Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Luxembourg, 4. oktobra 2012

Žrtve na prvem mestu: novi evropski predpisi za več pravic žrtev kaznivih dejanj

Podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding je danes pozdravila dokončno sprejetje novih evropskih predpisov za okrepitev pravic žrtev kaznivih dejanj, ki jih je po ocenah v Evropski uniji vsako leto 75 milijonov. Direktivo Evropske unije o pravicah žrtev je danes sprejel Svet ministrov, predhodno pa je nova pravila z zavidljivo večino (611 glasov za, 9 glasov proti in 13 vzdržanih) potrdil Evropski parlament (MEMO/12/659). Z novo direktivo Evropske unije so določene minimalne pravice žrtev po vsej Evropski uniji (glej IP/11/585).

„Sistemi kazenskega pravosodja držav članic EU se včasih preveč osredotočajo na kazniva dejanja in premalo na žrtve. Z novimi evropskimi predpisi bomo okrepili njihove pravice. Nihče si ne želi postati žrtev kaznivega dejanja. Če pa se to vseeno zgodi, bi morale žrtve po Evropski uniji uživati enake temeljne pravice,“ je povedala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Po ocenah vsako leto 15 % Evropejcev ali 75 milijonov ljudi v Evropski uniji postane žrtev kaznivega dejanja. Glede na to, da 12 milijonov Evropejcev živi po drugih državah članicah, državljani pa vsako leto opravijo 1 milijardo potovanj znotraj Evropske unije, bodo novi evropski predpisi pripomogli k zmanjšanju trpljenja mnogih ljudi. To je zgodovinski dosežek in jasen signal, da Evropa uresničuje pravice svojih državljanov.“

Ozadje

Direktivo Evropske unije o minimalnih standardih za žrtve je Komisija predložila maja 2011 (IP/11/585 in MEMO/11/310). Plenarnemu glasovanju Evropskega parlamenta (MEMO/12/659) je sledilo sprejetje direktive v Svetu Evropske unije. Predhodno je bil junija po intenzivnih pogajanjih ob posredovanju Evropske komisije sklenjen dogovor med Evropskim parlamentom in Svetom ministrov. Po objavi direktive v Uradnem listu Evropske unije bodo imele države članice na voljo treh leti, da določbe prenesejo v nacionalno zakonodajo.

Z novo direktivo Evropske unije o minimalnih standardih za žrtve se bo v vseh 27 državah Evropske unije zagotovilo, da:

  • se vse žrtve spoštljivo obravnavajo ter da se policisti, tožilci in sodniki usposabljajo glede ustreznih načinov njihove obravnave,

  • žrtve prejmejo razumljive informacije o svojih pravicah in svoji zadevi,

  • je podpora žrtvam na voljo v vsaki državi članici,

  • žrtve lahko sodelujejo v postopkih, če tako želijo, na voljo pa jim je tudi pomoč za udeležbo na sojenju,

  • se opredelijo ranljive žrtve, na primer otroci, žrtve posilstva ali invalidi, in ustrezno zaščitijo,

  • so med policijskimi preiskavami kaznivega dejanja in med sodnimi postopki žrtve zaščitene.

Več informacij:

O pravicah žrtev lahko preberete na spletni strani Evropske komisije:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Domača stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar