Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. oktober 2012

Konkurser kan udgås ved at bekæmpe forsinket betaling

Konkurser har ført til tab af 450 000 arbejdspladser i EU og en udestående årlig gæld på 23,6 mia. EUR. 57 % af virksomhederne i EU har likviditetsproblemer på grund af forsinkede betalinger, hvilket er en stigning på 10 % fra sidste år1. Hver dag går snesevis af små og mellemstore virksomheder (smv'er) i EU konkurs, fordi de ikke får betaling for deres regninger. For at gøre en ende på denne ødelæggende tradition med forsinkede betalinger i EU annoncerede næstformand Antonio Tajani i dag i Rom en oplysningskampagne i alle 27 EU-medlemsstater og Kroatien. Kampagnen skal fremskynde indarbejdelsen af direktivet om forsinket betaling i de nationale lovgivninger endda før den absolutte frist, som er den 16. marts 2013. Direktiv 2011/7/EU om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner er EU's værktøj til at bekæmpe forsinket betaling. Med kampagnen lægges der særlig vægt på at oplyse små og mellemstore virksomheder om de rettigheder, de får med direktivet, og om, hvordan de kan udnytte disse rettigheder.

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, kommissær for erhvervsliv og iværksætteri, udtalte: "Hvert år går tusinder af små og mellemstore virksomheder konkurs, fordi de ikke får betaling for deres fakturaer. Vi bestræber os på at gøre en ende på denne ødelæggende tradition med forsinket betaling i EU, som længe har været et problem for erhvervslivet. Det står klart, at medlemsstaterne hurtigst muligt skal indarbejde direktivet om forsinket betaling i deres lovgivninger. Det vil være en værdifuld støtte for små og mellemstore virksomheder i den aktuelle økonomiske krise, hvor virksomhedernes kreditmuligheder er blevet vanskelige. Det er derfor også vigtigt, at de europæiske virksomheder, især små og mellemstore virksomheder, kender deres rettigheder og ved, hvordan de bedst udnytter dem."

Supplerende oplysninger om direktivet om forsinket betaling og informationsseminarer i EU-landene

Oplysningskampagnen skal fremskynde indførelsen af de nye bestemmelser om forsinket betaling

Små og mellemstore virksomheder har meget svært ved at gøre opmærksom på deres ret til rettidig betaling. Forsinket betaling kan medføre høje omkostninger i form af tid og penge, og en tvist kan forværre forholdet til kunderne. Direktivet indeholder et regelsæt for at rette krav mod skyldnere.

Målet med oplysningskampagnen er at gøre de vigtigste europæiske aktører, især små og mellemstore virksomheder og offentlige myndigheder, mere bevidste om de nye rettigheder, som de får med direktivet, samtidig med at der ydes støtte til at fremskynde gennemførelsen af direktivet. Kampagnen lancerer desuden et forum til udveksling af bedste praksis for at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at opnå rettidig betaling.

De nye regler er enkle:

  • Offentlige myndigheder skal betale for de varer og tjenesteydelser, de får leveret, inden 30 dage eller, i ganske særlige tilfælde, inden 60 dage.

  • Aftalefrihed i handelstransaktioner: Virksomheder skal betale deres fakturaer inden 60 dage, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og forudsat at det ikke er klart urimeligt over for kreditor.

  • Virksomheder er automatisk berettigede til at opkræve morarenter for forsinket betaling og kan opkræve et fast minimumsbeløb på 40 EUR som kompensation for omkostningerne ved inddrivelse. De kan også kræve kompensation for alle rimelige omkostninger ved inddrivelse.

  • Den lovbestemte morarente for forsinket betaling forhøjes til mindst 8 procentpoint over Den Europæiske Centralbanks referencerente. Offentlige myndigheder har ikke lov til at fastsætte en rentesats for forsinket betaling, der ligger under denne grænse.

  • Virksomheder får nemmere ved at anfægte klart urimelige vilkår og urimelig praksis ved domstolene.

  • Gennemsigtighed og bevidstgørelse: Medlemsstaterne skal offentliggøre rentesatsen for forsinket betaling, således at alle involverede parter er informerede.

  • EU-landene opfordres til at etablere kodekser for hurtig betaling.

  • EU-landene kan fortsat have eller indføre love og bestemmelser, der er gunstigere for kreditor end direktivets bestemmelser.

De nye foranstaltninger er valgfri for virksomhederne, for så vidt de opnår retten til at gribe ind, men er ikke forpligtede til at gøre det. Til tider kan en virksomhed ønske at forlænge betalingsperioden med nogle dage eller uger for at bevare et godt forhold til en bestemt kunde. De nye foranstaltninger er dog obligatoriske for offentlige myndigheder. De skal foregå som et eksempel og vise deres pålidelighed og effektivitet ved at overholde deres aftaler.

Baggrund

Meningen med EU's direktiv om forsinket betaling var at bekæmpe forsinket betaling i handelstransaktioner. Basisloven, Small Business Act (SBA) (loven om små virksomheder), afspejler Kommissionens vilje til at anerkende små og mellemstore virksomheders vigtige betydning for EU's økonomi og understregede, at adgang til finansiering er en af de store udfordringer for små og mellemstore virksomheder.

MEMO/12/742

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar