Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL IT SV PT EL LT SK TR

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 4. oktoober 2012

Euroopa ettevõtlusauhindadele kandideerivad parimad ettevõtluspõhimõtted

Euroopa ettevõtlusauhinna kandidaadid aitavad inimestel luua ja arendada ettevõtteid – nii tehnoloogilisi kui ka traditsioonilisi, nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi. Euroopa ettevõtlusauhinnaga tunnustatakse innovatsiooni ja pärjatakse edukaid avalik-õiguslikke asutusi ning avaliku ja erasektori partnerlusi, mis edendavad ettevõtteid ja ettevõtlust riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil. Selle aasta projektidega toetati 10–50 aastaseid, aga ka vanemaid ettevõtjaid, kes on kogu Euroopas loonud ja arendanud väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEd), mis on meie majanduse jaoks otsustava tähtsusega. Iga viie kategooria võitjad kuulutatakse välja esimesel VKE assambleel 15. novembril 2012 Küprosel. Üks projekt saab ka žürii maineka peaauhinna.

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani märkis: „Nende projektide loomingulisus näitab täpselt, miks on ettevõtlusvaimu rakendamine Euroopa äritegevuse edendamiseks nii oluline. Need parimaid tavasid esindavad projektid rõhutavad ühest küljest, et väikeettevõtted loovad tulevast majandusedu ning teisest küljest et see sektor on üha paremini juurdepääsetav ja kaasav. Me peame mitmekordistama neid konkreetseid edulugusid ja muutma Euroopa rohkem ettevõtlusele suunatuks ja ettevõtjasõbralikumaks, eelkõige arvestades praegust majandusolukorda.”

Lisateabe saamiseks nominentide hulka valitud projektide kohta vt MEMO/12/739.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_et.htm

Video möödunud aasta peaauhinna võitjast, Barcelona Activast

Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”

Käesoleval aastal võistles riiklikel eelkonkurssidel võimaluse eest kandideerida Euroopa ettevõtlusauhindadele enam kui 402 projekti. Rekordiliselt kandideeris auhindadele osalejaid 30 Euroopa riigist: 27-st ELi liikmesriigist, Horvaatiast, Serbiast ja Türgist. Ettevõtteid, valitsusasutusi ja akadeemilisi ringkondi esindav kõrgetasemeline žürii vaatas läbi 57 riiklike eelkonkursside võitjate projekti ja koostas nimekirja 14 kandidaadist viies kategoorias.

1. kategooria: ettevõtlusvaimu edendamine

 • Belgia: ettevõtlusega alustamise toetus Flandrias, et luua üle 200 uue ettevõtte.

 • Küpros: naiste ettevõtlikkuse kasvatamine 10 aastaga 10%-lt ligi 30%-ni, pakkudes naisettevõtjate loodud ühistupanga kaudu lihtsat juurdepääsu rahastamisele.

 • Madalmaad: ettevõtlusvaimu kasvatamine 10-12aastaste laste seas.

 • Ühendkuningriik: ettevõtluse vastu huvi tekitamine raskesti ligipääsetavate rühmade seas; 890 töökoha loomine tänu kohaliku tasandi tegevusele.

2. kategooria: investeerimine oskustesse:

 • Prantsusmaa: programm „PROGRESS” sotsiaalse ja solidaarse ettevõtluse heaks, mille tulemusena loodi 880 töökohta.

 • Rootsi: digitaalse visualiseerimise klastri loomise ja ettevõtluse toetamine ühes maapiirkonnas asuvas väikeses militaarlinnas.

3. kategooria: ärikeskkonna parandamine

 • Taani: kriisis olevate ettevõtete abistamine, toetades ettevõtjate ärivajadusi.

 • Eesti: elektrooniline majandusaasta aruanne, mille tulemusena säästetakse üle 4,5 miljoni euro.

 • Itaalia: linnapiirkondades VKEde probleemide lahendamine, pakkudes rohkem kui 200 ettevõtjale juurdepääsu nõustamisele või rahastamisele.

4. kategooria: ettevõtete rahvusvahelistumise toetamine

 • Portugal: koostöö kaubamärgi väljatöötamiseks ja Douro veinide maailmaturule toomiseks.

 • Slovakkia: toetus naisettevõtjate piiriülesele tegevusele, pakkudes vahendeid ja soodustades parimate tavade vahetamist.

5. kategooria: vastutustundlik ja kaasav ettevõtlus

 • Türgi: puudega inimeste toetamine töökohtadel, pakkudes kutsealast koolitust ja mentorprogrammi.

 • Luksemburg: ühiskondlikult vastutustundliku ettevõtluse tähtsuse tunnustamine.

 • Leedu: ettevõtja sotsiaalse vastutuse ühtse lähenemisviisi loomine, pakkudes koolitusi ja toetust üle 500 VKE-le.

Taust

Alates 2006. aastast on Euroopa ettevõtlusauhindadega autasustatud silmapaistvaid saavutusi ettevõtluse ja väikeettevõtete edendamisel riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Auhinna eesmärk on leida ja tunnustada edukaid tegevusi ja algatusi, mis edendavad ettevõtlust ja ettevõtlikku vaimu. Konkursiga soovitakse esile tõsta ja jagada näiteid parimast ettevõtluspoliitikast ja -tavast ning teavitada kodanikke ettevõtjate rollist ühiskonnas. Samuti tahetakse julgustada ja inspireerida võimalikke tulevasi ettevõtjaid.

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar