Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Luxemburg 4. lokakuuta 2012

Rikoksen uhrien oikeuksia parannetaan uudella EU-direktiivillä

EU:n ministerineuvostossa hyväksyttiin tänään lopullisesti uusi EU-direktiivi, jolla parannetaan rikoksen uhrien oikeuksia. Oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding on tyytyväinen siihen, että näin voidaan auttaa niitä noin 75 miljoonaa ihmistä, jotka vuosittain joutuvat EU:ssa rikoksen uhriksi. Jo aiemmin uudet säännöt olivat saaneet Euroopan parlamentin ylivoimaisen kannatuksen (äänestyksessä 611 ääntä puolesta, 9 vastaan, 13 tyhjää) (MEMO/12/659). Uudessa direktiivissä määritetään uhrien oikeuksia koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka ovat voimassa kaikkialla EU:n alueella (ks. IP/11/585).

"EU:n jäsenvaltioiden rikosoikeusjärjestelmissä on keskitytty toisinaan liikaa rikollisiin ja liian vähän uhreihin. Uuden EU-lainsäädännön avulla parannamme uhrien oikeuksia. Kukaan ei haluaisi joutua rikoksen uhriksi, mutta jos näin käy, kansalaisten olisi voitava tuntea olonsa turvatuksi tietäessään, että heillä on samat perusoikeudet kaikkialla Euroopan unionissa”, komissaari Reding toteaa. ”Rikoksen uhriksi joutuu vuosittain noin 15 prosenttia EU:n asukkaista eli 75 miljoonaa ihmistä. Lisäksi 12 miljoonaa eurooppalaista on muuttanut kotimaastaan toiseen EU-maahan, ja miljardi kansalaista matkustaa vuosittain EU:n sisällä, joten uudella EU-lainsäädännöllä helpotetaan todella monien ihmisten kärsimyksiä. Kyseessä on historiallinen saavutus ja vahva signaali siitä, että EU pystyy parantamaan kansalaisten oikeuksia.”

Tausta

Komissio teki direktiiviehdotuksen rikoksen uhreja koskevista vähimmäisvaatimuksista toukokuussa 2011 (IP/11/585 ja MEMO/11/310). Euroopan parlamentti ja neuvosto kävivät asiasta tiiviitä neuvotteluja, joissa komissio toimi välittäjänä, ja tämän vuoden kesäkuussa ne pääsivät yhteisymmärrykseen. Euroopan parlamentti äänesti direktiivistä täysistunnossaan (MEMO/12/659) ennen kuin neuvosto hyväksyi sen. Sen jälkeen kun direktiivi on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, jäsenvaltioilla on kolme vuotta aikaa saattaa sen säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Rikoksen uhreihin sovellettavia vähimmäisvaatimuksia koskevalla uudella EU-direktiivillä varmistetaan, että seuraavat oikeudet toteutuvat kaikissa EU:n 27 jäsenvaltiossa:

  • uhreja kohdellaan kunnioittavasti ja hienotunteisesti; syyttäjiä ja tuomareita koulutetaan toimimaan asianmukaisesti

  • uhrit saavat tietoa oikeuksistaan ja tapauksestaan ymmärrettävällä tavalla

  • käytettävissä on uhrien tukipalveluja

  • uhrit voivat halutessaan osallistua oikeudenkäyntiin ja saavat tätä varten apua

  • erityisen haavoittuvassa asemassa olevat uhrit, kuten lapset, raiskauksen uhrit ja vammaiset, huomioidaan erikseen ja heitä suojellaan asianmukaisesti

  • uhreja suojellaan poliisitutkimusten ja oikeudenkäynnin aikana.

Lisätietoja

Euroopan komissio – rikoksen uhrien oikeudet:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Komission varapuheenjohtajan, oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar