Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Luxembourg, den 4. oktober 2012

Ofrene først: Ny EU-lov forbedrer rettighederne for ofre for kriminalitet

Europa-Kommissionens næstformand og kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding, hilste i dag den endelige vedtagelse af en ny EU-lov velkommen. Loven vil forbedre retsbeskyttelsen af de anslået 75 millioner mennesker, der hvert år er offer for kriminalitet i hele EU. EU-direktivet om ofres rettigheder blev i dag vedtaget af Ministerrådet, efter at et overvældende flertal i Europa-Parlamentet havde bakket op om det (611 stemte for, 9 imod, og 13 undlod at stemme, MEMO/12/659). Det nye EU-direktiv fastsætter minimumsrettigheder for ofre, uanset hvor de befinder sig i EU (se IP/11/585).

Europa-Kommissionens næstformand og kommissær med ansvar for retlige anliggender, Viviane Reding, udtaler: "EU-medlemsstaternes strafferetssystemer har undertiden været for fokuseret på forbryderen og ikke nok på offeret. Med den nye EU-lov vil vi styrke ofrenes rettigheder. Ingen ønsker at blive offer for kriminalitet, men hvis det sker, skal de berørte personer være forvisset om, at de har de samme grundlæggende rettigheder overalt i EU. Det anslås, at omkring 15 % af EU's borgere eller 75 millioner mennesker hvert år er offer for en forbrydelse. Og da 12 millioner EU-borgere bor i et andet EU-land, og der hvert år foretages 1 milliard rejser inden for EU, vil den nye EU-lov bidrage til at afhjælpe et stort antal menneskers lidelser. Det er en historisk bedrift og et stærkt signal om, at EU skaber resultater på borgerrettighedsområdet."

Baggrund

Kommissionen fremsatte forslaget til EU-direktivet om minimumsrettigheder for ofre i maj 2011 (IP/11/585 og MEMO/11/310). Dagens vedtagelse i Rådet kommer efter en afstemning på plenarmødet i Europa-Parlamentet (MEMO/12/659). Forud herfor var Europa-Parlamentet og Rådet efter intense forhandlinger og med Kommissionen som mægler i juni nået til enighed. Efter direktivets offentliggørelse i EU-Tidende vil medlems­staterne have tre år til at gennemføre bestemmelserne i deres nationale lovgivning.

Det nye EU-direktiv om minimumsrettigheder for ofre vil sikre følgende i alle 27 EU-lande:

  • At ofrene behandles med respekt, og at politi, anklagere og dommere er uddannet i, hvordan de skal behandle dem, som det bør sig.

  • At ofrene informeres om deres rettigheder og deres sag på en måde, de forstår.

  • At der findes tjenester, der yder støtte til ofre i alle medlemsstater.

  • At ofrene kan deltage i retsproceduren, hvis de ønsker det, og få hjælp til at overvære retssagen.

  • At udsatte ofre indkredses – f.eks. børn, voldtægtsofre eller handicappede mennesker – og at de beskyttes ordentligt.

  • At ofrene beskyttes, mens politiet efterforsker forbrydelsen, og under retssagen.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen – Ofres rettigheder:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Hjemmeside for næstformand Vivian Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktoplysninger:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar