Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL IT SV PT EL ET LT SK

European Commission

Press release

Brüksel, 4 Ekim 2012

AVRUPA GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ 2012

En iyi girişimcilik politikaları finalde

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülü adayları gerek teknolojik ya da geleneksel gerekse ulusal ya da uluslararası boyutta iş yaratmak ve büyütmek hususunda insanlara yardımcı olmaktadır. Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri inovasyona önem vermekte ve ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde girişimcilerin ve işletmelerin desteklenmesi hususunda kamu kurumları ve kamu-özel ortaklıklarının başarılarını ödüllendirmektedir. Bu yılın projeleri Avrupa çapında 10 yaşından 50 yaşına tüm girişimcileri Avrupa ekonomisi için büyük önem taşıyan KOBİ’leri kurmaları ve geliştirmeleri için desteklemektedir. Beş kategorinin her biri için kazananlar 15 Kasım 2012 tarihinde tüm adayların davet edileceği Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde ilk kez düzenlenecek olan KOBİ Meclisi toplantısında açıklanacaktır. Bir proje aynı zamanda Büyük Jüri Ödülünü alacaktır.

Sanayi ve Girişimcilik alanlarından sorumlu olan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı AntonioTajani konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunmuştur: “Bu projelerle ortaya çıkan yaratıcılık Avrupa çapındaki işletmeler için girişimcilik ruhunun neden teşvik edilmesi gerektiğinin önemini tam olarak göstermektedir. Bu projeler Avrupa Küçük İşletmeler Yasasının 10 temel ilkesini uygulayan ve küçük işletmelerin sadece gelecekte ekonomik başarıyı yakalamada etkili olmadığını aynı zamanda artan şekilde ulaşılabilir ve kapsayıcı olduğunu gösteren en iyi projelerdir. Bu başarı hikayelerini çarparak çoğaltmalı ve mevcut ekonomik durumda Avrupa’yı işe ve yatırıma uygun bir ortam haline getirmeliyiz.”

Finale kalan projeler hakkında detaylı bilgi için MEMO/12/739.

Ödüller, jüri ve paydaşlar hakkında bilgi

2011 yılının Jüri Büyük Ödülü: Barcelona Activa videosu

Küçük İşletmeler Yasası

2012 yılında ulusal seçim süreçlerinde 402 adet proje Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülü için yarışmıştır. Bu yıl 27 AB ülkesinin yanı sıra Türkiye, Sırbistan ve Hırvatistan olmak üzere toplam 30 Avrupa ülkesinden 2011 yılından daha fazla sayıda ve rekor düzeyde başvuru olmuştur. Ulusal seçim süreci sonunda seçilen 57 adet başvuru iş dünyası, kamu ve üniversite temsilcilerinden oluşan uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilerek 5 kategori için toplam 14 adaydan oluşan final listesi belirlenmiştir.

Kategori 1: Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi

 • Belçika: Flanders’da 200’ün üzerinde yeni iş yaratmak için işletmelerin kuruluşunu desteklemek

 • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: Kadın girişimciler tarafından kurulan kooperatif bankacılığı ile finansmana erişimin kolaylaştırılmasının sağlanması yoluyla kadın girişimciliğin 10 yılda %10’dan %30’a yükseltilmesi

 • Hollanda: 10-12 yaşları arasındaki çocuklarda işletme kültürünün oluşturulması

 • Birleşik Krallık: Erişimi güç olan gruplar arasında işletmelerin desteklenmesi; 890 yeni iş yaratılması

Kategori 2: Yeteneklere yatırım yapmak

 • Fransa: Sosyal ve dayanışma ekonomisi için ilerleme, 880 yeni iş yaratılması

 • İsveç: Kırsal küçük bir askeri kasabada dijital kümelenmenin ve girişimciliğin desteklenmesi

Kategori 3: Girişimcilik ortamının geliştirilmesi

 • Danimarka: Girişimcilerin iş ihtiyaçlarının desteklenmesi ile işletmelere krizlerde yardımcı olunması

 • Estonya: 4,5 milyon Euro tasarruf ederek yıllık olarak elektronik raporlama yapılması

 • İtalya: 200’den fazla işletmeye danışmanlığa ya da fonlara erişim imkanı sağlayarak kırsal kesimde yer alan KOBİ’lerin karşı karşıya kaldıkları zorluklarla mücadele

Kategori 4: İşletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi

 • Portekiz: Douro şaraplarının markalaşması ve dünyaya açılması için işbirliği

 • Slovakya: Kaynakların ve en iyi uygulama değiş-tokuşunun sağlanması yoluyla sınır ötesi faaliyetlerde kadın girişimcilerin desteklenmesi

Kategori 5: Sorumlu girişimcilik

 • Türkiye: Mesleki eğitim ve danışmanlık sağlanması ile iş hayatında engellilerin desteklenmesi

 • Lüksemburg: Sosyal olarak sorumlu işler için taahhütname

 • Litvanya: 500’den fazla KOBİ’ye eğitim ve destek sağlanarak bütünleştirilmiş bir yaklaşım oluşturulması

2006 yılından beri düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışması girişimciliğin ve küçük işletmelerin ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde en iyi şekilde desteklenmesini ödüllendirmektedir. Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışması ile girişimciliğin ve işletmelerin desteklenmesinde yürütülen başarılı faaliyetlerin ve girişimlerin belirlenmesi, en iyi girişimcilik uygulamalarının ve politikalarının sergilenmesi ve paylaşılması, girişimcilerin toplumdaki rolüne ilişkin farkındalık yaratılması, potansiyel girişimcilere ilham verilmesi ve onların cesaretlendirilmesi hedeflenmektedir.

Contacts :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar