Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5. lokakuuta 2012

Opettajien palkat pienentyneet tai jäädytetty yhä useammassa Euroopan maassa

Kuusitoista Euroopan maata on pienentänyt opettajien palkkoja tai jäädyttänyt ne talouden taantuman vuoksi. Budjettileikkaukset ja säästötoimet koettelevat opettajia rankimmin Irlannissa, Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa ja Sloveniassa, kertoo raportti, jonka Euroopan komissio julkaisee maailman opettajien päivän yhteydessä. Bulgariassa, Italiassa, Kyproksella, Latviassa, Liettuassa, Ranskassa, Unkarissa, Virossa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Kroatiassa ja Liechtensteinissa opettajien palkat ovat pudonneet hieman tai pysyneet ennallaan. Opettajien ja koulunjohtajien palkkoja ja palkanlisiä tarkastelleesta Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2011/12 ‑raportista näkyy myös se, että palkat ovat nousseet vuoden 2010 puolivälistä neljässä maassa (Puola, Slovakia, Tšekki ja Islanti). Romaniassa on palattu jo lähes kriisiä edeltävälle tasolle.

”Opettajilla on olennainen rooli lasten elämässä, ja kuten kaikki tietävät, he voivat vaikuttaa ratkaisevasti lasten tulevaisuuteen”, toteaa koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou. Komissaari korostaa, että opettajien palkat ja työehdot pitäisi ottaa prioriteetiksi, jotta parhaat kyvyt saadaan alalle ja pysymään alalla. ”Parhaiden opettajien houkuttelemisessa ei ole kyse vain palkasta”, komissaari muistuttaa ja jatkaa: ”On välttämätöntä huolehtia siitä, että koululuokat ovat hyvin varustettuja ja että opettajilla on aidosti mahdollisuus vaikuttaa opetussuunnitelmien modernisoimiseen ja koulutusalan uudistuksiin”.

Raportti osoittaa, että talouskriisi on vuoden 2010 puolivälistä iskenyt opettajien palkkoihin, kun yhä useammissa maissa leikataan sekä palkkoja että erilaisia lisiä, kuten lomakorvauksia ja bonuksia. Kreikka leikkasi opettajien peruspalkkaa 30 prosentilla ja lakkautti joulu- ja pääsiäisbonukset. Irlanti leikkasi uusien opettajien palkkoja 13 prosentilla vuonna 2011, ja kuluvan vuoden tammikuun lopun jälkeen nimitettyjen opettajien palkat putosivat vielä 20 prosenttia, kun pätevyyskorvaus poistettiin. Espanjassa leikattiin opettajien ja muiden julkisen sektorin työntekijöiden palkkoja vuonna 2010 noin viidellä prosentilla, eikä niihin ole sen jälkeen tehty inflaatiotarkistuksia. Vastaavanlaisia toimenpiteitä on toteutettu myös Portugalissa.

Vanhempien opettajien enimmäispalkka on Euroopassa yleisesti kaksinkertainen verrattuna uuden opettajan vähimmäispalkkaan. Enimmäispalkkatasolle pääsemiseen menee kuitenkin keskimäärin 15–25 vuotta, minkä vuoksi opetusalan järjestöt pelkäävät, ettei ammatti houkuttele nuoria.

Opettajien lähtöpalkat eivät yleensä ole houkuttelevan tasoisia, mutta kun huomioon otetaan vastuulle otetuista lisätehtävistä tai ylitöistä maksettavat lisät, useimmat opettajat pääsevät monissa Euroopan maissa lähelle sääntömääräistä enimmäispalkkaa. Esimerkiksi Latviassa todellinen nettopalkka on lähes kaksi kertaa enimmäisperuspalkka. Kun lisät otetaan huomioon, nettopalkka on suurempi kuin enimmäisperuspalkka Tanskassa, Liettuassa, Puolassa, Slovakiassa, Suomessa, Englannissa ja Walesissa. Tätä selittää osittain se, että suhteellisen suuri osa opettajista kuuluu iäkkäämpiin ikäluokkiin. Monissa maissa on tulossa pulaa opettajista ja työvoiman ikääntyminen huolestuttaa (koulutusalaa käsittelevä raportti Key Data on Education in Europe 2012, IP/12/121).

Edellä mainitusta opettajien ja koulunjohtajien palkkoja ja palkanlisiä tarkastelleesta raportista käy lisäksi ilmi, että vaikka kaikki maat kertovat pitävänsä oppilaiden ja opiskelijoiden suoritustason parantamista ensisijaisena tavoitteena, vain puolet raportissa tarkastelluista maista ilmoittaa palkitsevansa opettajia hyvistä opetus- tai oppimistuloksista (Bulgaria, Tšekki, Tanska, Viro, Kreikka, Latvia, Unkari, Itävalta, Puola, Romania, Slovenia, Suomi, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta – Englanti, Wales ja Pohjois-Irlanti – ja Turkki.

Tausta

Opettajien ja koulunjohtajien palkkoja ja palkanlisiä käsittelevä raportti Teachers’ and school heads’ salaries and allowances in Europe 2011/12

Tässä vuotuisessa raportissa vertaillaan palkkoja 32:ssa Euroopan maassa (EU-maat, Norja, Islanti, Liechtenstein, Kroatia ja Turkki). Raportissa tarkastellaan esiasteen, alemman ja ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulujen päteviä opettajia ja koulunjohtajia.

Raportissa annetaan tietoja seuraavista:

  • opettajien palkkojen määrittämisestä vastaavat päätöksentekoelimet

  • palkat yksityissektorilla

  • sääntömääräiset vähimmäis- ja enimmäispalkat suhteessa asukasta kohti laskettuun bkt:hen ja toteutuneisiin palkkoihin (sääntömääräiset palkat ja lisät)

  • palkkakehitys suhteessa kokemukseen

  • viimeisimmät opettajien ostovoiman lisääntymiset tai vähentymiset ja talouskriisin vaikutukset

  • erityyppiset lisät ja niiden kohdentamisesta vastaavat päätöksentekoelimet.

Eurydice

Raportin on laatinut Euroopan komission Eurydice-verkosto, joka tuottaa analyyseja ja tietoa Euroopan koulutusjärjestelmistä ja ‑politiikoista. Verkostoon kuuluu 38 kansallista yksikköä niissä 34 maassa, jotka osallistuvat EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaan (EU:n jäsenvaltiot, Kroatia, Serbia, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi ja Turkki). Serbia ja Sveitsi eivät osallistuneet tämänkertaisen raportin laatimiseen. Eurydice-verkostoa koordinoi ja hallinnoi EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto.

Lisätietoja

Raportti Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2011/12 on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/salaries.pdf.

Euroopan komission koulutusalan verkkosivut: Education and training

Androulla Vassilioun verkkosivut

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU.

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Liitteet

Kuvio 1: Opettajien ja koulunjohtajien sääntömääräisten palkkojen absoluuttinen kehitys julkisella sektorilla lukuvuosina 2010–11 ja 2011–12 edellisvuoteen verrattuna

2010/11

2011/12

Palkkauudistusten
tuoma lisäys

Opettajiin kohdistetun
tarkistuksen tuoma lisäys

Pelkästään elinkustannuksiin liittyvä tarkistus

Palkat jäädytetty

Palkkoja leikattu

Maakohtaiset huomautukset

Irlanti: Työsuhteessa olevien opettajien palkat pysyivät lukuvuonna 2011–12 samalla tasolla kuin 2010–11. Vuoden 2010 alun jälkeen nimitettyjen opettajatulokkaiden palkkoja leikattiin 10 prosentilla. Jos nimitys tehtiin 1. joulukuuta 2011 jälkeen, palkkoja leikattiin vielä 3,2 prosenttia.

Ranska: Palkkojen indeksitarkistus oli 0,5 prosenttia vuonna 2010. Vuosina 2011 ja 2012 indeksitarkistuksia ei tehty. Vuosien 2011 ja 2012 palkkajäädytysten perusteena oli indeksipiste. Vuonna 2011 tehty ensimmäinen palkkatarkistus kohdistui uusiin opettajiin, jotka sijoittuivat indeksin alapäähän. Vuonna 2012 tehtiin toinen tarkistus. Molemmissa tarkistuksissa opettajat siirrettiin ylempään indeksitasoon.

Alankomaat: Tietoja ei ole saatavilla.

Kuvio 2: Julkisissa kouluissa toimivien kokopäiväisten pätevien opettajien sääntömääräiset vähimmäis- ja enimmäisvuosibruttopalkat ja keskimääräiset toteutuneet vuosibruttopalkat euromääräisinä ostovoimastandardeina (EURO PPS, lukuvuosi 2011–12)

Alempi perusaste

Ylempi perusaste

Keskiaste

Sään­tö­mää­räinen minimi

Sääntö­määräi­nen maksimi

Keskim. toteu­tunut

Sääntö­määräi­nen minimi

Sääntö­määräi­nen maksimi

Keskim. toteu­tunut

Sääntö­määräi­nen minimi

Sääntö­määräi­nen maksimi

Keskim. toteu­tunut

Belgia (ranskankielinen)

25 815

44 483

:

25 815

44 483

:

32 120

56 286

:

BELGIA (saksankielinen )

23 282

40 009

:

23 282

40 009

:

29 337

51 012

:

Belgia, (hollanninkielinen)

26 262

45 507

37 805

26 262

45 507

37 457

32 812

57 625

49 229

Bulgaria

6 010

n.a.

10 405

6 010

n.a.

10 405

6 010

n.a.

10 405

Tšekki

13 412

16 201

16 820

13 412

16 201

16 853

13 412

16 201

17 958

Tanska

29 640

35 741

46 152

29 640

35 741

46 152

30 307

39 114

56 336

Saksa

38 395

51 168

:

42 873

56 864

:

46 374

63 944

:

Viro

10 308

15 066

13 446

10 308

15 066

13 446

10 308

15 066

13 446

Irlanti

25 430

54 272

:

25 430

54 272

:

25 430

54 272

:

Kreikka

15 327

27 990

22 213

15 327

27 990

22 213

15 327

27 990

22 213

Espanja

30 061

42 625

:

33 662

47 190

:

33 662

47 190

:

Ranska

20 649

39 385

25 227

23 029

41 898

25 227

23 219

42 107

25 227

Italia

22 394

32 924

26 359

24 141

36 157

28 257

24 141

37 799

29 568

Kypros

29 614

64 839

:

29 614

64 839

:

29 614

64 839

:

Latvia

6 257

6 512

12 948

6 257

6 512

12 948

6 257

6 512

14 608

Liettua

6 155

11 341

:

6 155

11 341

14 711

6 155

11 341

14 711

Luxemburg

54 600

96 343

75 471

63 358

110 132

86 745

63 358

110 132

86 745

Unkari

8 598

14 722

14 419

9 126

18 485

14 419

9 126

18 485

16 581

Malta

23 326

30 904

:

23 326

30 904

:

23 326

30 904

:

Alankomaat

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Itävalta (yleissivistävät korkeamman asteen koulut)

26 426

50 738

:

29 074

61 181

52 308

29 074

61 181

52 308

Puola

9 021

14 992

22 170

10 159

17 092

22 506

11 484

19 562

21 998

Portugali

25 758

52 441

34 727

25 758

52 441

36 386

25 758

52 441

36 386

Romania

5 024

14 205

9 614

5 345

14 205

9 775

5 345

14 205

9 775

Slovenia

22 094

34 241

:

22 094

34 241

:

22 094

34 241

:

Slovakia

8 860

11 996

13 968

8 860

11 996

13 968

8 860

11 996

13 925

Suomi

25 617

33 317

34 553

27 666

35 983

38 333

29 338

38 843

42 524

Ruotsi

22 439

31 188

26 762

22 439

31 188

26 762

24 394

33 452

28 923

Yhdistynyt kuningaskunta (Englanti ja Wales)

24 430

41 594

41 304

24 430

41 594

44 134

24 430

41 594

44 134

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

24 430

41 594

38 040

24 430

41 594

41 635

24 430

41 594

41 635

Yhdistynyt kuningaskunta (Skotlanti)

29 101

38 702

36 375

29 101

38 702

36 375

29 101

38 702

36 375

Liechtenstein (lukiot)

44 454

72 142

:

52 502

85 210

:

52 502

85 210

:

Norja

31 236

n.a.

37 537

31 236

n.a.

37 537

32 663

n.a.

40 213

Kroatia

13 394

15 950

17 103

13 394

18 139

17 103

13 394

18 139

18 249

Islanti

21 983

27 465

:

21 983

27 465

:

27 089

36 044

29 110

Turkki

20 039

23 547

:

20 039

23 547

:

18 977

22 485

:

: Tietoja ei ole saatavilla. n.a. Ei sovellettavissa.

Lähde: Eurydice

Maakohtaiset huomautukset

Bulgaria: Sääntömääräisesti määritetään opettajille vain vähimmäisperuspalkka, enimmäispalkkaa ei. Esitetyt arvot koskevat nuoria opettajia, joilla ei vielä ole opetuskokemusta.

Saksa: Tiedot lukuvuodelta 2010–11.

Puola: Alemman ja ylemmän perusasteen opettajien vähimmäis- ja enimmäispalkat määritetään vähimmäistason vaaditun pätevyyden hankkineiden opettajien osalta. Kuitenkin noin 90 prosentilla opettajista on korkeampitasoinen pätevyys ja sen ansiosta suurempi palkka.

Norja: Opettajat, joilla on 4–5-vuotinen peruskoulutus.

Kuvio 3: Alemman perusasteen ja keskiasteen (ISCED 1 ja 3) opettajien sääntömääräisen bruttomääräisen vähimmäisvuosiperuspalkan kehitys (EURO PPS, vuoden 2000 hinnat) 2000–2012

Alempi perusaste

Keskiaste

X-akseli = vertailuvuodet, 2000–2012

Y-akseli = suhteellinen prosentuaalinen kasvu, vuosi 2000 = 100

Lähde : Eurydice.

Selittävät ja maakohtaiset huomautukset

Ks. raportti kokonaisuudessaan.


Side Bar