Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 5 oktober 2012

OPEN DAGEN 2012: Het veiligstellen van het Regionaal beleid van de EU als investering in de groei van Europa

Het grootste jaarlijkse evenement ter wereld voor regionaal beleid en stadsontwikkeling viert zijn tiende verjaardag op een kritiek moment. De besprekingen over de EU-begroting komen in de laatste, cruciale fase en ingrijpende veranderingen in de werking van de structuurfondsen liggen op tafel. Meer dan 6 000 regionale vertegenwoordigers uit heel Europa sluiten zich aan bij de roep om een solide regionaal beleid met een passend budget.

Herman Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie en Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement, openen deze vierdaagse van debat en discussie. Johannes Hahn, de commissaris voor Regionaal Beleid en Ramón Luis Valcárcel, de voorzitter van het Comité van de Regio's, die dit evenement organiseren, zullen deelnemen aan een panelgesprek op hoog niveau over de centrale rol van het cohesiebeleid van de EU bij de inspanningen voor het economische herstel van Europa en bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie.

Commissaris Hahn stelde het zo: "De OPEN DAGEN 2012 komen op een moment dat cruciaal is voor de toekomst van ons beleid. Onze regionale partners krijgen de kans om in deze beslissende periode hun stem te laten horen. De Commissie heeft haar voorstel ingediend en zal dat vastberaden verdedigen. We beschikken over een uitstekend instrument om de crisis aan te pakken en wij zijn vastbesloten alle Europese regio's stuk voor stuk daarbij te helpen. We hebben echter een realistisch budget nodig, zodat we EU-fondsen kunnen blijven inzetten voor groei, en vooral om te zorgen voor nieuwe banen – en hoop."

Voorzitter van het Comité van de Regio's Valcárcel beaamde: "Zonder een sterk cohesiebeleid, bedoeld voor alle Europese regio's, is er geen uitweg uit de crisis en geen economisch herstel. In deze delicate fase van de EU-begrotingsonderhandelingen zullen de Open Dagen dit verduidelijken door concrete voorbeelden te geven over hoe regio's en steden via de structuurfondsen duurzame groei ondersteunen. Voor het Comité van de Regio's is dit tevens een kans om de resultaten van zijn intense networking- en monitoringactiviteiten, die voor betere prestaties in het kader van de Europa 2020-doelstellingen moeten zorgen, zichtbaar en toegankelijk te maken."

De Open Dagen tonen wat het regionaal beleid van de EU doet:

Door middelen te verschuiven naar waar ze het hardst nodig zijn, hadden dankzij EU-investeringen volgens onze schatting ten minste 56 000 kmo's toegang tot financiering.

Samen met het Barroso-initiatief heeft dit 460 000 jongeren de weg helpen vinden naar programma's om de werkloosheid te bestrijden.

Sinds 2007 zijn door de ondernemingen die steun krijgen uit de structuurfondsen van de EU 450 000 nieuwe banen gecreëerd.

De Open Dagen helpen bij het bepalen van het beleid voor de toekomst: vertegenwoordigers van het regionale beleid nemen deel aan meer dan 100 seminars en workshops onder de titel 'Europe's Regions and Cities: Making a Difference' (Europa's regio's en steden: zij maken het verschil). De nadruk komt te liggen op sleutelprioriteiten voor de volgende financieringsperiode 2014-2020:

  • slimme en groene groei voor iedereen, bevordering van innovatie/onderzoek en ontwikkeling;

  • steun voor kmo's;

  • territoriale samenwerking;

  • resultaten neerzetten en meten voor een doeltreffender en strategischer beleid.

Hoofdpunten van het programma

Voorzitter van het Comité van de Regio's Ramon Luis Valcárcel en commissaris Johannes Hahn: paneldiscussie op 8 oktober om 14.30 uur.

Commissaris Johannes Hahn bij het open rondetafelgesprek 'Securing Regional Policy as The Investment Arm of the EU Budget' (Het veiligstellen van het regionaal beleid als investeringsonderdeel van de EU-begroting) op 9 oktober van 8.30 tot 9.30 uur (Schumanzaal, Berlaymontgebouw).

Vicevoorzitter van de Commissie Joaquin Almunia, verantwoordelijk voor Mededinging, en commissaris Johannes Hahn bij het debat op hoog niveau over mededinging, staatssteun en regionale ontwikkeling: Conferentiecentrum Albert Borschette, donderdag 11 oktober om 10.00 uur, zaal 0A.

2013 RegioStars Awards: 27 projecten die meedingen in vijf categorieën zetten het uitmuntende en innovatieve werk aan de basis in de schijnwerpers: gepresenteerd door commissaris Hahn bij het Comité van de Regio's op 9 oktober om 16.00 uur.

Experts uit alle regio's van Europa houden lezingen en seminars op de "Open Dagen Universiteit".

Door de plaatselijke gemeenschappen geleide lokale ontwikkeling ("Community-led local development" of "CLLD") staat dit jaar centraal op het "Trefpunt" dat georganiseerd wordt door het Comité van de Regio's, met 16 workshops over dit nieuwe concept in stedelijke en plaatselijke ontwikkeling in de periode na 2013. Verder is er nog een tentoonstelling met tien kunstenaars die hun voorstelling geven van tien jaar Open Dagen en van Interreg IVc, het programma dat door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling wordt gefinancierd.

Naast de seminars in Brussel zijn tussen september en november in alle 27 lidstaten van de EU en in elf andere landen waaronder Bosnië-Herzegovina, Kroatië, IJsland, Montenegro, Noorwegen, Servië, Zwitserland en Turkije meer dan 350 lokale evenementen onder het motto "Europa in mijn regio/stad" gepland.

Meer informatie:

www.opendays.europa.eu

@EU_Regional / @EU_CoR: #euopendays – Alle foto's kan je vinden op Flickr

Media programme

Regionale partnerschappen

Contact:

Shirin Wheeler +32 22966565

Annemarie Huber +32 22993310


Side Bar