Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 5. oktobrī

ATVĒRTO DURVJU DIENAS 2012: Nostiprināt ES reģionālo politiku Eiropas izaugsmes finansēšanai

Lielākā ikgadējā pasākuma reģionālās un pilsētpolitikas jomā desmitgade tiek atzīmēta izšķirošā brīdī. Sarunas par ES budžetu ir nonākušas būtiskajā beigu posmā, un notiek apspriešanās par nozīmīgām reformām struktūrfondu darbībā. Vairāk nekā 6000 reģionālo pārstāvju no visas Eiropas apņemsies īstenot spēcīgu reģionālo politiku ar atbilstošiem budžeta līdzekļiem.

Četru dienu debates un diskusijas atklās Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis van Rompejs, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs. Pasākuma vadītāji - reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns un Reģionu komitejas priekšsēdētājs Ramons Luis Valkarsels - piedalīsies augsta līmeņa debatēs par ES kohēzijas politikas centrālo lomu Eiropas ekonomikas atveseļošanās veicināšanā un "Eiropa 2020" mērķu sasniegšanā.

Komisārs Johanness Hāns: "ATVĒRTO DURVJU DIENAS 2012 notiek mūsu politikas nākotnei nozīmīgā brīdī. Mūsu reģionālajiem partneriem ir iespēja paust savu viedokli šajā izšķirošajā periodā. Komisija ir iesniegusi savu priekšlikumu un ir apņēmības pilna to aizstāvēt. Mūsu rīcībā ir ideāls instruments, lai pārvarētu krīzi, un mēs esam apņēmušies palīdzēt katram ES reģionam šajā darbā. Taču mums ir nepieciešams arī atbilstošs budžets, lai ES fondi arī turpmāk varētu atbalstīt izaugsmi un jo īpaši radītu darbavietas un cerību."

Reģionu komitejas priekšsēdētājs Ramons Luis Valkarsels piebilda: "Bez spēcīgas kohēzijas politikas, kas aptver visus ES reģionus, nav iespējams izkļūt no krīzes, ne arī atveseļot ekonomiku. Šajā delikātajā ES budžeta sarunu posmā atvērto durvju dienas palīdzēs skaidrot šo nostāju, sniedzot konkrētus piemērus par to, kā reģioni un pilsētas atbalsta ilgtspējīgu izaugsmi, izmantojot struktūrfondus. Reģionu komitejai tā ir arī iespēja informēt par rezultātiem, kas panākti ar intensīvām sadarbības un uzraudzības darbībām, kuru mērķis ir atbalstīt "Eiropa 2020" mērķu sasniegšanu."

Atvērto durvju dienas iepazīstinās ar ES reģionālās politikas rezultātiem.

Pārvirzot finansējumu uz jomām, kurās tas ir visvairāk vajadzīgs, mūsu aplēses liecina, ka ES ieguldījums ir nodrošinājis piekļuvi finansējumam vismaz 56 000 mazo un vidējo uzņēmumu.

Kopā ar Barrozu iniciatīvu tas ir palīdzējis 460 000 jauniešu piedalīties programmās bezdarba apkarošanai.

ES struktūrfondu atbalstītie uzņēmumi kopš 2007. gada ir radījuši 450 000 darbavietas.

Atvērto durvju dienas palīdzēs noteikt turpmāko politiku. Reģionālās politikas pārstāvji piedalīsies vairāk nekā 100 semināros un darbsemināros, kurus vieno moto „Eiropas reģioni un pilsētas: laiks izmaiņām". Lielākā uzmanība tiks pievērsta galvenajām prioritātēm nākamajā finansēšanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam:

  • gudra un videi nekaitīga izaugsme visiem, jauninājumu/pētniecības un izstrādes veicināšana;

  • atbalsts MVU;

  • teritoriālā sadarbība;

  • nodrošināt un apzināt rezultātus, lai īstenotu efektīvāku un stratēģiskāku politiku.

Programmas galvenie punkti

Reģionu komitejas priekšsēdētājs Ramons Luis Valkarsels un komisārs Johanness Hāns: ekspertu diskusija 8. oktobrī pulksten 14.30.

Komisārs Johanness Hāns pie apaļā galda kopā ar preses pārstāvjiem "Securing Regional Policy as The Investment Arm of the EU Budget" (Nodrošināt, lai ieguldījumi no ES budžeta notiktu, izmantojot reģionālo politiku) 9. oktobrī no pulksten 8.30 līdz 9.30 (Schuman telpā, Berlaymont ēkā).

Par konkurenci atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Hoakins Almunja un komisārs Johanness Hāns rīkos augsta līmeņa debates par konkurenci, valsts atbalstu un reģionālo attīstību: Albert Borschette centrs, ceturtdien 11. oktobrī pulksten 10.00, telpa 0A.

2013. gada "RegioStars" balvas: 27 projekti, kuri sacentās piecās kategorijās, parāda lielisko un inovatīvo darbu, kas veikts reģionos. Prezentāciju vadīs komisārs Johannes Hāns Reģionu komitejā 9. oktobrī pulksten 16.00.

Eksperti no visas Eiropas lasīs lekcijas un vadīs seminārus ATVĒRTO DURVJU DIENU universitātē.

"Uz sabiedrību orientēta vietējā attīstība" būs uzmanības centrā šā gada "Tikšanās vietā" (Meeting place), kas 16 darbsemināros norisināsies Reģionu komitejā, lai apskatītu šo jauno iezīmi pilsētu/vietējā attīstībā laikā pēc 2013. gada. Notiks arī 10 mākslinieku darbu izstāde, kurā būs attēloti atvērto durvju dienu 10 gadi un INTERREG IVC — programma, kas finansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Papildus semināriem Briselē no septembra līdz novembrim tiek plānoti vairāk nekā 350 pasākumi par tēmu "Eiropa manā reģionā/pilsētā", kas notiks visās 27 ES dalībvalstīs, kā arī 11 citās valstīs, tostarp Bosnijā un Hercegovinā, Horvātijā, Islandē, Melnkalnē, Norvēģijā, Serbijā, Šveicē un Turcijā.

Plašāka informācija:

www.opendays.europa.eu.

@EU_Regional / @EU_CoR: #euopendays – Visi foto būs pieejami Flickr.

Media programme

Regional Partnerships

Kontaktpersonas:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar