Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Luksemburg, dnia 4 października 2012 r.

Prawa ofiar są najważniejsze: przyjęto nowe europejskie przepisy wzmacniające prawa ofiar przestępstw

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, z zadowoleniem powitała dzisiaj ostateczne przyjęcie nowych europejskich przepisów mających na celu poprawę praw około 75 milionów osób, które co roku stają się ofiarami przestępstw w całej UE. Dyrektywa UE w sprawie praw ofiar została dziś przyjęta przez Radę Ministrów w następstwie przyjęcia tych nowych przepisów przeważającą większością głosów (przy 611 głosach za, 9 przeciw i 13 wstrzymujących się) przez Parlament Europejski (MEMO/12/659). Nowa dyrektywa UE ustanawia minimalne prawa dla ofiar, bez względu na miejsce ich pobytu w UE (zob. IP/11/585).

„Systemy sądownictwa karnego państw członkowskich UE czasami za bardzo koncentrują się na przestępcach, a w niewystarczającym stopniu na ofiarach. Dzięki tym nowym europejskim przepisom uda się nam wzmocnić prawa ofiar. Nikt nie chce się paść ofiarą przestępstwa, jeżeli jednak tak się zdarzy, obywatele powinni mieć pewność, że przysługują im takie same prawa podstawowe we wszystkich państwach Unii Europejskiej”, powiedziała Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Szacuje się, że co roku ofiarą przestępstw pada około 15 proc. Europejczyków, czyli 75 milionów osób w Unii Europejskiej. Zważywszy na fakt, że 12 milionów Europejczyków mieszka w innym kraju UE, a obywatele odbywają rocznie miliard podróży w obrębie Unii Europejskiej, nowe europejskie prawo przyczyni się do zmniejszenia cierpienia znacznej liczby osób. Jest to historyczne osiągnięcie i czytelny sygnał, że Europa dba o prawa obywateli.”

Kontekst

Komisja przedłożyła dyrektywę UE ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw w maju 2011 r. (IP/11/585 i MEMO/11/310). Dzisiejsze przyjęcie dyrektywy przez Radę UE było poprzedzone głosowaniem na posiedzeniu plenarnym w Parlamencie Europejskim (MEMO/12/659). Stało się to możliwe po tym, jak w czerwcu Parlament Europejski i Rada Ministrów osiągnęły porozumienie w sprawie nowych przepisów po intensywnych negocjacjach prowadzonych przez Komisję Europejską. Od momentu opublikowania dyrektywy w Dzienniku Urzędowym UE państwa członkowskie będą miały trzy lata na wprowadzenie jej przepisów do swojego prawa krajowego.

Nowa dyrektywa UE w sprawie minimalnych standardów obowiązujących w odniesieniu do ofiar zagwarantuje we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej, że:

  • ofiary będą traktowane z szacunkiem, a policja, prokuratorzy i sędziowie będą przeszkoleni w zakresie odpowiedniego ich traktowania;

  • ofiary zostaną poinformowane o przysługujących im prawach oraz o sprawie w zrozumiały dla nich sposób;

  • pomoc dla ofiar będzie dostępna w każdym państwie członkowskim;

  • ofiary będą mogły uczestniczyć w postępowaniu, jeśli taka będzie ich wola, i uzyskają pomoc w uczestnictwie w rozprawie;

  • ofiary z grup najbardziej narażonych, jak dzieci, ofiary gwałtów lub osoby niepełnosprawne, będą identyfikowane i obejmowane odpowiednią ochroną;

  • ofiary będą chronione podczas śledztwa w sprawie przestępstwa i postępowania sądowego.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona prawom ofiar:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar