Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 5. října 2012

OPEN DAYS 2012: silná regionální politika EU jako evropský fond růstu

Desáté výročí největší události roku ve světě regionální a městské politiky se odehrává během klíčových okamžiků. Jednání o rozpočtu EU vstupují do závěrečné, rozhodující fáze a na pořadu dne jsou zásadní reformy fungování strukturálních fondů. Více než 6 000 zástupců regionů z celé Evropy bude prosazovat silnou regionální politiku s odpovídajícím rozpočtem.

Čtyři dny debat a diskusí zahájí Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady, José Manuel Barroso, předseda Evropské komise, a Martin Schulz, předseda Evropského parlamentu. Pořadatelé události, Johannes Hahn, komisař pro regionální politiku, a Ramón Luis Valcárcel, předseda Výboru regionů, se zúčastní panelové diskuse na vysoké úrovni, jejímž tématem bude klíčová úloha, kterou sehrává politika soudržnosti EU v investování do hospodářské obnovy Evropy; dalším tématem bude uskutečňování cílů strategie Evropa 2020.

Komisař Hahn uvedl: „OPEN DAYS 2012 zahajujeme v okamžiku, který má obrovský význam pro budoucnost regionální politiky. Naši regionální partneři mají v tomto rozhodujícím období příležitost vyjádřit svůj názor. Komise předložila svůj návrh a učiní vše pro to, aby ho obhájila. Máme k dispozici ideální nástroj pro řešení krize a jsme odhodláni podat v tomto ohledu pomocnou ruku každému jednotlivému regionu EU. Aby však fondy Evropské unie mohly i nadále přispívat k růstu a především vytváření pracovních míst, a tím i naděje, je zapotřebí realistického rozpočtu.“

Předseda Výboru regionů Valcárcel k těmto slovům dodal: „Bez silné politiky soudržnosti pro všechny regiony EU neexistuje východisko z krize a hospodářská obnova není možná. OPEN DAYS 2012 na to v této tak citlivé fázi jednání o rozpočtu EU jasně poukáží tím, že předvedou konkrétní příklady způsobů, jak regiony a města využívají prostředků strukturálních fondů k podpoře udržitelného růstu. Pro Výbor regionů je to také příležitost, aby zviditelnil a zpřístupnil výsledky své intenzivní činnosti při budování sítí kontaktů a monitorování, která směřuje k hladkému naplňování cílů strategie Evropa 2020.“

OPEN DAYS 2012 vydají svědectví o výsledcích regionální politiky EU:

Podle našich odhadů získalo díky investicím EU přístup k financování nejméně 56 000 malých a středních podniků, a to přesměrováním finančních prostředků tam, kde je jich nejvíce zapotřebí.

Kombinací s tzv. Barrosovou iniciativou umožnila regionální politika 460 000 mladých lidí zapojit se do programů pro boj s nezaměstnaností.

Od roku 2007 vytvořily podniky podporované ze strukturálních fondů EU 450 000 pracovních míst.

OPEN DAYS 2012 umožní vymezit regionální politiku budoucnosti: představitelé této politiky se zúčastní více než stovky seminářů a workshopů s tématem „Evropa regionů a měst: prosazování vlivu“. V centru pozornosti budou klíčové priority pro příští finanční období 2014–2020:

  • inteligentní a zelený růst pro všechny, podpora inovací / výzkum a vývoj

  • podpora malých a středních podniků

  • územní spolupráce

  • dosahování a hodnocení výsledků pro vedení účinnější a strategičtější politiky

Výběr z programu

Dne 8. října ve 14:30 hodin: předseda Výboru regionů Ramón Luis Valcárcel a komisař Johannes Hahn se zúčastní panelové diskuse.

Dne 9. října v 8:30–9:30 hodin, Berlaymont, sál Schuman: komisař Johannes Hahn se za přítomnosti novinářů zúčastní kulatého stolu na téma „Silná regionální politika jako investiční zbraň rozpočtu EU“.

Dne 11. října v 10:00 hodin, Centre Albert Borchette, sál 0A: místopředseda Evropské komise Joaquín Almunia, komisař pro hospodářskou soutěž, a komisař Johannes Hahn se zúčastní debaty na vysoké úrovni o konkurenceschopnosti, státních podporách a regionálním rozvoji.

Ceny RegioStars 2013: 27 projektů soutěžících v pěti kategoriích upozorní na vynikající a inovativní práci, která byla vykonána v konkrétních situacích; představí je komisař Hahn ve Výboru regionů, dne 9. října v 16:00 hodin.

V rámci univerzity OPEN DAYS budou přednášet a vést semináře odborníci z celé Evropy.

Hlavním tématem letošního „Meeting place“ v prostorách Výboru regionů je „místní rozvoj s vedoucí úlohou komunit“; tohoto nového prvku v městském a místním rozvoji v období po roce 2013 se bude týkat 16 workshopů. Součástí programu je i výstava děl deseti umělců, kteří ztvárnili motiv deseti ročníků OPEN DAYS, a výstava o programu INTERREG IVC, financovaném z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kromě seminářů v Bruselu proběhne od září do listopadu ve všech 27 členských státech EU a v 11 dalších zemích, například Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, na Islandu, v Černé Hoře, Norsku, Srbsku, Švýcarsku a Turecku, více než 350 akcí pod názvem „Evropa v mém regionu/městě“.

Další informace:

www.opendays.europa.eu

@EU_Regional / @EU_CoR: #euopendays – veškeré fotografie budou k dispozici na Flickr

Media programme

Regionální partnerství

Kontaktní osoby:

Shirin Wheeler (+32 22966565)

Annemarie Huber (+32 22993310)


Side Bar