiet għal responsabbiltajiet addizzjonali jew għas-sahra, ħafna minnhom joqorbu lejn il-livell tal-paga statutorja massima għall-għalliema f’ħafna pajjiżi Ewropej. Pereżempju, fil-Latvja, attwalment il-paga netta hija kważi darbtejn ogħla mis-salarju bażiku massimu. Anki fid-Danimarka, il-Litwanja, il-Polonja, is-Slovakkja, il-Finlandja, l-Ingilterra u Wales, il-paga netta hija ogħla mis-salarju bażiku massimu meta jiżdiedu l-konċessjonijiet. Sa ċertu punt, dan jista’ jiġi spjegat mill-fatt li hemm sehem relattivament kbir ta’ għalliema li jinsab fi gruppi ta’ etajiet akbar. Diversi pajjiżi qed iħabbtu wiċċhom ma’ nuqqasijiet ta’ għalliema u jinsabu mħassba dwar forza tax-xogħol li qed tixjieħ ("Key Data on Education in Europe 2012”, IP/12/121).

Ir-rapport Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2011/12 jiżvela wkoll li filwaqt li l-pajjiżi kollha jiddikjaraw li t-titjib tal-livelli ta' prestazzjoni tal-istudenti huwa prijorità ewlenija, nofs il-pajjiżi koperti fir-rapport biss jagħtu konċessjonijiet lill-għalliema skont kemm tkun pożittiva l-prestazzjoni tat-tagħlim jew ir-riżultati tal-istudenti (il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Greċja, il-Latvja, l-Ungerija, l-Awstrija, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Slovenja, il-Finlandja, l-Isvezja, ir-Renju Unit – l-Ingilterra u Wales; l-Irlanda ta’ Fuq, u t-Turkija).

Sfond

Is-Salarji u l-Konċessjonijiet tal-Għalliema u tal-Kapijiet tal-Iskejjel fl-Ewropa għall-2011/12.

Dan ir-rapport annwali jagħti ħarsa ġenerali kumparattiva lejn is-salarji ta’ 32 pajjiż Ewropew (l-Istati Membri tal-UE, in-Norveġja, l-Islanda, il-Leichtenstein, il-Kroazja u t-Turkija). Dan ikopri l-għalliema u l-kapijiet tal-iskejjel kompletament kwalifikati u li jaħdmu full-time, fl-edukazzjoni fil-livelli ta' qabel il-primarja, tal-primarja, tas-sekondarja u dawk postsekondarji.

Ir-rapport jinkludi informazzjoni dwar:

  • Il-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet, responsabbli għall-iffissar tal-pagi tal-għalliema;

  • Is-salarji fis-settur privat;

  • Is-salarji statutorji minimi u massimi relattivi għall-PDG għal kull persuna u meta mqabblin mas-salarji attwali (salarji statutorji flimkien mal-konċessjonijiet);

  • Iż-żieda fis-salarji skont l-esperjenza;

  • Iż-żieda/it-tnaqqis l-aktar reċenti fil-kapaċità tal-akkwist tal-għalliema u l-effett tal-kriżi ekonomika;

  • It-tipi differenti ta’ konċessjonijiet u l-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet responsabbli għall-allokazzjoni tagħhom.

Il-Eurydice

Ir-rapport ġie kkumpilat min-Netwerk Eurydice tal-Kummissjoni Ewropea, li jipprovdi analiżi u tagħrif dwar is-sistemi u l-politiki edukattivi Ewropej. Dan huwa magħmul minn 38 unità nazzjonali bbażati f'34 pajjiż li qed jipparteċipaw fil-Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja tal-UE (l-Istati Membri tal-UE, il-Kroazja, is-Serbja, l-Islanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja, l-Isvizzera u t-Turkija). Is-Serbja u l-Isvizzera ma pparteċipawx fir-rapport Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2011/12. Il-Eurydice huwa kkoordinat u mmexxi mill-Aġenzija Eżekuttiva tal-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura tal-UE.

Għal aktar tagħrif

Ir-rapport sħiħ Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2011/12, bl-Ingliż, huwa disponibbli fuq: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/salaries.pdf

Il-Kummissjoni Ewropea: Edukazzjoni and taħriġ

Is-sit elettroniku ta' Androulla Vassiliou

Segwi lil Androulla Vassiliou fuq Twitter @VassiliouEU

Contacts :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Annessi

Figura 1: L-evoluzzjoni tas-salarji statutorji tal-għalliema u tal-kapijiet tal-iskejjel f’termini assoluti fis-settur pubbliku fl-2010/11 u fl-2011/12, meta mqabbla mas-sena ta’ qabel

2010/11

2011/12

Żieda minħabba
ir-riforma fis-salarji

Żieda minħabba
aġġustament speċifiku għall-għalliema

Aġġustament biss
għall-għoli tal-ħajja

Salarji ffriżati

Tnaqqis

Noti speċifiċi għal kull pajjiż

L-Irlanda: Is-salarji għall-għalliema fis-servizz fl-2011/12 baqgħu l-istess bħall-2010/11. Għall-għalliema l-ġodda, li daħlu fis-servizz wara l-1 ta’ Jannar 2010, is-salarji tnaqqsu b’10 %. Ġie applikat tnaqqis addizzjonali ta’ 3,2 % għal dawk li daħlu fis-servizz wara l-1 ta’ Diċembru 2011.

Franza: L-indiċjar ġenerali tas-salarji kien 0,5 % fl-2010, u fl-2011 u l-2012 ma kienx hemm indiċjar. L-iffriżar tas-salarji fl-2011 u l-2012 jikkonċerna l-punt ta’ indiċi. Fl-2011 sar l-ewwel aġġustament tas-salarji għall-għalliema ġodda f’qiegħ l-iskali tal-indiċi. It-tieni aġġustament sar fl-2012. Fit-tnejn li huma kien hemm titjib għall-għalliema f'indiċi ogħla.

Il-Pajjiżi l-Baxxi: Id-dejta mhix disponibbli

Figura 2: Is-salarji statutorji annwali gross minimi u massimi tal-għalliema kompletament kwalifikati u li jaħdmu full-time fl-iskejjel pubbliċi u l-medja tas-salarji annwali gross attwali ta’ din il-kategorija ta’ għalliema, fl-istandard ta’ Kapaċità tal-Akkwist f'Euro (EURO PPS) (2011/12)

Edukazzjoni primarja

Edukazzjoni sekondarja

Edukazzjoni Postsekondarja

Salarju statutorju minimu

Salarju statutorju massimu

Salarju medju attwali

Salarju statutorju minimu

Salarju statutorju massimu

Salarju medju attwali

Salarju statutorju minimu

Salarju statutorju massimu

Salarju medju attwali

il-Belġju (il-Komunità Franċiża)

25 815

44 483

:

25 815

44 483

:

32 120

56 286

:

il-Belġju (il-Komunità li titkellem bil-Ġermaniż)

23 282

40 009

:

23 282

40 009

:

29 337

51 012

:

il-Belġju (il-Komunità Fjamminga)

26 262

45 507

37 805

26 262

45 507

37 457

32 812

57 625

49 229

il-Bulgarija

6 010

m.a.

10 405

6 010

m.a.

10 405

6 010

m.a.

10 405

ir-Repubblika Ċeka

13 412

16 201

16 820

13 412

16 201

16 853

13 412

16 201

17 958

id-Danimarka

29 640

35 741

46 152

29 640

35 741

46 152

30 307

39 114

56 336

il-Ġermanja

38 395

51 168

:

42 873

56 864

:

46 374

63 944

:

l-Estonja

10 308

15 066

13 446

10 308

15 066

13 446

10 308

15 066

13 446

l-Irlanda

25 430

54 272

:

25 430

54 272

:

25 430

54 272

:

il-Greċja

15 327

27 990

22 213

15 327

27 990

22 213

15 327

27 990

22 213

Spanja

30 061

42 625

:

33 662

47 190

:

33 662

47 190

:

Franza

20 649

39 385

25 227

23 029

41 898

25 227

23 219

42 107

25 227

l-Italja

22 394

32 924

26 359

24 141

36 157

28 257

24 141

37 799

29 568

Ċipru

29 614

64 839

:

29 614

64 839

:

29 614

64 839

:

il-Latvja

6 257

6 512

12 948

6 257

6 512

12 948

6 257

6 512

14 608

il-Litwanja

6 155

11 341

:

6 155

11 341

14 711

6 155

11 341

14 711

il-Lussemburgu

54 600

96 343

75 471

63 358

110 132

86 745

63 358

110 132

86 745

l-Ungerija

8 598

14 722

14 419

9 126

18 485

14 419

9 126

18 485

16 581

Malta

23 326

30 904

:

23 326

30 904

:

23 326

30 904

:

il-Pajjiżi l-Baxxi

:

:

:

:

:

:

:

:

:

l-Awstrija (AHS)

26 426

50 738

:

29 074

61 181

52 308

29 074

61 181

52 308

il-Polonja

9 021

14 992

22 170

10 159

17 092

22 506

11 484

19 562

21 998

il-Portugall

25 758

52 441

34 727

25 758

52 441

36 386

25 758

52 441

36 386

ir-Rumanija

5 024

14 205

9 614

5 345

14 205

9 775

5 345

14 205

9 775

is-Slovenja

22 094

34 241

:

22 094

34 241

:

22 094

34 241

:

is-Slovakkja

8 860

11 996

13 968

8 860

11 996

13 968

8 860

11 996

13 925

il-Finlandja

25 617

33 317

34 553

27 666

35 983

38 333

29 338

38 843

42 524

l-Isvezja

22 439

31 188

26 762

22 439

31 188

26 762

24 394

33 452

28 923

ir-Renju Unit (Ing, Wales)

24 430

41 594

41 304

24 430

41 594

44 134

24 430

41 594

44 134

ir-Renju Unit (L-Irlanda ta' Fuq)

24 430

41 594

38 040

24 430

41 594

41 635

24 430

41 594

41 635

ir-Renju Unit (l-Iskozja)

29 101

38 702

36 375

29 101

38 702

36 375

29 101

38 702

36 375

il-Liechtenstein (Gymnasium)

44 454

72 142

:

52 502

85 210

:

52 502

85 210

:

in-Norveġja

31 236

m.a.

37 537

31 236

m.a.

37 537

32 663

m.a.

40 213

il-Kroazja

13 394

15 950

17 103

13 394

18 139

17 103

13 394

18 139

18 249

l-Islanda

21 983

27 465

:

21 983

27 465

:

27 089

36 044

29 110

it-Turkija

20 039

23 547

:

20 039

23 547

:

18 977

22 485

:

: Id-dejta mhix disponibbli m.a. Mhux applikabbli

Sors : Il-Eurydice

Noti speċifiċi għal kull pajjiż

Il-Bulgarija: L-istatut tal-għalliema jiddetermina biss is-salarju statutorju bażiku minimu u mhux dak massimu. Il-valuri indikati huma għal għalliema fi grad baxx mingħajr esperjenza ta’ tagħlim.

Il-Ġermanja: Dejta mis-sena skolastika 2010/11.

Il-Polonja: Is-salarji minimi u massimi tal-għalliema għall-edukazzjoni f’livell Primarju u Sekondarju huma kkalkolati għall-għalliema bi kwalifiki kompluti minimi. Madankollu, madwar 90 % tal-għalliema għandhom livell ogħla ta’ kwalifiki u jingħataw rimunerazzjoni ogħla.

In-Norveġja: Għalliema b’taħriġ inizjali ta’ 4/5 snin;

Figura 3: It-tendenzi fis-salarju statutorju annwali gross bażiku minimu f’PPS EURO (fi prezzijiet għas-sena 2000) għall-għalliema tal-primarja u tal-edukazzjoni postsekondarja (ISCED 1 u ISCED 3), 2000-2012

Primarja

Livell postsekondarju

NB: Assi X = Snin ta’ referenza; 2000 sa 2012

Assi Y – Żieda perċentwali relattiva, Sena 2000=100

Sors : Il-Eurydice.

Noti ta’ spjegazzjoni u speċifiċi għal kull pajjiż

Aqra r-rapport sħiħ.


Side Bar