Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 4. októbra 2012

Digitálna agenda: významné banky, telekomunikačné spoločnosti a orgány verejnej správy spoločne nacvičujú obranu proti celoeurópskemu kybernetickému útoku

Stovky expertov v oblasti kybernetickej bezpečnosti z celej EÚ dnes testujú svoju pripravenosť na kybernetické útoky počas jednodňovej celoeurópskej simulácie. Počas cvičenia „Kybernetická Európa 2012“ 400 expertov z významných finančných inštitúcií, telekomunikačných spoločností, poskytovateľov internetových služieb a miestnych a celoštátnych orgánov verejnej správy z celej Európy čelí viac ako 1 200 samostatným kybernetickým incidentom (zahŕňajúcim viac než 30 000 emailov). V rámci tohto simulovaného útoku prostredníctvom zahltenia servera požiadavkami na služby (Distributed Denial of Service – DDoS) testujú, ako by reagovali a spolupracovali v prípade pretrvávajúcich útokov zameraných na verejné webové stránky a počítačové systémy významných európskych bánk. V realite by takýto útok znamenal pre milióny občanov a podnikov v celej Európe masívne narušenie fungovania systémov a hospodárstvu EÚ by spôsobil škody vo výške niekoľkých miliónov eur.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová uviedla: „Je to po prvýkrát, čo sa do celoeurópskeho nácviku obrany proti kybernetickému útoku zapojili banky a internetové spoločnosti. Táto spolupráca zohráva kľúčovú úlohu, keďže sú kybernetické útoky čoraz rozsiahlejšie a dômyselnejšie. Cieľom dnešného cvičenia je zabezpečiť spoluprácu na európskej úrovni, aby sa zaistila neprerušená prevádzka internetu a ďalších kľúčových infraštruktúr.“

Kybernetické incidenty sa vyskytujú čoraz častejšie. V roku 2011 objem útokov na webové stránky narástol o 36 %. V rokoch 2007 až 2010 sa počet spoločností, ktoré nahlásili výskyt bezpečnostných incidentov s finančnými dôsledkami, zvýšil štvornásobne (ich počet sa zvýšil z 5 % v roku 2007 na 20 % v roku 2010).

Podľa odhadov expertov Svetového ekonomického fóra existuje v nasledujúcom desaťročí 10 % šanca, že dôjde k vážnemu narušeniu fungovania kľúčovej informačnej infraštruktúry, čo spôsobí hospodárske škody vo výške viac ako 200 miliárd EUR.

Súvislosti

Pri tomto simulačnom cvičení sa používa samostatný uzavretý systém, aby sa napodobnili charakteristiky a výkonnosť skutočných kľúčových informačných infraštruktúr. Nezapájajú sa doň žiadne reálne infraštruktúry. Experti z ENISA (Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií) predstavia v dňoch ihneď po operácii prvé výsledky a do konca roka bude vydaná správa s kľúčovými zisteniami.

Kybernetická Európa 2012 sa realizuje súbežne s podujatím Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti a je druhou celoeurópskou cvičnou simuláciou kybernetického útoku, ktorú zorganizovali členské štáty, Komisia a ENISA. Svojím rozsahom prevyšuje úvodnú operáciu z roku 2010 (IP/10/1459).

Európske inštitúcie práve vytvorili aj svoj vlastný tím reakcie na núdzové počítačové situácie (Computer Emergency Response Team), aby sa chránili pred hrozbami kybernetických útokov a incidentov (pozri IP/12/949). Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť majú v úmysle predložiť do konca roka 2012 komplexnú stratégiu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Jej kľúčovým prvkom bude legislatívny návrh na posilnenie bezpečnosti sietí a informácií v celej EÚ. V návrhu sa stanoví mechanizmus spolupráce medzi členskými štátmi a zavedú sa bezpečnostné požiadavky pre súkromný sektor. Komisia sa v rámci prípravy tohto návrhu usiluje získať názory orgánov verejnej správy, podnikov a spotrebiteľov na bezpečnosť sieťových a informačných systémov vrátane internetu (pozri IP/12/818). Konzultácia prebieha do 15. októbra.

Užitočné odkazy

Politika EÚ v oblasti bezpečnosti sietí a informácií:

Webová stránka ENISA

Webová stránka venovaná Digitálnej agende:

Vyjadrite svoj názor

Hash Tag: Kybernetická Európa 2012

Webová stránka Neelie Kroesovej

Sledujte Neelie Kroesovú na Twitteri

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: http://twitter.com/RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar