Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA NL IT SV PT EL ET SK TR

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. spalio 4 d., Briuselis

Verslininkystės skatinimo apdovanojimai. Geriausių verslumo politikos iniciatyvų sąrašas

Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų kandidatai padeda žmonėms kurti ir plėsti technologijų ar tradicines, vietines ar tarptautines įmones. Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimais pripažįstamos inovacijos ir atlyginama už viešųjų įstaigų ir viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektų nuopelnus skatinant įmones ir verslumą nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis. Šių metų projektais remiami nuo 10 iki daugiau nei 50 metų amžiaus verslininkai, visoje Europoje kuriantys ir plėtojantys labai svarbią mūsų ekonomikos dalį – mažas ir vidutines įmones (MVĮ). Visų penkių kategorijų nugalėtojai bus paskelbti pirmą kartą rengiamame MVĮ suvažiavime, kuris vyks 2012 m. lapkričio 15 d. Kipre. Vienas projektas taip pat gaus prestižinį Didįjį vertinimo komisijos prizą.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Šių projektų kūrybiškumas aiškiai parodo, kodėl Europos verslui skatinti taip svarbu ugdyti verslumo dvasią. Šie geriausios patirties pavyzdžiai liudija, kad nuo mažų įmonių ne tik priklauso ateities ekonomikos rezultatai, tačiau šis sektorius taip pat tampa vis labiau prieinamas ir integracinis. Turime užtikrinti, kad tokių sėkmingų projektų būtų daugiau ir kad Europoje būtų skatinamas verslumas ir kuriamos palankesnės sąlygos verslui, visų pirma dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis.“

Daugiau informacijos apie atrinktus projektus rasite MEMO/12/739.

Išsamesnė informacija apie apdovanojimus, vertinimo komisiją ir parnerius

Vaizdo klipas apie praėjusiųjų metų didžiojo prizo laimėtoją „Barcelona Activa“

Smulkiojo verslo aktas

Dėl galimybės dalyvauti Europos apdovanojimuose šių metų nacionaliniuose konkursuose varžėsi daugiau kaip 402 projektų. Paraiškas pateikė rekordiškai daug Europos šalių (30): visos 27 ES valstybės narės, taip pat Kroatija, Serbija ir Turkija. Aukšto lygio vertinimo komisija, sudaryta iš verslo, valdžios ir akademinės bendruomenės atstovų, įvertino 57 nacionalinius laimėtojus ir sudarė 14 kandidatų sąrašą penkiose kategorijose.

1 kategorija. Verslumo dvasios skatinimas

 • Belgija. Verslo veiklos iniciatyvų Flandrijoje rėmimas siekiant sukurti daugiau kaip 200 naujų įmonių.

 • Kipras. Moterų verslumo didinimas nuo 10 % iki beveik 30 % per 10 metų laikotarpį sudarant galimybes gauti finansavimą per moterų verslininkių įsteigtą kooperacinį banką.

 • Nyderlandai. 10–12 metų amžiaus vaikų verslumo dvasios ugdymas.

 • Jungtinė Karalystė. Sunkiai pasiekiamoms grupėms priklausančių asmenų ryžto imtis verslo didinimas; 890 darbo vietų sukūrimas įtraukiant visuomenę.

2 kategorija. Investavimas į įgūdžius

 • Prancūzija. Socialinės ir solidarios ekonomikos projektas „PROGRESS“ sukuriant 880 darbo vietų.

 • Švedija. Skaitmeninės vizualizacijos branduolio ir verslumo skatinimas mažame kariniame kaimo vietovės miestelyje.

3 kategorija. Verslo aplinkos gerinimas

 • Danija. Padėti krizę patiriančioms įmonėms padedant verslininkams tenkinti savo verslo poreikius.

 • Estija. Metinių ataskaitų teikimas elektroniniu būdu, taip sutaupant daugiau kaip 4,5 mln. EUR.

 • Italija. Įveikti sunkumus, su kuriais susiduria MVĮ miesto vietovėse, suteikiant galimybę naudotis konsultavimo arba finansavimo paslaugomis daugiau kaip 200 įmonių.

4 kategorija. Verslo tarptautinės plėtros rėmimas

 • Portugalija. Bendradarbiavimas siekiant sukurti prekės ženklą ir teikti „Douro“ vynus pasaulio rinkai.

 • Slovakija. Parama moterims verslininkėms, norinčioms dirbti tarpvalstybiniu mastu, teikiant išteklius ir keičiantis gerąja patirtimi.

5 kategorija. Atsakingasis ir įtraukusis verslumas

 • Turkija. Parama neįgaliesiems darbo vietoje, teikiant su darbu susijusį mokymą ir vykdant kuravimo programą.

 • Liuksemburgas. Įsipareigojimo imtis socialiai atsakingo verslo pripažinimas.

 • Lietuva. Vienodo požiūrio į įmonių socialinę atsakomybę ugdymas teikiant mokymą ir paramą daugiau kaip 500 MVĮ.

Pagrindiniai faktai

Nuo 2006 m. Europos verslininkystės apdovanojimais įvertinami puikūs nacionalinio, regionų ir vietos lygmens verslumo ir smulkiojo verslo skatinimo rezultatai. Jų tikslai – nustatyti ir pripažinti sėkmingą veiklą ir iniciatyvas, skirtas įmonėms ir verslumui skatinti, dalytis geriausios verslumo politikos ir patirties pavyzdžiais, didinti informuotumą apie verslininkų vaidmenį visuomenėje ir paskatinti bei įkvėpti potencialius verslininkus.

Asmenys ryšiams:

Carlo Corazza, tel. +32 2 295 17 52

Sara Tironi, tel. +32 2 299 04 03


Side Bar