Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5.10.2012

Open Days 2012: EU:n aluepolitiikan varojen turvaaminen Euroopan kasvua varten

Maailman suurin alue- ja kaupunkipolitiikkaa käsittelevä vuotuinen tapahtuma täyttää kymmenen vuotta kriittisellä hetkellä. EU:n budjettineuvottelut ovat tulossa lopulliseen ratkaisuvaiheeseensa, ja käsiteltävänä on merkittäviä uudistuksia rakennerahastojen toimintatapaan. Yli 6 000 alueiden edustajaa ympäri Eurooppaa vetoaa vahvan aluepolitiikan ja sitä vastaavan budjetin puolesta.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy, Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz avaavat nelipäiväsen väittely- ja keskustelutapahtuman. Tapahtuman isäntinä toimivat aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn ja alueiden komitean puheenjohtaja Ramón Luis Valcárcel. He myös osallistuvat korkean tason paneelikeskusteluun, jonka aiheena on EU:n koheesiopolitiikan keskeinen asema Euroopan talouden elpymiseen tähtäävissä investoinneissa ja Eurooppa 2020 ‑strategian tavoitteiden saavuttamisessa.

”Open Days 2012 ‑tapahtuma sijoittuu merkittävään ajankohtaan alamme politiikan tulevaisuuden kannalta,” totesi komissaari Hahn. ”Alueellisilla kumppaneillamme on nyt tilaisuus saada äänensä kuuluville tänä ratkaisevan tärkeänä hetkenä. Komissio on antanut ehdotuksensa ja aikoo myös puolustaa sitä. Meillä on käytettävissämme oiva väline kriisin torjuntaan, ja olemme vakaasti päättäneet auttaa toisiamme ja jokaista Euroopan aluetta myös hyödyntämään sitä. Mutta tätä varten tarvitsemme realistisen budjetin, jotta EU-rahastoista voidaan jatkossakin tukea kasvua ja ennen kaikkea työpaikkojen – ja toivon – syntymistä.”

”Kriisistä ei löydy ulospääsyä eikä talous voi elpyä ilman vahvaa koheesiopolitiikkaa,” lisäsi alueiden komitean puheenjohtaja Valcárcel. ”Tällaisessa EU:n budjettineuvottelujen herkässä vaiheessa Open Days ‑tapahtuma tarjoaa selkeitä käytännön esimerkkejä siitä, miten alueet ja kaupungit tukevat kestävää kasvua rakennerahastojen avulla. Alueiden komitealle tämä on myös mahdollisuus tuoda näkyville ja saataville niitä tuloksia, joita on saatu komitean intensiivisestä verkottumis- ja seurantatoiminnasta, jolla pyritään tehostamaan Eurooppa 2020 –strategian tavoitteiden toteutumista.”

Open Days –tapahtuma osoittaa, miten EU:n aluepolitiikan avulla päästään tavoitteisiin:

Kun aluepolitiikan varoja on suunnattu sinne, missä niitä kipeimmin tarvitaan, arvioiden mukaan EU-investoinnit ovat antaneet mahdollisuuden rahoituksen saantiin vähintään 56 000 pk-yritykselle.

Yhdessä Barroson aloitteen kanssa aluepolitiikalla on autettu 460 000 nuoren osallistumista työttömyyttä torjuviin ohjelmiin.

EU:n rakennerahastoista tukea saaneet yritykset ovat luoneet 450 000 työpaikkaa vuodesta 2007 alkaen.

Open Days ‑tapahtuma tukee tulevaisuuden politiikan määrittelyä: Aluepolitiikan edustajat osallistuvat yli 100 seminaariin ja työpajaan tunnuksella ”Euroopan alueet ja kaupungit: vaikuttavaa toimintaa”. Keskeisenä aiheena ovat seuraavan rahoituskauden 2014–2020 painopisteet:

  • Älykästä ja kestävää kasvua kaikille, innovaatioiden sekä tutkimuksen ja kehittämisen tukeminen

  • Pk-yritysten tuki

  • Alueellinen yhteistyö

  • Tulosten tarjoaminen ja mittaaminen yhä tehokkaampaa ja strategisempaa politiikkaa varten.

Ohjelman pääkohdat

Alueiden komitean puheenjohtaja Ramón Luis Valcárcel ja komissaari Johannes Hahn: paneelikeskustelu 8. lokakuuta klo 14.30.

Komissaari Johannes Hahn avoimessa lehdistön pyöreässä pöydässä, aiheena ”Aluepolitiikan turvaaminen EU:n budjetin investointivälineenä”, 9. lokakuuta klo 8.30–9.30 (Schuman-huone, Berlaymont).

Komission varapuheenjohtaja Joaquin Almúnia ja komissaari Johannes Hahn järjestävät korkean tason keskustelutilaisuuden kilpailusta, valtiontuista ja aluekehityksestä: Albert Borchette ‑keskus huone 0A, torstaina 11. lokakuuta klo 10.00.

Vuoden 2013 RegioStars -palkinnot: Viidessä kilpailuluokassa kisaa 27 hanketta, joissa korostuu korkeatasoinen ja innovatiivinen kenttätyö. Palkinnot jakaa komissaari Hahn alueiden komiteassa 9. lokakuuta klo 16.00.

Open Days University –tapahtumassa asiantuntijat eri puolilta Eurooppaa pitävät luentoja ja järjestävät seminaareja.

Tämän vuoden kohtaamispaikalla, jota isännöi alueiden komitea, ovat huomion keskipisteessä yhteisöjohtoiset paikalliset kehittämisstrategiat (CLLD). Tätä uutta kaupunkien ja paikallistason kehittämisen välinettä vuoden 2013 jälkeisellä kaudella tarkastellaan 16 työpajassa. Lisäksi on tarjolla 10 taiteilijan näyttely, joka kuvaa Open Days ‑tapahtuman kymmentä vuotta ja Interreg IVC:tä, joka on Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettu ohjelma.

Brysselin seminaarien rinnalla järjestetään syys–marraskuussa yli 350 paikallistapahtumaa otsikolla ”Miten EU näkyy kotiseudullasi”. Tapahtumia järjestetään 27 EU-maan lisäksi 11 muussa maassa, kuten Bosnia-Hertsegovinassa, Kroatiassa, Islannissa, Montenegrossa, Norjassa, Serbiassa, Sveitsissä ja Turkissa.

Lisätietoja:

www.opendays.europa.eu

@EU_Regional / @EU_CoR: #euopendays – kaikki valokuvat ovat saatavilla: Flickr

Media programme

Regional Partnerships

Yhteyshenkilöt :

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar