Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 4. oktobrī

ES un Starptautiskais Lauksaimniecības attīstības fonds paraksta partnerības nolīgumu, lai uzlabotu ilgtspējīgu lauksaimniecību

Eiropas Savienības attīstības komisārs Andris Piebalgs un Starptautiskā Lauksaimniecības attīstības fonda (IFAD) prezidents Kanayo F. Nwanze šodien Briselē parakstīja saprašanās memorandu, kura mērķis ir vēl vairāk stiprināt Eiropas Savienības un IFAD sadarbību lauksaimniecības jomā.

Pateicoties šai pastiprinātajai partnerībai, Eiropas Savienība un IFAD kopīgi pievērsīsies problēmām ilgtspējīgas lauksaimniecības un pārtikas un uztura nodrošinājuma jomā, lai tādējādi samazinātu nabadzību jaunattīstības valstu lauku kopienās. Partnerības prioritātes ir izstrādāt tehnoloģijas ilgtspējīgas lauksaimniecības intensifikācijai (t. i., palielināt produkcijas apjomu, efektīvāk izmantojot resursus) un veicināt inovatīvus lauksaimniecības finansēšanas mehānismus (piemēram, privātā un valsts sektora finansēšanas instrumentus), kas galvenokārt paredzēti zemnieku sīksaimniecībām. Uzmanība tiks veltīta arī palīdzības sniegšanai zemnieku sīksaimniecībām, lai pielāgotos klimata pārmaiņām un nodrošinātu taisnīgu piekļuvi zemei. Piemērs šai partnerībai ir programma ,,Atbalsts lauksaimnieku organizācijām Āfrikā” (Support to Farmers Organisations in Africa), ko līdzfinansē Eiropas Savienība (ar 5 miljoniem eiro) un IFAD (ar 1,5 miljoniem ASV dolāru). Šī programma veicināja lauksaimnieku organizāciju stiprināšanu un ļāva tām ietekmēt politisku lēmumu pieņemšanu, kā rezultātā labāk ir ņemtas vērā ieinteresēto personu vajadzības. Pašlaik tiek izstrādāta nākamā programma (Farmers Africa) ar ES finansējumu 26,9 miljonu eiro apmērā; šī programma balstīsies uz pirmajiem gūtajiem rezultātiem.

Komisārs Andris Piebalgs sacīja: ,,Tā kā mums līdz 2025. gadam ir jādivkāršo pārtikas ražošanas apjoms, pasaule saskaras ar milzīgu problēmu, ko mēs varam atrisināt tikai tad, ja lauksaimniecībā tiek ieguldīti pietiekami līdzekļi. Kā minēts Pārmaiņu programmā, lauksaimniecība ir arī integrējošas izaugsmes pamats. Tāpēc es priecājos, ka šajā jomā mēs sadarbosimies kā partneri. Apvienojot spēkus, mums būs vieglāk sasniegt ilgtspējīgu maza mēroga lauksaimniecību un stiprināt izturētspēju jaunattīstības valstīs.”

Prezidents Nwanze teica: ,,Partnerība vienmēr ir bijusi IFAD darbības centrā. Gadu gaitā Eiropas Savienība mums ir bijusi spēcīga partnere, piemēram, lauksaimniecības pētniecības jomā un Pārtikas mehānisma ietvaros. IFAD jau sen ir atzinis, ka tad, ja lauku reģionu iedzīvotāji tiek atbalstīti ar ražošanas resursiem un viņiem ir nodota atbildība, tie var kļūt par ilgtspējīgu un noturīgu pārmaiņu dzinējspēku. Šodienas nolīgums ir konkrēts solis, lai pastiprinātu mūsu kopējos centienus ar mērķi radīt nosacījumus, kad trūcīgi lauku iedzīvotāji spēj ne tikai paēdināt paši sevi, bet arī palīdzēt apgādāt ar pārtiku tos vairāk nekā 9 miljardus cilvēku, kuri 2050. gadā dzīvos uz mūsu planētas.”

Vispārīga informācija

Starptautiskais Lauksaimniecības attīstības fonds (IFAD) palīdz trūcīgiem cilvēkiem lauku reģionos, lai tie spētu izaudzēt un pārdot vairāk pārtikas produktu, palielināt savus ienākumus un noteikt savas dzīves virzienu. Kopš 1978. gada IFAD ir ieguldījis jaunattīstības valstīs gandrīz 14 miljardus ASV dolāru dotāciju un zemas procentu likmes aizdevumu veidā, novirzot šos līdzekļus projektiem, kas ļāva apmēram 400 miljoniem cilvēku izkļūt no nabadzības un tādējādi palīdzēja izveidot dzīvotspējīgas lauku kopienas. IFAD ir starptautiska finanšu iestāde un specializēta ANO aģentūra, kas atrodas Romā – tur atrodas arī ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija. Fonds ir unikāla partnerība, kas aptver 168 dalībvalstis no Naftas eksportētāju valstu organizācijas (OPEC), citām jaunattīstības valstīm un no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO).

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs un par humāno palīdzību un reaģēšanu krīzes situācijās atbildīgā ES komisāre Kristalīna Georgijeva 2011. gada 27. jūnijā ar ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO), IFAD un Pasaules Pārtikas programmas (WFP) vadītājiem parakstīja nodomu deklarāciju par programmatisku sadarbību pārtikas un uztura nodrošinājuma jomā, lai vēl vairāk uzlabotu sadarbību starp Eiropas Savienību un šīm aģentūrām, kas atrodas Romā. Šodien parakstītais saprašanās memorands ir tiešs šīs iniciatīvas rezultāts.

Eiropas Komisija katru gadu iegulda apmēram 1 miljardu eiro lauksaimniecībā un pārtikas un uztura nodrošinājumā. Izmantojot savas programmas attīstības jomā, Eiropas Komisija ir apņēmusies līdz 2025. gadam samazināt par vismaz 7 miljoniem to bērnu skaitu, kuri cieš no aizkavētas augšanas (bērni, kuru augšana un attīstība ir traucēta, jo trūkst piekļuves pareizajai pārtikai).

Eiropas Savienība ir pārliecināta, ka daļa no risinājuma pārtikas un uztura problēmām ir palīdzēt valstīm (jo īpaši Āfrikas valstīm) izmantot savu lauksaimniecības ražošanas palielināšanas potenciālu. Lauksaimniecības izaugsme ir ļoti svarīgs līdzeklis bada un nabadzības apkarošanai.

Papildu informācija

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

IFAD tīmekļa vietne:

http://www.ifad.org

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

David Florentin Paqui (+39 0 654592213 / +39 3 357516406)


Side Bar