Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 oktober 2012

OPEN DAYS 2012: Regionalpolitikens betydelse för tillväxten i EU

Det största årliga evenemanget inom regional- och stadspolitiken – OPEN DAYS – fyller tio år i år och tioårsdagen infaller vid en kritisk tidpunkt. Diskussionerna om EU:s budget går in i sin slutliga och avgörande fas och man planerar för omfattande diskussioner kring hur strukturfonderna kan reformeras. Fler än 6 000 regionala förtroendevalda från hela Europa kommer att ställa sig bakom kravet på en fortsatt stark regionalpolitik som ges de budgetmedel som krävs för detta.

Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy, Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Europaparlamentets ordförande Martin Schulz kommer att inledningstala vid evenemanget som består av fyra dagar av debatt och diskussion. Som värdar för evenemanget står Johannes Hahn, som är kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitiken, och Ramón Luis Valcárcel, som är Regionkommitténs ordförande. De båda kommer att delta i en paneldiskussion om den centrala roll som EU:s sammanhållningspolitik har när det gäller att investera i Europas ekonomiska återhämtning och att se till att vi uppnår målen för Europa 2020-strategin.

– Open Days 2012 kommer att gå av stapeln vid en tidpunkt som är av stor betydelse för regionalpolitikens framtid, säger Johannes Hahn. Evenemanget är en möjlighet för våra regionala partner att göra sina röster hörda i detta avgörande skede.. Kommissionen har lagt fram sitt förslag och är fast besluten att försvara det. Vi förfogar över ett utmärkt redskap för att tackla krisen och har för avsikt att hjälpa var och en av EU:s regioner att göra vad som krävs för att motverka den. Men vi behöver en realistisk budget så att EU-medlen kan fortsätta att arbeta för tillväxt, och framför allt skapa arbetstillfällen - och hopp.

– Vi kommer inte att kunna ta oss ur krisen eller skapa ekonomisk återhämtning utan en stark sammanhållningspolitik som omfattar alla EU:s regioner, tillägger Regionkommitténs ordförande Ramón Luis Valcárcel. EU:s budgetförhandlingar befinner sig i en känslig fas och Open Days-evenemanget kan hjälpa oss att visa på vikten av en stark sammanhållningspolitik genom att det fokuserar på konkreta exempel på hur regioner och städer bidrar till att skapa en hållbar tillväxt genom strukturfonderna. För Regionkommittén är evenemanget också ett tillfälle att synliggöra och sprida resultaten av Regionkommitténs intensiva nätverks- och övervakningsverksamhet, vars syfte är att skapa bättre förutsättningar för att förverkliga målen för Europa 2020-strategin.

Open Days kommer att visa vilka resultat som EU:s regionalpolitik gett.

Tack vare att medlen sätts in på de områden där de behövs bäst har EU-investeringarna enligt våra beräkningar gjort att minst 56 000 små och medelstora företag fått tillgång till finansiering.

I kombination med Barrosoinitiativet har regionalpolitiken bidragit till att 460 000 ungdomar kommit med i program mot arbetslöshet.

450 000 arbetstillfällen har skapats av företag som fått stöd från EU:s strukturfonder sedan 2007.

Open Days kommer att bidra till att utforma den framtida politiken. Deltagarna kommer att delta i mer än 100 seminarier och workshoppar med inriktning på temat ”Europas städer och regioner – var med och påverka!”. Fokus kommer att ligga på de prioriteringar som är viktigast för den kommande finansieringsperioden 2014 – 2020, dvs.:

  • Smart och grön tillväxt för alla, främjande av innovation och forskning och utveckling.

  • Stöd till små och medelstora företag.

  • Territoriellt samarbete.

  • Konkreta resultat och mätning av dessa för en mer effektiv och strategisk politik.

De viktigaste punkterna i programmet

Paneldiskussion mellan Regionkommitténs ordförande Ramon Luis Valcárcel och Johannes Hahn, den 8 oktober kl. 14.30.

Öppet rundabordssamtal med pressen och Johannes Hahn på temat ”De regionalpolitiska investeringarnas betydelse för EU-budgeten”, den 9 oktober, kl. 8.30-9.30 (Schumanrummet, Berlaymont).

Högnivådebatt om konkurrens, statligt stöd och regional utveckling med Joaquin Almunia, kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrensfrågor, och Johannes Hahn. Albert Borchette Centre, torsdag den 11 oktober, kl. 10.00, rum 0A.

RegioStars-priset 2013: Johannes Hahn delar ut RegioStarspriset 2013. Tävlingen innebär att 27 projekt tävlar i olika fem kategorier och syftet är att belysa det utmärkta och innovativa arbete som utförs på fältet. Regionkommittén den 9 oktober kl. 16.00.

Föreläsningar och seminarier på Open Days-universitetet med experter från hela Europa.

Årets mötesplats hos Regionkommittén fokuserar på lokalt ledd utveckling och det kommer att hållas 16 seminarier som inriktas på denna nya aspekt av urban- och lokalutveckling under perioden efter 2013. Dessutom arrangeras en utställning med verk av tio konstnärer på temat tio år med OPEN DAYS och Interreg IVC (ett program som finansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden).

Mellan september och november anordnas dessutom fler än 350 lokala evenemang i samtliga 27 EU-länder och i elva andra länder, bland annat Bosnien-Hercegovina, Island, Kroatien, Montenegro, Norge, Schweiz, Serbien och Turkiet. Tema för dessa är ”Europa i min region – Europa i min hemstad”.

Mer information:

www.opendays.europa.eu

@EU_Regional / @EU_CoR: #euopendays - Alla foton kommer att läggas ut på Flickr

Mediaprogrammet

Regionala partnerskap

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar