Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2012

ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ 2012: Εξασφάλιση της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ ως ταμείου για την ανάπτυξη της Ευρώπης

Η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση στον κόσμο της πολιτικής για την περιφέρεια και τα αστικά κέντρα συμπληρώνει δέκα έτη σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή. Οι συνομιλίες σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ εισέρχονται στην τελική και καθοριστική φάση τους· στο τραπέζι βρίσκονται προτάσεις για σημαντικές μεταρρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των διαρθρωτικών ταμείων. Περισσότεροι από 6.000 εκπρόσωποι περιφερειών απ’ όλη την Ευρώπη θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα για ισχυρή περιφερειακή πολιτική χρηματοδοτούμενη με τον ανάλογο προϋπολογισμό.

Ο κ. Herman Van Rompuy, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ο κ. Martin Schulz, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα εγκαινιάσουν την έναρξη τετραήμερων συζητήσεων. Την εκδήλωση θα φιλοξενήσουν ο κ. Johannes Hahn, Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, και ο κ. Ramón Luis Valcárcel, Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη συζήτηση υψηλού επιπέδου σχετικά με τον κεντρικό ρόλο της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή όσον αφορά τις επενδύσεις στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης και την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Ο Επίτροπος κ. Hahn δήλωσε τα εξής: «Η εκδήλωση "Ημέρες κοινού 2012" πραγματοποιείται σε μια καίρια χρονική στιγμή για το μέλλον της πολιτικής μας. Σ’ αυτό το σημείο καμπής, οι περιφερειακοί εταίροι μας έχουν την ευκαιρία να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί. Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της και είναι αποφασισμένη να την υποστηρίξει. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα ιδανικό μέσο για να αντιμετωπίσουμε την κρίση και έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να βοηθήσουμε κάθε περιφέρεια της ΕΕ ώστε να το επιτύχει. Χρειαζόμαστε, όμως, έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό, ώστε τα κονδύλια της ΕΕ να συνεχίσουν να λειτουργούν με στόχο την ανάπτυξη και, κυρίως, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και, ως εκ τούτου, ελπίδας.»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Valcárcel, πρόσθεσε τα εξής: «Δεν υπάρχει έξοδος από την κρίση, ούτε οικονομική ανάκαμψη χωρίς ισχυρή πολιτική συνοχής, η οποία να έχει σχεδιαστεί για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ. Σε μια τόσο λεπτή φάση των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, οι "Ημέρες κοινού" θα το καταστήσουν αυτό σαφές παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα των τρόπων με τους οποίους οι περιφέρειες και οι πόλεις υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Για την Επιτροπή των Περιφερειών αυτό είναι επίσης μια ευκαιρία να παρουσιάσει και να προβάλει το αποτέλεσμα των εντατικών της δραστηριοτήτων δικτύωσης και παρακολούθησης, με στόχο την καλύτερη υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020".»

Οι «Ημέρες κοινού» θα παρουσιάσουν τον τρόπο λειτουργίας της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι επενδύσεις της ΕΕ, αναπροσανατολίζοντας τα κονδύλια εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, έδωσαν τη δυνατότητα σε τουλάχιστον 56.000 ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία Barroso, βοήθησε την ένταξη 460.000 νέων σε προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας.

Επιπλέον, δημιουργήθηκαν 450.000 θέσεις εργασίας από επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ από το 2007.

Οι "Ημέρες κοινού" θα συμβάλλουν στον σχεδιασμό της πολιτικής για το μέλλον. Οι εκπρόσωποι περιφερειακής πολιτικής θα συμμετάσχουν σε περισσότερα από 100 σεμινάρια και εργαστήρια, με το σύνθημα «Περιφέρειες και πόλεις της Ευρώπης: Να κάνουμε τη διαφορά». Η έμφαση θα δοθεί στις κυριότερες προτεραιότητες για την προσεχή χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020:

  • έξυπνη και πράσινη ανάπτυξη για όλους, που θα προωθεί την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη·

  • παροχή στήριξης προς τις ΜΜΕ·

  • εδαφική συνεργασία·

  • επίτευξη στόχων και εκτίμηση των αποτελεσμάτων με στόχο την αποτελεσματικότερη και περισσότερο στρατηγική πολιτική.

Κυριότερα σημεία του προγράμματος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Ramon Luis Valcárcel, και ο Επίτροπος κ. Johannes Hahn θα συμμετάσχουν σε συζήτηση στις 8 Οκτωβρίου στις 14:30.

Ο Επίτροπος κ. Johannes Hahn θα συμμετάσχει στην ανοικτή για τον Τύπο συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Εξασφάλιση της περιφερειακής πολιτικής ως επενδυτικού σκέλους του προϋπολογισμού της ΕΕ», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στις 8:30-9:30 (αίθουσα Schuman, Berlaymont).

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα ανταγωνισμού, κ. Joaquin Almúnia, και ο Επίτροπος κ. Johannes Hahn θα διεξαγάγουν συζήτηση υψηλού επιπέδου για τον ανταγωνισμό, τις κρατικές ενισχύσεις και την περιφερειακή ανάπτυξη στο Albert Borchette Centre, την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου στις 10:00, στην αίθουσα 0A.

Βραβεία RegioStars 2013: 27 έργα που διαγωνίζονται σε πέντε κατηγορίες τονίζουν το εξαιρετικό και καινοτόμο έργο που έχει συντελεστεί. Η παρουσίαση θα γίνει από τον Επίτροπο κ. Hahn στην Επιτροπή των Περιφερειών στις 9 Οκτωβρίου στις 16:00.

Εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την Ευρώπη θα δώσουν διαλέξεις και σεμινάρια στο πλαίσιο του θεσμού «OPEN DAYS University».

Η «τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» θα βρίσκεται στο επίκεντρο κατά το φετινό «Σημείο συνάντησης», που θα φιλοξενηθεί στην Επιτροπή των Περιφερειών, με 16 εργαστήρια τα οποία θα εξετάσουν αυτό το νέο στοιχείο της αστικής/τοπικής ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2013. Θα πραγματοποιηθεί επίσης έκθεση με 10 καλλιτέχνες για τα 10 χρόνια της εκδήλωσης «Ημέρες κοινού» και για το INTERREG IVC, το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Παράλληλα με τα σεμινάρια στις Βρυξέλλες, προγραμματίζονται 350 εκδηλώσεις με θέμα «Η Ευρώπη στην περιφέρεια/πόλη μου», που έχουν προγραμματιστεί μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και σε 11 άλλες χώρες, όπως στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στην Κροατία, στην Ισλανδία, στο Μαυροβούνιο, στη Νορβηγία, στη Σερβία, στην Ελβετία και στην Τουρκία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.opendays.europa.eu

@EU_Regional / @EU_CoR: #euopendaysΌλες οι φωτογραφίες θα είναι διαθέσιμες στο

Flickr

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/journalists.cfmΠρόγραμμα Media

Περιφερειακές συμπράξεις

Αρμόδιοι υπάλληλοι:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar