Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. október 5.

Csökkentett és befagyasztott tanári fizetések

A gazdasági visszaesés következtében tizenhat európai ország csökkentette, illetve fagyasztotta be a tanári fizetéseket. A költségvetési megszorítások és a takarékossági intézkedések Írországban, Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában és Szlovéniában érintik legkedvezőtlenebbül a tanárokat – áll a pedagógusok világnapja alkalmából közzétett európai bizottsági jelentésben. A bulgáriai, ciprusi, észtországi, franciaországi, magyarországi, olaszországi, lettországi, litvániai, egyesült királysági, horvátországi és liechtensteini tanárok fizetése enyhén csökkent, illetve nem változott. Ezzel párhuzamosan a „Pedagógusi és iskolaigazgatói fizetések és juttatások Európában, 2011/12” című jelentés rámutat, hogy 2010 közepe óta négy országban – Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Izlandon – emelkedést mutatnak a tanári fizetések, míg Romániában már megközelítik a válság előtti szintet.

A tanárok roppant lényeges szerepet játszanak gyermekeink életében, és mint köztudott, jövőjük szempontjából sok minden az iskolában dől el" – nyilatkozta Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős uniós biztos. A tanárok fizetésének és munkafeltételeinek elsődleges prioritást kellene élvezniük annak érdekében, hogy a pályát a szakma legkiválóbb képviselői válasszák. Ugyanakkor az, hogy a legjobb tanárok vonzónak találják a szakmát, nem kizárólag a fizetés függvénye: alapvető jelentőséggel bír, hogy a tantermek megfelelő felszereltséggel rendelkezzenek, valamint hogy a tanárok részt vehessenek a tantervfejlesztésben és az oktatási reformok tervezésében."

A jelentés rámutat, hogy 2010 közepe óta a gazdasági válság a tanári fizetéseket is kedvezőtlenül érinti; egyre több országban csökkentik a fizetések mellett az olyan juttatásokat is, mint a fizetett szabadság vagy az egyéb jutalmak. Görögország 30%-kal csökkentette a tanárok alapfizetését, a karácsonyi és húsvéti prémiumokat pedig megszüntette. Írországban 2011-ben 13%-kal csökkent a pályakezdő tanári fizetés, míg az idén január 31. után kinevezett pedagógusok fizetése további 20%-ot esett a képesítési juttatások eltörlésének következtében. Spanyolországban a tanári és közalkalmazotti fizetések 2010-ben mintegy 5%-kal csökkentek, és az inflációt követő kiigazítások is elmaradtak; Portugáliában is hasonló intézkedésekre került sor.

Európában jellemző, hogy a karrierjük végén álló tanárok fizetése rendszerint a pályakezdő minimum fizetés kétszeresét teszi ki. Figyelembe véve azonban, hogy a legmagasabb fizetési kategória eléréséhez átlagosan 15-25 évre van szükség, az oktatással foglalkozó szervezetek attól tartanak, hogy a fiatalok számára nem lesz elég vonzó a pedagógusi pálya.

A pályakezdő tanári fizetés jellemzően kevésbé vonzó, ám a további feladatok vállalásáért és a túlóráért fizetett egyéb juttatások figyelembevételével számos európai országban még a kezdő fizetések is megközelítik a tanárokra vonatkozó, jogszabályban megállapított legfelsőbb fizetési kategóriát. Lettországban például a havi nettó jövedelem közel kétszer olyan magas, mint a maximális alapfizetés. Dániában, Litvániában, Lengyelországban, Szlovákiában, Finnországban, Angliában és Walesben a juttatásokkal kiegészített havi nettó jövedelem szintén meghaladja a maximális alapfizetést. Minderre részben magyarázatot ad az a tény, hogy a tanárok viszonylag magas százaléka az idősebb korcsoportba tartozik. Számos országban jelent nehézséget a tanárhiány, mellyel párhuzamosan a pályát jellemző egyre idősödő munkaerő is aggodalomra ad okot („Kulcsfontosságú adatok az európai oktatásról", 2012, IP/12/121).

A „Pedagógusi és iskolaigazgatói fizetések és juttatások Európában, 2011/12" című jelentés tanúsága szerint valamennyi ország azt az álláspontot képviseli, hogy a diákok teljesítményének fokozása elsődleges prioritást jelent, ugyanakkor a jelentésben szereplő országok mindössze fele részesíti juttatásban azokat a tanárokat, akik a tanítás vagy a diákjaik által elért eredmények terén kiemelkedően teljesítenek (Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Görögország, Lettország, Magyarország, Ausztria, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Finnország, Svédország, az Egyesült Királyság - Anglia és Wales; Észak-Írország és Törökország).

Háttér-információ

Pedagógusi és iskolaigazgatói fizetések és juttatások Európában, 2011/12

Az éves jelentés összehasonlító áttekintést nyújt 32 európai ország fizetéseiről (az Unió tagállamai, Norvégia, Izland, Liechtenstein, Horvátország és Törökország). A jelentés a teljes munkaidős, legmagasabb szintű képesítéssel rendelkező tanárok és iskolaigazgatók helyzetére összpontosít az óvodától kezdve az alapfokú oktatáson át egészen a középiskoláig.

A jelentés az alábbi területeket öleli fel:

  • A tanári fizetések megállapításáért felelős döntéshozó szervek;

  • Fizetések a magánszektorban;

  • A vonatkozó szabályzat szerinti minimális és maximális fizetések az egy főre jutó GDP-hez viszonyítva, illetve a tényleges kifizetésekhez (bértábla szerinti fizetés kiegészítve az egyéb juttatásokkal) viszonyítva;

  • A szakmai tapasztalat szerinti bérnövekedés;

  • A tanárok vásárlóerejében nemrégiben bekövetkezett emelkedés/csökkenés és a gazdasági válság hatásai;

  • A különböző juttatástípusok és az elosztásukért felelős döntéshozó szervek.

Eurydice

A jelentést az Európai Bizottság megbízásából az Eurydice-hálózat állította össze, mely az európai oktatási rendszerekről és szakpolitikákról készít elemzéseket és nyújt tájékoztatást. A hálózat az egész életen át tartó tanulás uniós programjában részt vevő 34 országban (EU-tagállamok, Horvátország, Szerbia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc és Törökország) van jelen, és összesen 38 nemzeti irodából áll. Szerbia és Svájc nem vettek részt a „Pedagógusi és iskolaigazgatói fizetések és juttatások Európában, 2011/12" c. jelentés elkészítésében. Az Eurydice koordinátora és irányítója az EU Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége.

További információk

A „Pedagógusi és iskolaigazgatói fizetések és juttatások Európában, 2011/12" c. jelentés teljes szövege letölthető:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/salaries.pdf

Európai Bizottság: Oktatás és képzés

Andrula Vasziliu honlapja

Kövesse Andrula Vasziliut a Twitteren: @VassiliouEU

Contacts :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Mellékletek

1. ábra: A tanárok és az iskolaigazgatók bértábla szerinti fizetésének alakulása abszolút értékben a közszférában 2010/11 és 2011/12 tekintetében, az előző évvel összevetve

2010/11

2011/12

Emelkedés fizetésreform következtében

Emelkedés kifejezetten tanárokat érintő kiigazítások következtében

Kizárólag a megélhetési költségekkel arányos kiigazítások

Befagyasztott fizetések

Csökkenés

Országspecifikus megjegyzések

Írország: Az aktív tanárok fizetése 2011/12-ben megegyezett a 2010/11-es fizetésekkel. Az új pályakezdő tanárok vonatkozásában 2010. január 31. után a fizetéseket 10%-kal csökkentették. További 3,2%-os csökkentést alkalmaztak a 2011. december 1-jét követően kezdő tanárok esetében.

Franciaország: 2010-ben a fizetéseket átlagosan 0,5%-kal indexálták, míg 2011-ben és 2012-ben ez elmaradt. A fizetések 2011-es és 2012-es befagyasztása az indexálásra vonatkozik. A pályakezdő tanárokat érintően 2011-ben került először sor a fizetések kiigazítására az alacsony besorolási fokozatok vonatkozásában. 2012-ben második kiigazításra került sor. Mindkét alkalommal felsőbb kategóriába sorolták a tanárokat, ami magasabb indexeket vont maga után.

Hollandia: Nincs adat

2. ábra: Bértábla szerinti éves minimum és maximum bruttó fizetések és átlagos tényleges éves bruttó fizetések a közoktatásban teljes munkaidőben foglalkoztatott, legmagasabb szintű képesítéssel rendelkező tanárok tekintetében, euró vásárlóerő-egységben (2011/12)

Alsó tagozatos oktatás

Felső tagozatos oktatás

Középfokú oktatás

Bértábla szerinti minimum fizetés

Bértábla szerinti maximum fizetés

Átlagos tényleges fizetés

Bértábla szerinti minimum fizetés

Bértábla szerinti maximum fizetés

Átlagos tényleges fizetés

Bértábla szerinti minimum fizetés

Bértábla szerinti maximum fizetés

Átlagos tényleges fizetés

Belgium (francia közösség)

25 815

44 483

:

25 815

44 483

:

32 120

56 286

:

Belgium (német közösség)

23 282

40 009

:

23 282

40 009

:

29 337

51 012

:

Belgium (flamand közösség)

26 262

45 507

37 805

26 262

45 507

37 457

32 812

57 625

49 229

Bulgária

6 010

n.a.

