Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Luxemburg den 4 oktober 2012

Brottsoffren i centrum: en ny EU-lag som stärker brottsoffrens rättigheter har antagits

I dag antogs en ny EU-lag som kommer att stärka rättigheterna för uppskattningsvis 75 miljoner brottsoffer om året inom hela EU. Viviane Reding, som är EU-kommissionens vice ordförande och kommissionär för rättsliga frågor, välkomnar detta nya EU-direktiv om brottsoffrens rättigheter, som antogs av rådet efter det att Europaparlamentet röstat för de nya reglerna med en överväldigande majoritet (611 för, 9 mot och 13 nedlagda röster) (MEMO/12/659). Genom det nya EU-direktivet fastställs minimirättigheter för brottsoffer som gäller oavsett var offren befinner sig i EU (se IP/11/585).

Rättsväsendet i EU:s medlemsstater har ibland varit mer inriktat på förövarna än på offren, sade kommissionär Viviane Reding, och fortsatte: – Denna nya EU-lag kommer att stärka brottsoffrens rättigheter. Ingen vill bli ett brottsoffer men de som trots allt drabbas måste kunna känna sig säkra på att de har samma grundläggande rättigheter överallt i EU. Varje år faller uppskattningsvis 15 % av EU:s befolkning offer för ett brott, vilket motsvarar 75 miljoner människor. Med tanke på att 12 miljoner EU-medborgare bor i ett annat EU-land och att det görs en miljard resor inom EU årligen kommer denna nya EU-lag att bidra till ett minskat lidande för mängder av människor. Detta är ett oerhört viktigt framsteg som visar att EU verkligen lyckats stärka medborgarnas rättigheter.

Bakgrund

EU-direktivet om miniminormer för brottsoffer lades fram av kommissionen i maj 2011 (IP/11/585 och MEMO/11/310). Ministerrådet antog den nya lagen efter det att den godkänts av Europaparlamentet genom en omröstning på ett plenarmöte (MEMO/12/659). Dessförinnan hade Europaparlamentet och ministerrådet nått en överenskommelse i juni efter intensiva förhandlingar där EU-kommissionen agerade medlare. Efter det att direktivet offentliggjorts i EU:s officiella tidning har medlemsstaterna tre år på sig att införliva dess bestämmelser i sin nationella lagstiftning.

Det nya EU-direktivet om miniminormer för brottsoffer innebär att följande ska gälla i alla EU:s 27 medlemsstater:

  • Brottsoffer ska behandlas med respekt och polis, åklagare och domare ska vara utbildade i att bemöta dem på ett korrekt sätt.

  • Brottsoffer ska ges information om sina rättigheter och sitt ärende på ett sätt som de förstår.

  • Alla medlemsstater ska tillhandahålla stöd till brottsoffer.

  • Brottsoffer ska ha rätt att delta i det straffrättsliga förfarandet om de så önskar och får hjälp att delta i rättegången.

  • Sårbara brottsoffer ska identifieras, t.ex. barn, våldtäktsoffer och personer med funktionsnedsättning, och ges lämpligt skydd.

  • Brottsoffren ska få skydd medan polisen utreder brottet och i samband med rättegången.

Läs mer:

EU-kommissionen – brottsoffers rättigheter

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Webbplatsen för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 2991382)<0}

Natasha Bertaud (+32 2 2967456)<0}


Side Bar