Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA NL IT SV PT EL ET LT TR

Európska Komisia

Tlačová správa

V Bruseli 4. októbra 2012

Ceny za podporu podnikania: Zoznam nominovaných na najlepšie podnikateľské politiky

Nominované projekty na Európsku cenu za podporu podnikania (European Enterprise Promotion Awards, EEPA) pomáhajú ľuďom zakladať a rozvíjať podniky: technologické alebo tradičné, miestne alebo medzinárodné. Pri udeľovaní Európskej ceny za podporu podnikania sa uznáva inovácia a odmeňuje úspech verejných orgánov a verejno-súkromných partnerstiev pri podpore podnikov a podnikania na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Tohtoročné projekty podporili podnikateľov vo veku 10 rokov až 50 rokov pri zakladaní a zlepšovaní malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“), ktoré sú základom nášho hospodárstva, po celej Európe. Výhercovia každej z piatich kategórií budú oznámení na vôbec prvom zhromaždení MSP, ktoré sa uskutoční 15. novembra 2012 na Cypre. Jeden z projektov dostane aj prestížnu cenu poroty.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, zodpovedný za priemysel a podnikanie, uviedol: „Kreativita týchto projektov jasne ukazuje, prečo je využitie podnikateľského ducha také dôležité pre napredovanie európskych podnikov. Tieto projekty vychádzajúce z osvedčených postupov nielenže zvýrazňujú, že malé podniky sú hnacím prvkom budúceho hospodárskeho úspechu, ale aj že tento sektor je stále prístupnejší a inkluzívnejší. Aby bola Európa viac otvorenejšia podnikaniu a viac naň orientovaná, potrebujeme tieto úspešné projekty rozšíriť, najmä v súčasnej hospodárskej situácii.“

Viac informácií o nominovaných projektoch nájdete v MEMO/12/739.

Kompletné informácie o cene, porote a jej spolupracovníkoch

Pozrite si video o minuloročnom výhercovi ceny poroty (Barcelona Activa)

Small Business Act

Možnosť zapojiť sa do tejto európskej ceny využilo tento rok v rámci súťaží na vnútroštátnej úrovni viac než 402 projektov. Do súťaže o ceny sa prihlásili projekty z rekordných 30 európskych krajín: zo všetkých 27 členských krajín EÚ, ako aj z Chorvátska, Srbska a Turecka. Porota na vysokej úrovni reprezentujúca podniky, vlády a akademickú pôdu preskúmala 57 národných výherných prihlášok a zostavila zoznam 14 nominovaných v piatich kategóriách.

Kategória 1: Podpora podnikateľského ducha

 • Belgicko: Podpora podnikov pred začatím podnikania vo Flámsku s cieľom založiť viac než 200 nových podnikov.

 • Cyprus: Zvýšenie podnikania žien z 10 % na takmer 30 % do 10 rokov zabezpečením ľahkého prístupu k financovaniu prostredníctvom kooperatívnej banky založenej podnikateľkami.

 • Holandsko: „Pestovanie“ podnikateľského ducha detí vo veku 10 – 12 rokov.

 • Spojené kráľovstvo: Zvyšovanie motivácie na podnikanie medzi ťažko dostupnými skupinami, vytvorenie 890 pracovných miest prostredníctvom zapojenia občanov.

Kategória 2: Investície do zručností

 • Francúzsko: „PROGRESS“ pre sociálne a solidárne hospodárstvo, v dôsledku ktorého bude vytvorených 880 pracovných miest.

 • Švédsko: Podpora vytvorenia digitálneho vizuálneho centra a rozvoja podnikania v malom vidieckom vojenskom meste.

Kategória 3: Skvalitnenie podnikateľského prostredia

 • Dánsko: Pomoc podnikom v kríze prostredníctvom podpory podnikateľov a ich potrieb.

 • Estónsko: Ročné elektronické podávanie správ, ktoré prinesie úspory vo výške viac ako 4,5 mil. EUR.

 • Taliansko: Riešenie ťažkostí, ktorým čelia MSP v mestských oblastiach, prostredníctvom poskytnutia prístupu k poradenstvu alebo financovaniu viac než 200 podnikom.

Kategória 4: Podpora internacionalizácie podnikov

 • Portugalsko: Spolupráca na rozvoji značky a svetového obchodu s vínami z oblasti rieky Douro.

 • Slovensko: Podpora podnikateliek pri cezhraničnom poskytovaní služieb prostredníctvom poskytnutia zdrojov a výmeny najlepších postupov.

Kategória 5: Zodpovedné a inkluzívne podnikanie

 • Turecko: Podpora osôb so zdravotným postihnutím na pracovisku poskytnutím odbornej prípravy na pracovisku a mentorského programu.

 • Luxembursko: Uznávanie záväzku sociálne zodpovedne podnikať.

 • Litva: Prijatie jednotného prístupu k sociálnej zodpovednosti podnikov poskytnutím odbornej prípravy a podpory viac než 500 MSP.

Chronológia

Od roku 2006 Európska cena za podporu podnikania oceňuje excelentnosť pri podpore podnikania a malých podnikov na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Jej cieľom je vyhľadávať a uznávať úspešné aktivity a iniciatívy, ktoré majú za cieľ podporovať podniky a podnikanie, ukázať a zdieľať príklady najlepších podnikateľských politík a postupov, šíriť povedomie o úlohe, ktorú zohrávajú podnikatelia v spoločnosti, a podporovať a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 2 2951 752)

Sara Tironi (+32 2 2990 403)


Side Bar