10 405

6 010

n.a.

10 405

6 010

n.a.

10 405

Cseh Köztársaság

13 412

16 201

16 820

13 412

16 201

16 853

13 412

16 201

17 958

Dánia

29 640

35 741

46 152

29 640

35 741

46 152

30 307

39 114

56 336

Németország

38 395

51 168

:

42 873

56 864

:

46 374

63 944

:

Észtország

10 308

15 066

13 446

10 308

15 066

13 446

10 308

15 066

13 446

Írország

25 430

54 272

:

25 430

54 272

:

25 430

54 272

:

Görögország

15 327

27 990

22 213

15 327

27 990

22 213

15 327

27 990

22 213

Spanyolország

30 061

42 625

:

33 662

47 190

:

33 662

47 190

:

Franciaország

20 649

39 385

25 227

23 029

41 898

25 227

23 219

42 107

25 227

Olaszország

22 394

32 924

26 359

24 141

36 157

28 257

24 141

37 799

29 568

Ciprus

29 614

64 839

:

29 614

64 839

:

29 614

64 839

:

Lettország

6 257

6 512

12 948

6 257

6 512

12 948

6 257

6 512

14 608

Litvánia

6 155

11 341

:

6 155

11 341

14 711

6 155

11 341

14 711

Luxemburg

54 600

96 343

75 471

63 358

110 132

86 745

63 358

110 132

86 745

Magyarország

8 598

14 722

14 419

9 126

18 485

14 419

9 126

18 485

16 581

Málta

23 326

30 904

:

23 326

30 904

:

23 326

30 904

:

Hollandia

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ausztria (AHS)

26 426

50 738

:

29 074

61 181

52 308

29 074

61 181

52 308

Lengyelország

9 021

14 992

22 170

10 159

17 092

22 506

11 484

19 562

21 998

Portugália

25 758

52 441

34 727

25 758

52 441

36 386

25 758

52 441

36 386

Románia

5 024

14 205

9 614

5 345

14 205

9 775

5 345

14 205

9 775

Szlovénia

22 094

34 241

:

22 094

34 241

:

22 094

34 241

:

Szlovákia

8 860

11 996

13 968

8 860

11 996

13 968

8 860

11 996

13 925

Finnország

25 617

33 317

34 553

27 666

35 983

38 333

29 338

38 843

42 524

Svédország

22 439

31 188

26 762

22 439

31 188

26 762

24 394

33 452

28 923

Egyesült Királyság (Anglia, Wales)

24 430

41 594

41 304

24 430

41 594

44 134

24 430

41 594

44 134

Egyesült Királyság (Észak-Írország)

24 430

41 594

38 040

24 430

41 594

41 635

24 430

41 594

41 635

Egyesült Királyság (Skócia)

29 101

38 702

36 375

29 101

38 702

36 375

29 101

38 702

36 375

Liechtenstein (Gymnasium)

44 454

72 142

:

52 502

85 210

:

52 502

85 210

:

Norvégia

31 236

n.a.

37 537

31 236

n.a.

37 537

32 663

n.a.

40 213

Horvátország

13 394

15 950

17 103

13 394

18 139

17 103

13 394

18 139

18 249

Izland

21 983

27 465

:

21 983

27 465

:

27 089

36 044

29 110

Törökország

20 039

23 547

:

20 039

23 547

:

18 977

22 485

:

: Nincs adat n.a. Nem értelmezhető.

Forrás: Eurydice

Országspecifikus megjegyzések

Bulgária: A tanárokra vonatkozó alapszabályok csak a minimális alapfizetést határozzák meg, a maximálisat nem. A feltüntetett értékek tanítási tapasztalattal nem rendelkező, pályakezdő tanárokra vonatkoznak.

Németország: A 2010/11 iskolaév adatai.

Lengyelország: Az általános iskolai oktatásban a minimális és maximális tanári fizetés adatai a legalacsonyabb szintű szakmai képesítéssel rendelkező tanárok vonatkozásában szerepelnek. A tanárok hozzávetőlegesen 90%-a magasabb szintű képesítéssel rendelkezik, és ennek megfelelően magasabb díjazásban részesül.

Norvégia: 4-5 éves alapképzésben részt vett tanárok.

3. ábra: Bértábla szerinti éves minimum alap fizetések euró vásárlóerő-egységben (2000. évi árak) az alap-és középfokú oktatásban foglalkoztatott tanárok tekintetében (ISCED 1 és ISCED 3), 2000-2012

Alapfokú oktatás

Középfokú oktatás

NB: X tengely: referenciaévek; 2000-2012

Y tengely: relatív százalékos növekedés, 2000. év=100

Forrás: Eurydice.

Magyarázó és országspecifikus megjegyzések

Lásd a teljes jelentést.


Side Bar