Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL IT SV PT ET LT SK TR

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτιο Τυπου

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012

Ευρωπαϊκά επιχειρηματικά βραβεία: προεπιλογή βέλτιστων επιχειρηματικών πολιτικών

Οι υποψήφιοι για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας» (EEPA) βοηθούν άλλους να δημιουργήσουν και να μεγαλώσουν επιχειρήσεις: τεχνολογικές ή παραδοσιακές, τοπικές ή διεθνείς. Τα βραβεία EEP αναγνωρίζουν την καινοτομία και ανταμείβουν την επιτυχία των δημόσιων φορέων και των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην προώθηση των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα φετινά σχέδια υποστήριξαν επιχειρηματίες — ηλικίας από 10 έως πάνω από 50 ετών — οι οποίοι, σε ολόκληρη την Ευρώπη, δημιούργησαν ή βελτίωσαν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που είναι ζωτικές για την οικονομία μας. Οι νικητές σε κάθε μία από τις πέντε κατηγορίες θα ανακοινωθούν κατά την πρώτη «Συνέλευση ΜΜΕ» που θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου 2012 στην Κύπρο. Ένα σχέδιο θα λάβει επίσης το βαρύτιμο μεγάλο βραβείο της κριτικής επιτροπής.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Antonio Tajani, αρμόδιος για τη Βιομηχανία και την Επιχειρηματικότητα, δήλωσε, «Η δημιουργικότητα που επιδεικνύεται από τα εν λόγω σχέδια δείχνει ακριβώς γιατί η αξιοποίηση του επιχειρηματικού πνεύματος είναι τόσο σημαντική για τη κινητοποίηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αυτά τα σχέδια βέλτιστης πρακτικής υπογραμμίζουν ότι οι μικρές επιχειρήσεις όχι μόνο καθοδηγούν τη μελλοντική οικονομική επιτυχία, αλλά και ότι ο τομέας τους είναι όλο και περισσότερο προσβάσιμος και χωρίς αποκλεισμούς. Πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις εν λόγω συγκεκριμένες περιπτώσεις επιτυχίας και να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο προσανατολισμένη στις επιχειρήσεις και πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις, ιδίως στη σημερινή οικονομική κατάσταση.»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια που συμπεριλήφθηκαν στον τελικό κατάλογο, βλέπε MEMO/12/739.

Full information about the awards, the jury and its collaborators

Watch a video of last year’s grand prize winner, Barcelona Activa

The Small Business Act

Περισσότερα από 402 σχέδια διαγωνίστηκαν φέτος στους εθνικούς διαγωνισμούς με στόχο την πρόκριση στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας. Τα «Ευρωπαϊκά επιχειρηματικά βραβεία» έλαβαν συμμετοχές από 30 ευρωπαϊκές χώρες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ: και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και η Κροατία, η Σερβία και η Τουρκία. Κριτική επιτροπή υψηλού επιπέδου, που αντιπροσωπεύει τις επιχειρήσεις, την κυβέρνηση και τον ακαδημαϊκό χώρο, επανεξέτασε τις 57 εθνικές νικητήριες συμμετοχές και κατάρτισε τελικό κατάλογο 4 υποψηφίων σε πέντε κατηγορίες.

Κατηγορία 1: προώθηση της επιχειρηματικότητας

 • Βέλγιο: υποστήριξη επιχειρήσεων πριν από τη φάση της εκκίνησης στη Φλάνδρα για τη δημιουργία περισσότερων από 200 νέων επιχειρήσεων.

 • Κύπρος: υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών από 10 % έως περίπου 30 % σε 10 έτη με την παροχή εύκολης πρόσβασης στη χρηματοδότηση μέσω συνεργατικής τράπεζας που συστάθηκε από γυναίκες επιχειρηματίες.

 • Κάτω Χώρες: «καλλιέργεια» του επιχειρηματικού πνεύματος σε παιδιά ηλικίας 10-12 ετών.

 • ΗΒ: υποστήριξη του επιχειρηματικού πνεύματος σε ομάδες πληθυσμού που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν· δημιουργία 890 θέσεων εργασίας μέσω συμμετοχής σε επίπεδο βάσης.

Κατηγορία 2: επένδυση σε δεξιότητες

 • Γαλλία: πρόγραμμα «PROGRESS» για την κοινωνική οικονομία και την οικονομία της αλληλεγγύης, που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 880 θέσεων εργασίας.

 • Σουηδία: ενίσχυση δημιουργίας συμπλέγματος φορέων για ψηφιακή απεικόνιση και της επιχειρηματικότητας σε μικρή αγροτική στρατιωτική πόλη.

Κατηγορία 3: βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

 • Δανία: υποβοήθηση επιχειρήσεων σε κρίση με την υποστήριξη επιχειρηματιών όσον αφορά τις επιχειρηματικές ανάγκες τους.

 • Εσθονία: ηλεκτρονική ετήσια υποβολή εκθέσεων, με αποτέλεσμα εξοικονόμηση άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

 • Ιταλία: αντιμετώπιση δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ σε αστικές περιοχές με την παροχή πρόσβασης σε συμβουλές ή χρηματοδότηση σε περισσότερες από 200 επιχειρήσεις.

Κατηγορία 4: υποστήριξη της διεθνοποίησης της επιχείρησης

 • Πορτογαλία: συνεργασία για την ανάπτυξη του εμπορικού σήματος και τη διάδοση των κρασιών Douro σε όλον τον κόσμο.

 • Σλοβακία: υποστήριξη γυναικών επιχειρηματιών για να εργάζονται πέραν των συνόρων με την προσφορά πόρων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Κατηγορία 5: υπεύθυνη και χωρίς αποκλεισμούς επιχειρηματικότητα:

 • Τουρκία: υποστήριξη ατόμων με αναπηρία στον χώρο εργασίας με την παροχή κατάρτισης για τη θέση εργασίας και προγράμματος-μέντορα.

 • Λουξεμβούργο: αναγνώριση δέσμευσης σε κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση.

 • Λιθουανία: δημιουργία ενιαίας προσέγγισης ως προς την «Εταιρική κοινωνική ευθύνη», προσφέροντας κατάρτιση και υποστήριξη σε πάνω από 500 ΜΜΕ.

Ιστορικό

Από το 2006 και μετά τα «Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία» αντάμειψαν την αριστεία στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και των μικρών επιχειρήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι στόχοι των βραβείων είναι ο εντοπισμός και η αναγνώριση επιτυχημένων δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της επιχείρησης και της επιχειρηματικότητας, η προβολή και η ανταλλαγή βέλτιστων επιχειρησιακών πολιτικών και πρακτικών, η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού για τον ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρηματίες στην κοινωνία και η ενθάρρυνση και παρότρυνση σε επίδοξους επιχειρηματίες.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar