Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 5. oktobra 2012

DNEVI ODPRTIH VRAT 2012: regionalna politika EU kot evropski sklad za rast

Največja vsakoletna prireditev na področju regionalne in mestne politike beleži svojo deseto obletnico v odločilnem času. Razprave o proračunu EU prehajajo v sklepno, ključno fazo, v obravnavi so pomembne reforme delovanja strukturnih skladov. Več kot 6 000 regionalnih predstavnikov iz vse Evrope se bo pridružilo pozivu po močni regionalni politiki z ustreznim proračunom.

Predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy, predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso in predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz bodo odprli štiri dni pogovorov in razprav. Gostitelja prireditve, evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn in predsednik Odbora regij Ramón Luis Valcárcel, bosta sodelovala na okrogli mizi na visoki ravni o osrednji vlogi kohezijske politike EU pri vlaganjih v oživitev evropskega gospodarstva in uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020.

Komisar Hahn je dejal: „DNEVI ODPRTIH VRAT 2012 prihajajo v trenutku, ki je ključen za prihodnost naše politike. Naši regionalni partnerji lahko v tem odločilnem času izrazijo svoja mnenja. Evropska komisija je predstavila svoj predlog, ki ga bo odločno zagovarjala. Imamo idealno orodje za obvladovanje krize in bomo pri tem pomagali vsem regijam EU. Potrebujemo pa realističen proračun, da bomo tudi v prihodnje imeli na voljo sredstva EU za rast in zlasti za ustvarjanje delovnih mest – in upanja.“

Predsednik Odbora regij Valcárcel je dodal: „Brez močne kohezijske politike, zasnovane za vse regije EU, ni izhoda iz krize in oživitve gospodarstva. V tej občutljivi fazi pogajanj o proračunu EU bodo dnevi odprtih vrat to ponazorili s konkretnimi primeri, kako regije in mesta s pomočjo strukturnih skladov pospešujejo trajnostno rast. Ta prireditev je zato za Odbor regij dobra priložnost, da pokaže rezultate svojih obsežnih dejavnosti mreženja in spremljanja, namenjenih lažjemu doseganju ciljev strategije Evropa 2020.“

Dnevi odprtih vrat bodo pokazali, kaj vse omogoča regionalna politika EU:

Po ocenah so naložbe EU omogočile dostop do sredstev vsaj 56 000 malim in srednje velikim podjetjem, pri čemer so bila sredstva preusmerjena na področja, na katerih so najpotrebnejša.

Skupaj z Barrosovo pobudo so pripomogle k vključitvi 460 000 mladih v programe zmanjševanja brezposelnosti.

Podjetja so s podporo strukturnih skladov EU od 2007 ustvarila 450 000 delovnih mest.

  • Dnevi odprtih vrat bodo sooblikovali politiko prihodnosti: predstavniki regionalne politike bodo sodelovali v več kot 100 seminarjih in delavnicah pod geslom Evropske regije in mesta: na poti do sprememb (Europe's Regions and Cities: Making a Difference). Osredotočili se bodo na ključne prednostne naloge naslednjega obdobja financiranja (2014–2020);

  • podpora malim in srednje velikim podjetjem;

  • teritorialno sodelovanje;

  • zagotavljanje in ocenjevanje rezultatov za učinkovitejšo in bolj strateško politiko.

Poudarki iz programa

Okrogla miza s predsednikom Odbora regij Ramónom Luisom Valcárcelom in komisarjem Johannesom Hahnom 8. oktobra ob 14.30.

Okrogla miza za novinarje Ohranitev regionalne politike kot naložbenega dela proračuna EU (Securing Regional Policy as The Investment Arm of the EU Budget) s komisarjem Johannesom Hahnom 9. oktobra med 8.30 in 9.30 (dvorana Schuman, Berlaymont).

Razprava na visoki ravni o konkurenci, državnih pomočeh in regionalnem razvoju s podpredsednikom Komisije in komisarjem za konkurenco Joaquínom Almunio ter komisarjem Johannesom Hahnom v centru Albert Borchette v četrtek, 11. oktobra, ob 10.00 v dvorani 0A.

Nagrade RegioStars 2013. 27 projektov, ki so tekmovali v petih kategorijah, kaže na odlično in inovativno delo na terenu; Komisar Hahn jih bo 9. oktobra ob 16.00 predstavil na Odboru regij.

Univerza DNEVOV ODPRTIH VRAT: predavanja in seminarji strokovnjakov iz vse Evrope.

V središču letošnjega srečevališča, ki ga gosti Odbor regij, bo „lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost“. Udeleženci se bodo na 16 delavnicah ukvarjali z novim konceptom mestnega oziroma lokalnega razvoja v obdobju po letu 2013. Deset umetnikov razstavlja svoja dela na temo 10. obletnice dnevov odprtih vrat. Predstavljen bo program INTERREG IVC, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Med septembrom in novembrom je poleg seminarjev v Bruslju v vseh 27 državah članicah EU ter 11 drugih državah, vključno z Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Islandijo, Črno goro, Norveško, Srbijo, Švico in Turčijo, načrtovanih več kot 350 lokalnih dogodkov z naslovom „Evropa v moji regiji/Evropa v mojem mestu“.

Več informacij:

www.opendays.europa.eu

@EU_Regional / @EU_CoR: #euopendays – vse fotografije bodo na voljo na spletnem mestu Flickr

Program za medije

Regionalna partnerstva

Kontakta:

Shirin Wheeler (+32 22966565)

Annemarie Huber (+32 22993310)


Side Bar