Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Lucemburk 4. října 2012

Prioritu mají oběti: byl schválen nový evropský zákon, který zlepšuje práva obětí trestných činů

Místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová dnes přivítala konečné přijetí nového evropského zákona, který zlepší práva přibližně 75 milionů lidí, jež se v EU každoročně stanou oběťmi trestných činů. Směrnici EU o právech obětí dnes schválila Rada ministrů, poté co tento nový právní předpis naprostou většinou hlasů (611 hlasů pro, 9 proti a 13 poslanců se zdrželo hlasování) podpořil Evropský parlament (MEMO/12/659). Nová směrnice EU stanoví minimum práv obětí, které bude platit v celé EU (viz IP/11/585).

Systémy trestního soudnictví členských států EU se někdy nadmíru soustředily na pachatele trestných činů a nedostatečně na oběť. Tímto novým evropským zákonem posílíme práva obětí. Nikdo se nechce stát obětí trestného činu, když už k tomu ale dojde, mohou si lidé být jistí, že budou mít stejná základní práva kdekoli v Evropské unii,“ uvedla místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost.Odhaduje se, že každý rok se 15 % Evropanů, resp. 75 milionů lidí v Evropské unii stane obětí trestného činu. A protože 12 milionů Evropanů žije v EU mimo svou zemi a v rámci EU každoročně cestuje 1 miliarda lidí, pomůže tento nový evropský zákon zmírnit utrpení mnoha z nich. Tato směrnice je historickým úspěchem a výrazným signálem, že se Evropa stará o občanská práva.“

Souvislosti

Směrnici EU o minimálních normách na ochranu obětí Komise předložila v květnu 2011 (IP/11/585 a MEMO/11/310). Rada dnes schválila tuto směrnici poté, co ji na svém plenárním zasedání odhlasoval Evropský parlament (MEMO/12/659). Stalo se tak na základě dohody, které Evropský parlament a Rada ministrů dosáhly letos v červnu po intenzivních jednáních zprostředkovaných Evropskou komisí. Po zveřejnění této směrnice v Úředním věstníku EU budou mít členské státy tři roky na provedení jejích ustanovení ve svých vnitrostátních právních předpisech.

Nová směrnice EU o minimálních normách na ochranu obětí zajistí, že ve všech 27 státech EU:

  • se oběti setkají s respektem a policie, žalobci a soudci budou vyškoleni, aby s nimi uměli správně jednat,

  • oběti budou srozumitelným způsobem informovány o svých právech a svém případu,

  • se v každém členském státě obětem dostane podpory,

  • se oběti budou moci na vlastní přání zúčastnit řízení a bude jim poskytnuta pomoc, aby mohly sledovat soudní proces,

  • budou určeny kategorie zvláště zranitelných obětí – jako jsou např. děti, oběti znásilnění nebo osoby se zdravotním postižením – a těm bude poskytnuta odpovídající ochrana,

  • v průběhu policejního vyšetřování trestného činu a soudního řízení budou oběti chráněny.

Další informace

Evropská komise – práva obětí

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar