Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 4 października 2012 r.

Europejska agenda cyfrowa: największe banki, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i rządy łączą swoje siły w przeprowadzanym w całej UE ćwiczeniu symulującym cyberatak

Setki ekspertów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego z całej UE testują dziś swoją gotowość do zwalczania ataków cybernetycznych podczas trwającej cały dzień symulacji przeprowadzanej w całej Europie. Podczas ćwiczenia Cyber Europe 2012 400 ekspertów z dużych instytucji finansowych, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, dostawców usług internetowych oraz władz lokalnych i krajowych w całej Europie zostało skonfrontowanych z ponad 1200 odrębnymi incydentami cybernetycznymi (w tym z ponad 30 000 e-maili) w ramach symulacji kampanii rozproszonej odmowy usługi (DDos). Ćwiczenie ma na celu sprawdzenie ich reakcji i zdolności do współpracy w przypadku utrzymujących się ataków na strony internetowe instytucji publicznych i systemy komputerowe głównych banków europejskich. Gdyby w rzeczywistości doszło do takich ataków, spowodowałyby one masowe zakłócenia dla milionów obywateli i przedsiębiorstw w całej Europie oraz szkody o wartości milionów euro dla gospodarki UE.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powiedziała: „Po raz pierwszy banki i przedsiębiorstwa internetowe biorą udział w przeprowadzanym w całej UE ćwiczeniu symulującym cyberatak. Ta współpraca ma podstawowe znaczenie ze względu na rosnącą skalę i stopień zaawansowania technicznego cyberataków. Celem dzisiejszego ćwiczenia jest współpraca na szczeblu europejskim służąca zapewnieniu sprawnego funkcjonowania internetu i innych podstawowych infrastruktur teleinformatycznych.”

Do incydentów cybernetycznych dochodzi coraz częściej. W 2011 r. liczba ataków internetowych wzrosła o 36%, a w latach 2007-2010 czterokrotnie zwiększył się odsetek przedsiębiorstw zgłaszających incydenty o skutkach finansowych w zakresie naruszenia bezpieczeństwa (z 5% w 2007 r. do 20% 2010 r.).

Według ekspertów Światowego Forum Gospodarczego w nadchodzącym dziesięcioleciu o 10% wzrośnie ryzyko wystąpienia poważnego zakłócenia krytycznej infrastruktury teleinformatycznej powodującego straty gospodarcze o wartości ponad 200 mld USD.

Kontekst

W tym ćwiczeniu symulacyjnym wykorzystano niezależny system w celu symulacji cech i funkcjonowania rzeczywistej krytycznej infrastruktury informatycznej, a nie rzeczywistą infrastrukturę. Bezpośrednio po ćwiczeniu eksperci z ENISA (Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji) przedstawią „na gorąco” wstępne wyniki ćwiczenia, natomiast przed końcem roku opublikowane zostanie sprawozdanie zawierające najważniejsze wnioski.

Ćwiczenie Cyber Europe 2012 jest przeprowadzane podczas europejskiego miesiąca bezpieczeństwa cybernetycznego i jest drugim ćwiczeniem na skalę unijną polegającym na symulacji cyberataku, które zostało zorganizowane przez państwa członkowskie, Komisję i ENISA. Ćwiczenie z 2012 r. ma znacznie szerszy zakres i większą skalę niż pierwsze ćwiczenie z 2010 r. (zob. IP/10/1459).

Instytucje europejskie również stworzyły unijny zespół reagowania na incydenty komputerowe (ang. Computer Emergency Response Team, CERT-UE), aby chronić instytucje przed zagrożeniami i incydentami cybernetycznymi (zob. IP/12/949). Przed końcem 2012 r. Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych zamierzają przedstawić kompleksową strategię w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Kluczowym elementem tej strategii będzie wniosek ustawodawczy mający na celu poprawę bezpieczeństwa sieci i informacji w całej UE. Wniosek przewiduje zapewnienie mechanizmu współpracy między państwami członkowskimi oraz wprowadzenie wymogów bezpieczeństwa dla sektora prywatnego. W celu przygotowania tego wniosku Komisja zwraca się o opinie rządów, przedsiębiorstw i konsumentów na temat bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (ang. Network and Information Systems, NIS), w tym internetu (zob. IP/12/818). Konsultacje potrwają do 15 października.

Przydatne linki:

Unijna polityka w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji

Strona internetowa ENISA

Strona internetowa poświęcona agendzie cyfrowej

Zabierz glos!

Hashtag: CyberEurope12

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes

Neelie Kroes w serwisie Twitter

Kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: http://twitter.com/RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar