Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. október 5.

A késedelmes fizetések kezelése a csődesemények megelőzése érdekében

Az Unióban 450 000 munkahely szűnt meg fizetésképtelenség következtében, a rendezetlen adósságok pedig évente 23,6 milliárd EUR-t tesznek ki. Az európai vállalkozások 57%-a állítja, hogy likviditási problémákkal küzd a késedelmes fizetések miatt, ami 10%-os emelkedést jelent a tavalyi évhez képest.1 Nap mint nap kis- és középvállalkozások (kkv-k) tucatjai mennek csődbe Unió-szerte azért, mert nem egyenlítik ki az általuk kibocsátott számlákat. Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke a mai napon Rómában a 27 európai uniós tagállamra és Horvátországra kiterjedő tájékoztatási kampányt indított annak érdekében, hogy véget vessenek a késedelmes fizetés ártalmas európai szokásának. A kampány célja, hogy ösztönözze a késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló irányelv gyors beépítését a nemzeti jogba, még a 2013. március 16-i végső határidőt megelőzően. A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2011/7/EU irányelv a késedelmes fizetések elleni küzdelem uniós eszköze. A kampány kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a kkv-k megismerjék az irányelv által biztosított új jogokat és e jogok gyakorlásának módját.

Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke, ipar- és vállalkozáspolitikai biztos a következőképpen nyilatkozott: „Évente kkv-k ezrei mennek csődbe, miközben arra várakoznak, hogy a partnereik kiegyenlítsék a számláikat. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy véget vessünk a késedelmes fizetés ártalmas európai szokásának, amely már régóta égető kérdés az üzleti világban. Egyértelmű, hogy a tagállamoknak haladéktalanul át kell ültetniük a késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló irányelvet a nemzeti jogrendszereikbe. Az így nyújtott támogatás alapvető jelentőségű az európai kkv-k számára a jelenlegi gazdasági válságban, amikor egyre nehezebben jutnak hitelhez. Szintén létfontosságú, hogy az európai vállalkozások, és különösen a kkv-k ismerjék a jogaikat, és azt, hogy miként élhetnek azokkal a legmegfelelőbben.”

További információk a késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló irányelvről és tagállamokban tartott tájékoztató szemináriumokról

Tájékoztató kampány a késedelmes fizetésre vonatkozó új rendelkezések érvényesülésének felgyorsítása céljából

Különösen nehéz a kkv-k számára, hogy érvényesítsék a pontos fizetéshez fűződő jogukat. A késedelmes fizetés komoly időveszteséggel és jelentős költséggel járhat, és a vita megkeserítheti a fogyasztókkal való kapcsolatokat. Az irányelv jogi keretet teremt az adósok teljesítésének kikényszerítéséhez.

A tájékoztatási kampány célja, hogy az irányelv által biztosított új jogokat megismertesse a legfontosabb európai érdekeltekkel, kiváltképpen a kkv-kel és a hatóságokkal, miközben a jogszabály mielőbbi átültetéséhez is támogatást nyújt. A kampány emellett fórumot hoz létre a kkv-k pontos fizetéshez való jogának érvényesülését segítő, bevált módszerek megosztására.

Az új szabályok egyszerűek:

  • A hatóságoknak 30 napon belül, illetve rendkívüli körülmények között 60 napon belül fizetniük kell az általuk megvásárolt árukért és szolgáltatásokért.

  • A vállalkozások kereskedelmi ügyleteinek szerződéses szabadsága: A vállalkozásoknak 60 napon belül ki kell egyenlíteniük a számláikat, kivéve, ha ettől eltérően állapodnak meg, és ha ez nem súlyosan tisztességtelen a hitelezővel szemben.

  • A vállalkozások automatikusan jogosultak arra, hogy késedelmes fizetés esetén kamatot számítsanak fel, továbbá minimum 40 EUR átalányösszegű kártérítést igényeljenek a kifizetett behajtási költségekért. Szintén kártérítést kérhetnek az összes többi ésszerű behajtási költségért.

  • A késedelmes fizetés esetén alkalmazott törvényes kamatlábat legalább 8 százalékkal az Európai Központi Bank alapkamata fölé emelik. A hatóságok nem határozhatnak meg e küszöb alatti kamatlábat késedelmes fizetés esetén.

  • A vállalkozások könnyebben megtámadhatják a súlyosan tisztességtelen feltételeket a tagállami bíróságokon.

  • Az átláthatóság fokozása és a tudatosság növelése: A tagállamoknak közzé kell tenniük a késedelmes fizetésre vonatkozó kamatlábakat, hogy valamennyi érintett fél tájékoztatást kapjon azokról.

  • A tagállamokat arra ösztönzik, hogy dolgozzák ki a pontos fizetésre vonatkozó gyakorlat szabályait.

  • A tagállamok továbbra is fenntarthatnak vagy hatályba léptethetnek olyan törvényeket és rendelkezéseket, amelyek kedvezőbbek a hitelező számára az irányelvbe foglalt előírásoknál.

Az új intézkedések fakultatív jellegűek a vállalkozások számára, mivel utóbbiakat feljogosítja, de nem kötelezi arra, hogy intézkedéseket tegyenek. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor egy adott vállalkozás meg kívánja hosszabbítani a fizetési határidőt néhány nappal vagy héttel, hogy megőrizze a felhőtlen kereskedelmi kapcsolatot egy konkrét ügyféllel. Az új intézkedések azonban kötelezőek a hatóságok számára, amelyeknek példát kell mutatniuk, és – pl. szerződéseik teljesítése révén – igazolniuk kell megbízhatóságukat és hatékonyságukat.

Előzmények

A késedelmes fizetésekről szóló irányelvet a kereskedelmi ügyletek során előforduló késedelmes fizetések elleni küzdelem céljára alakították ki. Az irányelv alapját képező jogszabály, az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag a Bizottságnak azt a szándékát tükrözi, hogy elismerje a kkv-k központi szerepét az uniós gazdaságban, továbbá kiemeli, hogy a tényleges finanszírozáshoz való hozzájutás jelenti a kkv-k előtt álló egyik legfontosabb kihívást.

MEMO/12/742

Kapcsolattartók:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar