Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL IT PT EL ET LT SK TR

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 oktober 2012

Europeiska prisen för näringslivsfrämjande: Tävlingsbidragen utsedda

De aktörer som nominerats till de europeiska prisen för näringslivsfrämjande hjälper människor att skapa företag och få dem att växa. Det kan röra sig om företag som är tekniska eller traditionella, lokala eller internationella. Prisen ger ett erkännande åt innovation och belönar offentliga organ och offentligprivata partnerskap som främjar företagande och entreprenörskap på nationell, regional eller lokal nivå. Årets projekt var inriktade på att stödja entreprenörer – i åldrarna från tio till över 50 år – som skapar och förbättrar små och medelstora företag som är så viktiga för den europeiska ekonomin. Vinnarna i var och en av de fem kategorierna kommer att meddelas på den första europeiska sammankomsten för små och medelstora företag (SME Assembly), som hålls på Cypern den 15 november 2012. Ett projekt kommer också att belönas med juryns stora pris.

– Den kreativitet som präglar dessa projekt visar varför det är så viktigt att ta till vara entreprenörskap för att utveckla det europeiska näringslivet, säger EU-kommissionär Antonio Tajani med ansvar för näringsliv och företagande. De här projekten är utmärkta förebilder som visar att småföretag inte bara är nyckeln till framtida ekonomisk framgång utan även att denna sektor blivit allt mer tillgänglig och inkluderande. Vi måste mångfaldiga dessa konkreta framgångsberättelser och göra Europa mer företagsinriktat och företagsvänligt, särskilt med tanke på den rådande ekonomiska situationen.

Mer information om de projekt som valts ut till tävlingen finns i MEMO/12/739.

Fullständig information om prisen, juryn och samarbetspartner

Se en video med förra årets vinnare av det stora priset, Barcelona Activa

Småföretagsakten

Fler än 402 projekt tävlade nationellt om att få delta i tävlingen om de europeiska prisen. Bidragen kom från ett rekordstort antal länder – inte mindre än 30 länder i Europa (samtliga 27 EU-medlemsstater samt Kroatien, Serbien och Turkiet). En bemärkt jury med företrädare från näringslivet, offentliga förvaltningar och den akademiska världen granskade de 57 nationella vinnarna och valde ut 14 bidrag till att tävla i fem kategorier.

Kategori 1: Främjande av entreprenörsandan

 • Belgien: Stödja till flamländska företag i skedet före startfasen, i syfte att skapa över 200 nya företag.

 • Cypern: Öka kvinnors andel av företagandet från 10 % till nästan 30 % på tio år genom att ge enkel tillgång till finansiering genom en kooperativ bank som öppnats av kvinnliga entreprenörer.

 • Nederländerna: Odla företagarandan hos barn i åldern 10–12 år.

 • Storbritannien: Öka intresset för företagande hos grupper som är svåra att nå. Det kommer att skapa 890 arbetstillfällen genom gräsrotsengagemang.

Kategori 2: Investering i kompetens

 • Frankrike: ”PROGRESS” för en social och solidarisk ekonomi som leder till 880 nya arbetstillfällen.

 • Sverige: Främjande av ett digitalt visualiseringskluster och entreprenörskap i en liten garnisonsstad.

Kategori 3: Förbättring av företagsklimatet

 • Danmark: Bistå företag i kris genom att stödja företagare med deras affärsbehov.

 • Estland: E-årsrapporter, vilket ger besparingar på över 4,5 miljarder euro.

 • Italien: Lösa problem som små och medelstora företag möter i större städer genom att tillhandahålla rådgivning eller finansiering till över 200 företag.

Kategori 4: Stöd till företagens internationella spridning

 • Portugal: Samarbete för att utveckla ett varumärke och föra ut Douro-viner i världen.

 • Slovakien: Stöd till kvinnliga företagare som vill bedriva verksamhet i andra länder genom att erbjuda resurser och ett utbyte av bästa praxis.

Kategori 5: Ansvarsfullt och öppet entreprenörskap:

 • Turkiet: Stöd till personer med funktionshinder på arbetsplatsen genom jobbträning och mentorsprogram.

 • Luxemburg: Erkännande av socialt ansvarsfulla företag.

 • Litauen: Fastställande av en enhetlig syn på företagens sociala ansvar genom utbildning och stöd till över 500 små och medelstora företag.

Bakgrund

Sedan 2006 har Europeiska prisen för näringslivsfrämjande belönat framstående insatser för att främja företagande och småföretag nationellt, regionalt och lokalt. Syftena är att identifiera och ge ett erkännande åt framgångsrika verksamheter och initiativ för att främja entreprenörskap och företagande, att föra fram och dela med sig av exempel på goda arbetsmetoder på det här området, att öka kunskaperna om vilken betydelse som företagare har i samhället och att inspirera framtida entreprenörer.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar