Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA IT SV PT EL ET LT SK TR

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 oktober 2012

Prijzen ter bevordering van ondernemingen: lijst van geselecteerde projecten voor het beste ondernemerschapsbeleid

De genomineerden voor de Europese prijzen ter bevordering van ondernemingen helpen mensen bij de oprichting en de ontwikkeling van bedrijven: technologisch of traditioneel, lokaal of internationaal. De Europese prijzen ter bevordering van ondernemingen erkennen de waarde van innovatie en belonen het succes van overheidsorganen en publiek-private partnerschappen bij de bevordering van ondernemingen en ondernemerschap op nationaal, regionaal en lokaal niveau. De projecten van dit jaar ondersteunden ondernemers – van 10 tot meer dan 50 jaar oud – die in heel Europa kleine en middelgrote ondernemingen opzetten en verbeteren, die van cruciaal belang zijn voor onze economie. De winnaars voor elk van de vijf categorieën zullen worden bekendgemaakt tijdens de allereerste bijeenkomst van kleine en middelgrote ondernemingen op 15 november 2012 in Cyprus. Een project zal ook de prestigieuze grote prijs van de jury ontvangen.

Vice-voorzitter van de Europese Commissie, Antonio Tajani, verantwoordelijk voor Industrie en Ondernemerschap, zei in dit verband: "De creativiteit van deze projecten laat precies zien waarom de stimulering van de ondernemingszin zo belangrijk is voor de opleving van het Europese bedrijfsleven. Deze projecten in verband met beste praktijken onderstrepen dat kleine ondernemingen niet alleen zorgen voor het toekomstige economische succes, maar dat hun sector steeds toegankelijker en inclusiever wordt. Wij moeten ervoor zorgen dat meer van deze concrete succesverhalen tot stand komen en wij moeten Europa meer ondernemingsgericht en ondernemingsvriendelijk maken, met name in de huidige economische situatie.

Zie MEMO/12/739 voor nadere informatie over de lijst van geselecteerde projecten

Volledige informatie over de prijzen, de jury en haar medewerkers

Bekijk een video van de winnaar van de grote prijs van verleden jaar, Barcelona Activa

Small Business Act

Niet minder dan 402 projecten deden dit jaar aan de nationale wedstrijden mee om in aanmerking te komen voor de Europese prijzen. Er werden projecten ontvangen uit een recordaantal van 30 Europese landen: alle 27 lidstaten van de EU, alsook Kroatië, Servië en Turkije. Een hoogwaardige jury met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld bekeek de 57 nationale winnende projecten en stelde een lijst van 14 genomineerden in vijf categorieën op.

Categorie 1: Bevordering van de ondernemingszin

 • België: ondersteuning van prestarters in Vlaanderen om meer dan 200 nieuwe bedrijven op te richten.

 • Cyprus: stimulering van het ondernemerschap onder vrouwen van 10% tot bijna 30% in 10 jaar door het verlenen van gemakkelijke toegang tot financiering via een door vrouwelijke ondernemers opgerichte coöperatieve bank.

 • Nederland: stimulering van de ondernemingszin bij kinderen van 10 tot 12 jaar.

 • VK: stimulering van de ondernemingsgeest bij moeilijk te bereiken groepen; creatie van 890 banen door het engagement van basisgroepen.

Categorie 2: Investeren in vaardigheden

 • Frankrijk: "PROGRESS" voor de sociale en solidariteitseconomie, resulterend in de creatie van 880 banen.

 • Zweden: bevordering van een digitale visualisatiecluster en ondernemerschap in een kleine landelijke militaire stad.

Categorie 3: Verbetering van het ondernemingsklimaat

 • Denemarken: verlening van bijstand aan bedrijven in crisis door het ondersteunen van ondernemers om aan hun bedrijfsbehoeften te voldoen.

 • Estland: indiening van e-jaarverslagen, wat heeft geleid tot een besparing van meer dan 4,5 miljoen euro.

 • Italië: aanpak van de moeilijkheden waarmee kleine en middelgrote ondernemingen in stedelijke gebieden worden geconfronteerd door het verlenen van toegang tot advies of door de financiering van meer dan 200 bedrijven.

Categorie 4: Ondersteuning van de internationalisering van ondernemingen

 • Portugal: samenwerking om een merk te ontwikkelen en Douro-wijnen in de hele wereld op de markt te brengen.

 • Slowakije: ondersteuning van vrouwelijke ondernemers om grensoverschrijdend te werken door het aanbieden van middelen en het uitwisselen van beste praktijken.

Categorie 5: Verantwoordelijk en inclusief ondernemerschap

 • Turkije: ondersteuning van mensen met een handicap op de werkplek door het verstrekken van een opleiding en een mentorprogramma.

 • Luxemburg: erkenning van het engagement om maatschappelijk verantwoord te ondernemen;

 • Litouwen: vaststelling van een geüniformiseerde aanpak van MVO door het aanbieden van opleidingen en steun aan meer dan 500 kleine en middelgrote ondernemingen.

Achtergrond

Sinds 2006 worden Europese ondernemingsprijzen toegekend aan uitmuntende projecten ter bevordering van het ondernemerschap en kleine ondernemingen op nationaal, regionaal en lokaal niveau. De doelstellingen daarvan zijn de identificatie en de erkenning van succesvolle activiteiten en initiatieven ter bevordering van ondernemingen en ondernemerschap, de demonstratie en de uitwisseling van voorbeelden van beste beleidsmaatregelen en praktijken op het gebied van ondernemerschap, de totstandbrenging van een groter bewustzijn van de rol die ondernemers in de samenleving spelen en de aanmoediging en inspiratie van potentiële ondernemers.

Contactpersonen :

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar