Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 5 października 2012 r.

OPEN DAYS 2012: Unijna polityka regionalna jako zabezpieczenie finansowania wzrostu w Europie

Największe doroczne wydarzenie w obszarze polityki regionalnej i miejskiej odbywa się po raz dziesiąty w krytycznym momencie. Rozmowy na temat budżetu UE wchodzą w ostateczną, decydującą fazę, a najważniejsze reformy dotyczące sposobu funkcjonowania funduszy strukturalnych są przedmiotem dyskusji. Ponad 6 tys. przedstawicieli regionów z całej Europy przyłączy się do apelu o silną politykę regionalną dysponującą odpowiednim budżetem.

Przewodniczący Rady Europejskiej Herman van Rompuy, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz otworzą czterodniową sesję debat i dyskusji. Gospodarze spotkania – komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn oraz przewodniczący Komitetu Regionów Ramón Luis Valcárcel – wezmą udział w panelu wysokiego szczebla na temat zasadniczej roli polityki spójności UE w inwestowaniu w naprawę gospodarczą w Europie i w realizacji celów strategii „Europa 2020”.

Komisarz Johannes Hahn powiedział: „OPEN DAYS 2012 odbywa się w momencie kluczowym dla przyszłości polityki regionalnej. Nasi partnerzy regionalni mają możliwość zabrania głosu w tym decydującym okresie. Komisja przedstawiła swój wniosek do dyskusji i jest zdecydowana występować w jego obronie. Mamy do dyspozycji idealne narzędzie do radzenia sobie z kryzysem i jesteśmy gotowi udzielić pomocy w tym zakresie każdemu regionowi UE. Potrzebujemy jednak realistycznego budżetu, tak aby unijne fundusze mogły nadal służyć wzrostowi gospodarczemu, a przede wszystkim – tworzeniu miejsc pracy i dawaniu nadziei”.

Przewodniczący Komitetu Regionów Ramón Luis Valcárcel dodał: „Niemożliwe jest wyjście z kryzysu ani naprawa gospodarcza bez zdecydowanej polityki spójności, zaprojektowanej dla wszystkich regionów UE. W tak trudnym momencie negocjacji dotyczących budżetu UE impreza Open Days pomoże jasno to pokazać za pomocą konkretnych przykładów pokazujących, w jaki sposób regiony i miasta wspierają trwały wzrost gospodarczy za pośrednictwem funduszy strukturalnych. Dla Komitetu Regionów jest to także szansa, aby uwidocznić i udostępnić wyniki intensywnych działań w zakresie nawiązywania kontaktów i monitorowania, mających na celu poprawę realizacji celów strategii »Europa 2020«”.

Open Days pokaże, jakie efekty przynosi polityka regionalna UE.

Z naszych szacunków wynika, że dzięki skierowaniu funduszy tam, gdzie są one najbardziej potrzebne, inwestycje UE zapewniły dostęp do finansowania co najmniej 56 tys. MŚP.

W połączeniu z inicjatywą przewodniczącego Barroso umożliwiły one uczestnictwo 460 tys. młodych ludzi w programach zwalczania bezrobocia.

Od 2007 r. przedsiębiorstwa wspierane z funduszy strukturalnych UE stworzyły 450 tys. miejsc pracy.

Open Days pomoże określić politykę na przyszłość. Przedstawiciele polityki regionalnej wezmą udział w ponad 100 seminariach i warsztatach – pod hasłem „Regiony i miasta Europy mogą wiele zmienić”. W najbliższym okresie finansowania w latach 2014–2020 nacisk zostanie położony na kluczowe priorytety:

  • inteligentny i ekologiczny wzrost dla wszystkich, promowanie innowacji, badań i rozwoju;

  • wsparcie dla MŚP;

  • współpracę terytorialną;

  • osiąganie i mierzenie wyników na rzecz bardziej efektywnej i strategicznej polityki.

Najważniejsze punkty programu

Przewodniczący Komitetu Regionów Ramon Luis Valcárcel oraz komisarz Johannes Hahn: dyskusja panelowa w dniu 8 października o godz. 14.30.

Komisarz Johannes Hahn weźmie udział w otwartych dla prasy obradach okrągłego stołu „Zabezpieczenie polityki regionalnej jako element inwestycyjny budżetu UE” w dniu 9 października w godz. 8.30-9.30 (sala Schuman, Berlaymont).

Wiceprzewodniczący Komisji Joaquín Almunia, odpowiedzialny za politykę konkurencji, i komisarz Johannes Hahn poprowadzą debatę na wysokim szczeblu na temat konkurencji, pomocy państwa i rozwoju regionalnego: Albert Borchette Centre, czwartek 11 października, godz. 10.00, sala 0A.

Nagrody RegioStars 2013 r.: 27 projektów konkurujących ze sobą w pięciu kategoriach stanowi okazję do zaprezentowania doskonałych i innowacyjnych działań w terenie – zostaną one zaprezentowane przez komisarza Johannesa Hahna w Komitecie Regionów dnia 9 października o godz. 16.00.

Eksperci z całej Europy poprowadzą wykłady i seminaria w ramach Uniwersytetu OPEN DAYS.

„Rozwój kierowany przez lokalną społeczność” będzie kluczowym punktem tegorocznego „Punktu spotkań” zlokalizowanego w Komitecie Regionów z 16 warsztatami poświęconymi temu nowemu elementowi w rozwoju miast i rozwoju lokalnym w okresie po 2013 r. Wystawa z udziałem 10 artystów przedstawiająca 10 lat imprezy OPEN DAYS, a także poświęcona INTERREG IVC – programowi finansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oprócz seminariów odbywających się w Brukseli w okresie od września do listopada zaplanowano 350 wydarzeń lokalnych pod hasłem „Europa w moim regionie, Europa w moim mieście”, odbywających się we wszystkich 27 państwach członkowskich UE, a także w 11 innych krajach, w tym w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Islandii, Czarnogórze, Norwegii, Serbii, Szwajcarii i Turcji.

Dodatkowe informacje:

www.opendays.europa.eu

@EU_Regional / @EU_CoR: #euopendays – wszystkie zdjęcia będą dostępne w serwisie

Flickr.

Program dla mediów

Partnerstwa regionalne

Kontakt:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar