Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 5. oktoober 2012

OPEN DAYS 2012: ELi regionaalpoliitika Euroopa majanduskasvu fondina

Regionaal- ja linnapoliitika valdkonna suurim aastaüritus tähistab oma kümnendat aastapäeva otsustaval ajajärgul. ELi eelarvekõnelused on jõudmas otsustavasse lõppjärku ning arutatakse struktuurifondide rakendamise suuri reforme. Üle 6000 piirkondliku esindaja kogu Euroopast nõuavad ühiselt jõulist regionaalpoliitikat koos vastava eelarvega.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy, Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ja Euroopa Parlamendi president Martin Schulz avavad neli päeva kestva arutelu. Ürituse võõrustajaks on regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn ja Regioonide Komitee president Ramón Luis Valcárcel, kes osalevad kõrgetasemelisel poodiumdiskussioonil, mis käsitleb ELi ühtekuuluvuspoliitika keskset rolli Euroopa majanduse taastumisse investeerimises ja Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamises.

Volinik Hahn selgitas: „Üritus OPEN DAYS 2012 toimub meie poliitika tuleviku seisukohast tähtsal momendil. Meie regionaalpartneritel on võimalus oma hääl sellel otsustaval ajal kuuldavaks teha. Komisjon on esitanud oma ettepaneku ja kavatseb seda ka kaitsta. Meie käsutuses on ideaalne töövahend kriisi lahendamiseks ja pühendume selle nimel kõikide ELi piirkondade aitamisele. Kuid meil on vaja realistlikku eelarvet, nii et ELi rahastud saaksid jätkata tööd majanduskasvu heaks ja eelkõige uute töökohtade – ja lootuse – sündimise nimel.

Regioonide Komitee president Valcárcel lisas: „Ilma kõigi ELi piirkondade jaoks kavandatud tugeva ühtekuuluvuspoliitikata ei ole kriisist väljapääsu ega majanduse taastumist. ELi eelarveläbirääkimiste sellises tundlikus etapis aitab kõnesolev üritus seda selgitada, tuues konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas piirkonnad ja linnad toetavad struktuurifondide kaudu jätkusuutlikku majanduskasvu. Regioonide Komitee jaoks on see ka võimalus teha nähtavaks ja kättesaadavaks oma tegevuse tulemused, mis on saavutatud intensiivse võrkude loomise ja seiremeetmetega, seades sihiks Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide tõhusama saavutamise.”

Üritusega näidatakse ELi regionaalpoliitika võimalusi:

rahastamise suunamisega sinna, kus seda kõige rohkem vajatakse, on hinnangute põhjal ELi investeeringud võimaldanud rahastamist vähemalt 56 000 VKE-le.

Koos Barroso algatusega on see aidanud 460 000 noorel osaleda töötusevastastes programmides.

ELi struktuurifondide toetusega on ettevõtted loonud alates 2007. aastast 450 000 töökohta.

Üritus aitab määrata kindlaks tulevikupoliitika: regionaalpoliitika esindajatele korraldatakse rohkem kui 100 seminari ja õpituba teemal „Europe's Regions and Cities: Making a Difference”. Keskendutakse uue rahastamisperioodi (2014–2020) peamistele prioriteetidele:

  • arukas ja roheline majanduskasv kõigi jaoks, millega edendatakse uuendustegevust/teadusuuringuid ja arengut

  • VKEde toetamine

  • territoriaalne koostöö

  • tulemuste saavutamine ja hindamine tulemuslikuma ja strateegilisema poliitika jaoks

Programmi tähtsaimad üritused

Regioonide Komitee president Ramon Luis Valcárcel ja volinik Johannes Hahn: poodiumdiskussioon 8. oktoobril kell 14.30.

Volinik Johannes Hahn pressi avatud ümarlaua-arutelul „Securing Regional Policy as The Investment Arm of the EU Budget” 9. oktoobril kell 8.30─9.30 (Schumani saal, Berlaymont)

Komisjoni asepresident ja konkurentsivolinik Joaquin Almunia ning volinik Johannes Hahn peavad kõrgetasemelise arutelu konkurentsi, riigiabi ja regionaalarengu teemal: Albert Borchette keskus, neljapäeval 11. oktoobril, kell 10.00, ruum 0A

Aasta 2013 RegioStars -auhinnad: viies kategoorias võistleb 27 projekti, milles rõhutatakse kohapeal tehtud suurepärast ja uuenduslikku tööd: tutvustab volinik Hahn Regioonide Komitees 9. oktoobril kell 16.00.

Eksperdid kogu Euroopast peavad loenguid ja seminare OPEN DAYS–ülikoolis.

Kogukondlikult juhitav kohalik areng on tänavu foorumi „Meeting Place” keskmes, mille korraldaja on Regioonide Komitee ja kus 16 õpitoas uuritakse linnade / kohaliku arengu uut kontsepti 2013. aastale järgnevaks perioodiks. Lisaks näitus kümne kunstniku teostega ürituse 10. aastapäeva puhul ja näitus INTERREG IVC ─ programm, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisaks Brüsselis toimuvatele seminaridele on septembrist novembrini kavandatud üle 350 ürituse teemal „Euroopa minu piirkonnas/Euroopa minu linnas” kõigis 27 ELi liikmesriigis ja veel üheteistkümnes riigis, sealhulgas Bosnias ja Hertsegoviinas, Horvaatias, Islandil, Montenegros, Norras, Serbias, Šveitsis ja Türgis.

Lisateave:

www.opendays.europa.eu

@EU_Regional / @EU_CoR: #euopendays – Kõiki fotosid saab vaadata Flickr

Program dla mediów

Regional Partnerships

Kontaktisikud:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar