Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Luxemburg, 4 oktober 2012

Aandacht voor slachtoffers: nieuwe Europese regels geven slachtoffers van misdrijven meer rechten

In de EU worden jaarlijks ongeveer 75 miljoen mensen het slachtoffer van een misdrijf. Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie en EU-commissaris voor Justitie, is blij met de goedkeuring van nieuwe Europese regels die deze groep meer rechten geven. De EU-richtlijn betreffende de rechten van slachtoffers werd vandaag door de Raad van ministers goedgekeurd, nadat het Europees Parlement er eerder met een overweldigende meerderheid mee had ingestemd (611 voor, 9 tegen en 13 onthoudingen) (MEMO/12/659). De nieuwe EU-richtlijn verschaft slachtoffers bepaalde minimumrechten, ongeacht waar zij zich bevinden in de EU (zie IP/11/585).

Het strafrecht van de EU-lidstaten is soms te veel gericht op de dader en te weinig op het slachtoffer. Deze nieuwe Europese regels versterken de rechten van de slachtoffers. Niemand wil slachtoffer worden van een misdrijf. Maar als het toch gebeurt, moeten de mensen er op kunnen vertrouwen dat ze overal in de Europese Unie dezelfde basisrechten hebben”, aldus mevrouw Reding. “Elk jaar wordt ongeveer 15% van de Europeanen het slachtoffer van een misdrijf. Dat zijn 75 miljoen mensen. Nu 12 miljoen Europeanen in een ander EU-land wonen en de EU-burgers elk jaar een miljard keer de binnengrenzen passeren, zullen deze nieuwe Europese regels het leed voor veel mensen enigszins verlichten. Dit is een mijlpaal en een duidelijk signaal dat Europa de rechten van de burgers serieus neemt.

Achtergrond

De EU-richtlijn betreffende minimumnormen voor slachtoffers van misdrijven is in mei 2011 door de Commissie ingediend (IP/11/585 en MEMO/11/310). Aan de goedkeuring door de Raad van de EU vandaag is een plenaire stemming in het Europees Parlement voorafgegaan (MEMO/12/659). Daarvoor hadden het Europees Parlement en de Raad van ministers in juni na intensieve onderhandelingen en bemiddeling door de Europese Commissie overeenstemming bereikt. Na de bekendmaking van de richtlijn in het Publicatieblad van de EU hebben de lidstaten drie jaar de tijd om de bepalingen om te zetten in nationaal recht.

De nieuwe EU-richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor slachtoffers moet er in alle 27 EU-lidstaten toe leiden dat:

  • slachtoffers met respect worden behandeld en politie, openbare aanklagers en rechters worden opgeleid om op passende wijze met slachtoffers om te gaan;

  • slachtoffers begrijpelijke informatie krijgen over hun rechten en hun zaak;

  • slachtofferhulp beschikbaar is;

  • slachtoffers desgewenst een rol kunnen spelen bij de procedure en worden geholpen om het proces bij te wonen;

  • kwetsbare slachtoffers (zoals kinderen, verkrachtingsslachtoffers of personen met een handicap) als zodanig worden erkend en passende bescherming krijgen;

  • slachtoffers gedurende het politieonderzoek en het strafproces worden beschermd.

Voor meer informatie

Europese Commissie – rechten van slachtoffers

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar